Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu

 

Celem Podyplomowych Studiów Emisji i Higieny Głosu jest kształcenie specjalistów od emisji głosu, czyli wąsko wyspecjalizowanych logopedów pomagających osobom pracującym głosem i mającym w związku z tym problemy. Absolwenci uzyskają uprawnienia do samodzielnej działalności w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii emisji głosu, będą mogli współpracować z poradniami foniatrycznymi, a także zdobędą prawo do organizowania kursów, warsztatów, czy zajęć dla aktualnych lub przyszłych nauczycieli, wykładowców, prelegentów, dziennikarzy radiowych itp., czyli dla wszystkich, którzy powinni umieć właściwie korzystać z głosu.

Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu przeznaczone są dla dyplomowanych logopedów (czyli dla absolwentów studiów drugiego stopnia kierunku logopedia lub absolwentów studiów magisterskich i podyplomowych studiów logopedycznych, lub absolwentów studiów magisterskich filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną lub absolwentów innych studiów, zapewniających pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu logopedy).

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Emisji i Higieny Głosu za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

4. 05. 2020 r. - 25. 09. 2020 r.

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do 30 września 2020 r. następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.
O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Program studiów obejmuje ok. 220 godzin dydaktycznych rozłożonych na dwa semestry. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (trzydniowy zjazd raz w miesiącu). Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi 2000 zł.
 

Informacje:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64

e-mail: seklog@ug.edu.pl

 
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 15. Grudzień 2008 - 00:00; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: czwartek, 27. luty 2020 - 09:07; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska