Pracownie badawcze na Wydziale Filologicznym | Wydział Filologiczny

PRACOWNIE I ZESPOŁY BADAWCZE NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

Nazwa pracowni lub zespołu badawczego Kierownik Data powstania Jednostka organizacyjna
Pracownia Badań nad Zmianą w Edukacji Akademickiej dr Beata Karpińska-Musiał 12.01.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół Badań nad Tekstem (Textual Studies Research Group) prof. dr hab. David Malcolm 12.01.2012
Katedra Literatur i Kultur Anglojęzycznych
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
prof. dr hab. Irena Kadulska
12.01.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Laboratorium Socjolingwistyczne (Sociolinguistic Laboratory)   8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Biblią i Religią w Literaturze Polskiej XIX I Początku XX w. prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 8.03.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań nad Dialogiem Poezji i Teologii
prof. UG, dr hab. Jean Ward 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół Badań nad Kategorią Postaci w Filmie i Literaturze prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Książką dr Elżbieta Piotrowska 8.03.2012 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań nad Literaturą Dziecięcą i Fantastyczną prof. UG, dr hab. Jadwiga Węgrodzka 8.03.2012 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Snem, Pamięcią i Wyobraźnią prof. UG, dr hab. Wojciech Owczarski 8.03.2012
Instytut Filologii Polskiej
Instytut Filologii Romańskiej
Zespół Badań nad Konstrukcją Światów Alternatywnych w Literaturze, Filmie i Nowych Mediach prof. UG, dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim 8.03.2012 Katedra Kultur i Literatur Anglojęzycznych Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Zespół do Badań nad Marginalizacją i Mniejszościami we Współczesnej
Literaturze i Filmie w Europie, Ameryce i Azji
prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland 8.03.2012
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Zespół Badań nad Powieścią Kryminalną
prof. UG, dr hab. Hieronim Chojnacki 8.03.2012
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości prof. UG, dr hab. Monika Rzeczycka 12.04.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej

Pracownia Badań nad Rosją w Literaturze i Kulturze Polskiej w Wiekach XIX-XXI

prof. UG, dr hab. Elżbieta Mikiciuk 12.04.2012
Katedra Historii Literatury
Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Legend Miejskich Gdyni prof. UG, dr hab. Marek Adamiec 10.05.2012 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Językiem Kancelarii Niemieckojęzycznych na Terenie Zachodniej Słowiańszczyzny w Latach 1350-1650 prof. UG, dr hab. Józef Grabarek 10.05.2012 Katedra Lingwistyki Stosowanej Translatoryki Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej
Pracownia Badań nad Nowoczesną Literaturą Francuskojęzyczną prof. UG, dr hab. Ewa Wierzbowska 10.05.2012 Instytut Filologii Romańskiej
Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Językowych prof. UG, dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk 5.07.2012
Katedra Logopedii
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Innowacji Dydaktycznych i Badań nad Edukacją Polonistyczną prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska 5.07.2012 Katedra Polonistyki Stosowanej Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII Wieku prof. dr hab. Zofia Głombiowska 11.10.2012

Katedra Filologii Klasycznej

Pracownia Leksykograficzno-Bibliograficzna dr Katarzyna Wojan 11.10.2012 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Kultury Artystycznej Trójmiasta dr Barbara Forysiewicz 15.11.2012 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Przestrzeniami Nowoczesności dr Katarzyna Szalewska 15.11.2012 Instytut Filologii Polskiej
dr Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk 13.12.2012 Instytut Filologii Germańskiej
Pracownia Schulzowska prof. dr hab. Stanisław Rosiek 13.12.2012 Instytut Filologii Polskiej
Pracowni Komunikacji Międzykulturowej i Neurolingwistyki
dr Magdalena Bielenia-Grajewska
13.12.2012
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Interkulturowością w Literaturze i Teatrze prof. UG, dr hab. Marion Brandt 10.01.2013 Instytut Filologii Germańskiej
dr Izabela Olszewska
7.03.2013
Instytut Filologii Germańskiej
Zespół Badań nad Szkocką Literatura i Kulturą prof. dr hab. David Malcolm 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Tłumaczeniami Literatury Dawnej prof. dr hab. Artur Blaim 7.03.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań Literatury i Kultury Farerskiej, Grenlandzkiej i Saamskiej prof. UG, dr hab. Jorgen Veisland 7.03.2013
Katedra Skandynawistyki
Instytut Skandynawistyki i Lingwistyki Stosowanej

