fbpx Dla studentów Instytutu | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Dla studentów Instytutu

Erasmus+

  • Program Erasmus adresowany jest do wszystkich studentów Instytutu. Umożliwia wyjazd na studia do naszych uczelni partnerskich lub odbycie praktyki w krajach Unii Europejskiej.
  • Zainteresowani muszą komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim; na etapie rekrutacji oczekujemy także prezentacji planów związanych ze studiami lub praktyką.
 
Studia
Erasmus+ – rekrutacja 2017/2018

W ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018 studenci Instytutu Badań nad Kulturą mają możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich:

Oferta jest adresowana do słuchaczy studiów I i II stopnia, a wypadku Tromsø – także do doktorantów. O wyjazd nie mogą się ubiegać studenci drugiego roku studiów magisterskich.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia w postaci listu motywacyjnego – pod adresem dr. Grzegorza Piotrowskiego (peter_kilbourn@op.pl lub Sekretariat Instytutu, pok. 4.43) – do 3 marca br.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 6 marca br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Instytucie Badań nad Kulturą (pok. 4.44).

Kandydaci winni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (w wypadku Poczdamu mile widziany jest także język niemiecki); zapytamy również o plany związane z wyjazdem.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni ustnie po rozmowie oraz mailowo.

Dalsze informacje dostępne są na stronie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_studentow_na_studia

Praktyki
Możliwy jest także wyjazd na trzymiesięczne praktyki zagraniczne do instytucji kultury, z którymi kontakt nawiązują sami zainteresowani – studenci bądź absolwenci.
 
 
Dalsze informacje:
 
Koordynator: dr Grzegorz Piotrowski
konsultacje: poniedziałki (godz. 16.30-17.15), wtorki (godz. 11.30-12.30), pok. 4.36
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Grażyna Świętochowska
Ostatnia modyfikacja: śr., 22.02.2017 r., 7:42
Data publikacji: czw., 27.10.2016 r., 16:38