Dla studentów Instytutu

Erasmus+

  • Program Erasmus adresowany jest do wszystkich studentów Instytutu. Umożliwia wyjazd na studia do naszych uczelni partnerskich lub odbycie praktyki w krajach Unii Europejskiej.
  • Zainteresowani muszą komunikatywnie posługiwać się językiem angielskim; na etapie rekrutacji oczekujemy także prezentacji planów związanych ze studiami lub praktyką.
 
Studia
Erasmus+ – rekrutacja 2022/2023

W ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2022/2023 studenci Instytutu Badań nad Kulturą mają możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich:

Oferta jest adresowana do słuchaczy studiów I i II stopnia, a wypadku Tromsø – także do doktorantów. O wyjazd nie mogą się ubiegać studenci drugiego roku studiów magisterskich.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia w postaci listu motywacyjnego – pod adresem dr. hab. Grzegorza Piotrowskiego, prof. UG (g.piotrowski@ug.edu.pl lub Sekretariat Instytutu, pok. 4.43) – do 3 marca 2022 roku.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 6 marca br. (poniedziałek) o godz. 13.00 w Instytucie Badań nad Kulturą (pok. 4.44).

Kandydaci winni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego (w wypadku Poczdamu mile widziany jest także język niemiecki); zapytamy również o plany związane z wyjazdem.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni ustnie po rozmowie oraz mailowo.

Dalsze informacje dostępne są na stronie:

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027/wyjazdy-studentow-w-celu-studiowania

Praktyki
Możliwy jest także wyjazd na trzymiesięczne praktyki zagraniczne do instytucji kultury, z którymi kontakt nawiązują sami zainteresowani – studenci bądź absolwenci.
 
 
Dalsze informacje:

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027

 
Koordynator: dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG

 

Załącznik Rozmiar
erasmus_-_info_dla_studentow_instytutu.docx 15.89 KB
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 27 Październik, 2016 - 16:38; osoba wprowadzająca: Grażyna Świętochowska Ostatnia zmiana: piątek, 25 luty, 2022 - 18:24; osoba wprowadzająca: Grażyna Świętochowska