Pracownia Juryslingwistyki i Komunikacji Społecznej

prof. UG, dr hab. Bożena Matuszczyk 4.04.2013
Instytut Filologii Polskiej
oraz Instytut Filologii Romańskiej
Pracownia Badań nad Historią Kobiet prof. UG, dr hab. Aleksandra Ubertowska 4.04.2013 Instytut Filologii Polskiej

Pracownia Badań nad Twórczością Bolesława Prusa

dr Sylwia Karpowicz-Słowikowska 9.05.2013 Instytut Filologii Polskiej
Pracowania Badań nad Potocznym Językiem Rosyjskim dr Żanna Sładkiewicz 9.05.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Kulturowych nad Najnowszą Literaturą Rosyjską dr Liliana Kalita 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Języka Fińskiego dr Katarzyna Wojan 6.06.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Hermeneutyki Przekładu prof. UG, dr hab. Wojciech Kubiński 6.06.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Grecką Prozą Historyczną i Literaturą Fachową prof. UG, dr hab. Anna Marchewka 11.07.2013 Katedra Filologii Klasycznej
Zespół Badań nad Twórczością Samuela Becketta (Beckett Research Group in Gdańsk) dr Tomasz Wiśniewski 11.07.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracowni Dydaktyki Przekładu Specjalistycznego

dr Justyna Giczela-Pastwa

12.09.2013 Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
Pracownia Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka dr Joanna Mampe 7.11.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań Nad Akwizycją i Nauczaniem Języków Obcych dr Joanna Mampe 5.12.2013 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Literackie Trójmiasto. Pracownia Badań nad Literacką Obecnością Gdańska, Gdyni i Sopotu Od Początku XX wieku do Współczesności dr Janusz Mosakowski 9.01.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Leksykografii i Normalizacji Językowej prof. UG, dr hab. Vladislav Dusan-Pazdjerski 9.01.2014 Katedra Slawistyki

Pracownia Badań nad Komunikowaniem Politycznym

dr Urszula Patocka-Sigłowy 8.05.3014 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Pracownia Badań nad Komunikowaniem Medialnym prof. UG, dr hab. Alicja Pstyga 5.06.3014 Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Zespół Badań nad Motywami Baśniowymi w Kinie prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki 5.06.3014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Antropologii i Filozofii Miasta Europejskiego dr Zbyszek Dymarski 10.07.2014 Katedra Kulturoznawstwa
Pracownia Badań nad Kinematografiamii Narodowymi
mgr Paweł Biliński
mgr Marta Maciejewska
10.07.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Nad Filmowymi, Telewizyjnymi i Komiksowymi Adaptacjami Literatury mgr Magdalena Zelent 10.07.2014 Katedra Kulturoznawstwa
Pracowania Badań Nad Biblią w Litearturze Polskiej i Polskim Filmie prof. UG, dr hab. Edward Jakiel 10.07.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Nad Mediami dr Jolanta Laskowska 4.12.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Krytyki Artystycznej prof. dr hab. Zbigniew Majchrowski 5.11.2014 Instytut Filologii Polskiej
Pracownia Badań Interdyscyplinarnych nad Językiem, Literaturą i Kulturą Słowian Południowych

prof. UG, dr hab. Regina Wyżkiewicz-Maksimow

2015 Katedra Slawistyki

Pracownia Interdyscyplinarnych Badań Książki Obrazkowej

prof. UG, dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska 3.12.2015 Katedra Skandynawistyki
Pracownia Badań Produkcyjnych i Nowej Historii Kina mgr Grzegorz Fortuna 14.01.2016 Katedra Wiedzy o Filmie i Kuturze Audiowizualnej
       

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2017 r., 10:10
Data publikacji: pon., 05.12.2011 r., 0:00