Oferta Wydziału dla przedsiębiorstw

Charakterystyka edukacyjna, badawcza i oferta ekspercka Wydziału Filologicznego

  • Wszechstronnie, interdyscyplinarnie wykształceni i przygotowani do potrzeb rynku pracy absolwenci
  • Profesjonalni tłumacze, dobrze znający kulturę swojego obszaru językowego
  • Studia podyplomowe z przekładu specjalistycznego, medycznego, języka biznesu i tłumaczeń ustnych
  • Kursy języka polskiego dla obcokrajowców

Najbardziej przyszłościową i cenną ofertą Wydziału Filologicznego dla przedsiębiorstw są wszechstronnie, interdyscyplinarnie wykształceni absolwenci posiadający zaawansowane kompetencje w komunikacji międzykulturowej. Wydział Filologiczny UG wypuszcza co roku dobrze wykształconych specjalistów w zakresie filologii, neofilologii (wysoki poziom kształcenia w 18 językach obcych: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, portugalskim, rosyjskim, białoruskim, ukraińskim, chińskim, serbskim, chorwackim, tureckim, szwedzkim, duńskim, fińskim, norweskim oraz w języku kaszubskim), a także kulturoznawstwa. Kończąc kierunki o profilu kulturoznawczym, absolwenci Rosjoznawstwa, Studiów wschodnich (język rosyjski z językiem chińskim) i Studiów bałkańskich posiadają bardzo wysokie kompetencje językowe i kulturowe. Są także znakomicie przygotowani do podjęcia pracy w firmach związanych z handlem, turystyką i biznesem. Wszyscy absolwenci neofilologii władają co najmniej dwoma językami obcymi i posiadają szerokie kompetencje w komunikacji międzykulturowej. Wiele przedmiotów na kierunkach neofilologicznych na Wydziale Filologicznym zawiera elementy ekonomii, zarządzania oraz prawa międzynarodowego i prawodawstwa poszczególnych krajów. Oferta przedmiotów biznesowych jest bardzo szeroka. Nasi studenci oprócz językoznawstwa, literatury i kultury studiują takie przedmioty, jak: międzynarodowe stosunki gospodarcze, rozliczenia międzynarodowe, marketing międzynarodowy, elementy prawa handlowego, prawo międzynarodowe publiczne, funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynkach od Stanów Zjednoczonych przez rynek europejski po rynek wschodni (przede wszystkim Rosję i Chiny). Umiejętności praktyczne, z którymi nasi absolwenci wchodzą na rynek pracy to znajomość kilku języków obcych w odmianie biznesowej, specjalistycznej (w zakresie terminologii technicznej, prawniczej i ekonomicznej) oraz umiejętność prowadzenia korespondencji handlowej.

Oferta translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki oraz translatoryków i tłumaczy pozostałych pięciu instytutów: Filologii Germańskiej, Filologii Romańskiej, Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Skandynawistyki i Fennistyki oraz Lingwistyki Stosowanej oraz Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki polega na możliwości konsultacji translatorycznych, a także na możliwości kształcenia kadr dla przedsiębiorstw na podyplomowych studiach translatorycznych z: przekładu specjalistycznego (w zakresie terminologii technicznej, prawniczej i ekonomicznej), przekładu medycznego, literackiego, literatury popularnej oraz tłumaczeń ustnych. Oferta studiów podyplomowych na Wydziale Filologicznym.

Ze względu na dużą liczbę obcokrajowców zatrudnionych w firmach na terenie Trójmiasta i Pomorza, którzy tu podejmują pracę, żyją przez dłuższy czas, a często zakorzeniają się w naszym regionie mamy w ofercie skuteczną ofertę nauczania języka polskiego dla obcokrajowców. Z myślą o obcojęzycznych pracownikach trójmiejskich firm Wydział Filologiczny przygotował ofertę kursów języka polskiego jako obcego pod nazwą Polszczyzna w pigułce – na uczelni i wśród przyjaciół, prowadzonych przez Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Oferta polonistów z Instytutu Filologii Polskiej dla firm zewnętrznych polega na ekspertyzach dokumentów, szkoleniach i badaniach z zakresu komunikatywności i poprawności języka. W zakres oferty wchodzą także ilościowe i jakościowe badania dużych korpusów (zbiorów) tekstów, audyty językowe, warsztaty z zakresu dyskursu publicznego oraz komunikacji językowej, wykłady tematyczne związane z językiem, semantyką, dialektologią, historią języka. Konsultacje dialektologiczne i historycznojęzykowe w zakresie stylizacji gwarowej dla potrzeb filmu, teatru.

Dla potrzeb instytucji kultury w Polsce i w Europie na rynku pracy pojawili się absolwenci kierunków: Zarządzanie instytucjami artystycznymi (specjalność menedżerska), Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej i Wiedza o teatrze. Są to znakomicie wykształceni i kreatywni filmoznawcy oraz filmowcy praktycy, teatrolodzy i krytycy sztuki, kierownicy literackich scen teatralnych, organizatorzy imprez kulturalnych, dziennikarze, redaktorzy portali internetowych i social mediów, sprawni menedżerowie instytucji kulturalnych, którzy dzięki rozbudowanej ofercie kształcenia neofilologicznego władają co najmniej dwoma językami obcymi.

Na Wydziale Filologicznym działa 60 pracowni badawczych i zespołów naukowych. Nasi naukowcy sa być konsultantami i ekspertami w wielu specjalistycznych dziedzinach i aspektach życia społecznego: edukacji, antropologii, lingwistyce, medioznawstwie, filmie, literaturze oraz komunikacji międzykulturowej. Wśród zespołów i pracowni badawczych można wymienić m.in.: Zespół do Badań nad Marginalizacją i Mniejszościami we Współczesnej Literaturze i Filmie w Europie, Ameryce i Azji; Pracownia Badań nad Przestrzeniami Nowoczesności; Pracownia Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki; Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej; Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka; Pracownia Badań nad Komunikowaniem Politycznym lub Komunikowaniem Medialnym; Pracownia Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego; Pracownia Badań nad Kinematografiami Narodowymi. Nasi profesorowie pełnią rolę ekspertów literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 14. Maj 2015 - 11:39; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 7. Listopad 2019 - 09:36; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka