Dla studentów Instytutu

Erasmus - rekrutacja

Erasmus – rekrutacja 2023–2024

 

W ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2023–2024 studenci i doktoranci Instytutu Badań nad Kulturą mają możliwość wyjazdu na studia do uczelni partnerskich:

w Poczdamie (Niemcy) – Universität Potsdam (www.uni-potsdam.de/)

w Rydze (Łotwa) – Latvijas Kultūras Akadēmija (www.lka.edu.lv/)

w Tromsø (Norwegia) – UiT Norges Arktiske Universitet (www.uit.no)

w Trondheim (Norwegia) – Norwegian University of Science and Technology (www.ntnu.edu)

w Brnie (Czechy) – Masarykova Univerzita (www.muni.cz)

w Klużu-Napoce (Rumunia) – Universitatea Sapientia (www.sapientia.ro)

w Splicie (Chorwacja) – Sveučilište u Splitu (https://www.unist.hr/)

w Kadyksie (Hiszpania) – Universidad de Cádiz (www.uca.es/)

w Kilonii (Niemcy) – Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (www.uni-kiel.de/de/).

 

Oferta jest adresowana do słuchaczy studiów I i II stopnia (kulturoznawstwo, wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej, produkcja form audiowizualnych), zarówno stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Do wyjazdu zachęcamy także doktorantów (z wyjątkiem uczelni w Poczdamie i Splicie).

O wyjazd nie mogą się ubiegać studenci drugiego roku studiów magisterskich, zaś studenci roku trzeciego na studiach I stopnia – tylko warunkowo.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenia w postaci listi motywacyjnego – pod adresem dr. hab. Grzegorza Piotrowskiego, prof. UG (g.piotrowski@ug.edu.pl) – do 5 marca 2023 roku. 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 6 marca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 11.00 w pok. 4.44 w Instytucie Badań nad Kulturą.

Kandydaci winni wykazać się dobrą, praktyczną znajomością języka angielskiego (inne języki obce, związanego z miejscem ewentualnego wyjazdu, są mile widziane); zapytamy również o plany związane z wyjazdem.

O wynikach rekrutacji kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.

*

W ramach programu Erasmus+ możliwy jest także wyjazd na trzymiesięczne praktyki, nabór odbywa się w trybie ciągłym do wyczerpania miejsc.

Wszelkich informacji udziela koordynator programu – dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG.

Informacje dostępne są również na stronie:

https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 28. luty 2023 - 20:07; osoba wprowadzająca: Grzegorz Piotrowski Ostatnia zmiana: wtorek, 28. luty 2023 - 21:45; osoba wprowadzająca: Grzegorz Piotrowski