Laury 2009

Profesor Stefan Chwin odznaczony za zasługi dla Pomorza

 • 28 grudnia 2009 roku Sejmik Województwa Pomorskiego jednomyślnie podjął uchwałę o przyznaniu prof. Stefanowi Chwinowi „Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego”. Jest to - jak napisał prof. Brunon Synak, przewodniczący sejmiku - „dowód wielkiego uznania i wdzięczności władz samorządu regionalnego” dla dokonań prof. Chwina „w pracy na rzecz rozwoju Pomorza”. Uroczystość wręczenia wyróżnienia odbyła się 25 stycznia 2010 na sesji Sejmiku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Razem z prof. Stefanem Chwinem wyróżnieni zostali biskup Bernard Szlaga oraz Caritas Diecezji Gdańskiej Odznaczeniem uhonorowani zostali dotąd m.in. Lech Wałęsa i arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Profesor Stefan Chwin wydał właśnie książkę naukową zatytułowaną Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni.
 • Prof. Stefan Chwin z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG znalazł się także w gronie dziesięciu nominowanych do tytułu Człowieka Roku 2008 "za przekorę i niezależność, stawiające go w gronie ginącej grupy autorytetów". Nagroda i nominacje przyznawane są przez "Polska. Dziennik Bałtycki" werdyktem jury złożonego z dotychczasowych laureatów tej nagrody: "Stefan Chwin stał się prawdziwie ambasadorem Gdańska, polskiej literatury, kultury, cywilizacji - pisze o laureacie redaktor Tadeusz Skutnik z "Dziennika Bałtyckiego" - Jedno nie podlega wątpliwości: Stefan Chwin to gdański produkt eksportowy, którym władze miejskie chwalą się jak zabytkiem zerowej klasy (vide spotkanie ponad czterdziestu polskich konsulów honorowych z całego świata z autorem "Krótkiej historii pewnego żartu"). [...] A jego wdarcie się przebojem jesienią ub. roku na Parnas, gdzie miejsca zdawały się policzone, zastrzeżone i podzielone - zasługuje na najwyższy podziw".
 • W tym roku prof. Stefan Chwin otrzymał również z rąk marszałka województwa pomorskiego Jana Kozłowskiego Nagrodę Marszałka za całokształt twórczości. Uroczystość odbyła się 8 maja 2009.
 • Ponadto książka Profesora zatytułowana Dziennik dla dorosłych nominowana jest do Nagrody Literackiej Mediów Publicznych COGITO 2009. Jego Dziennik jest już bardzo utytułowany otrzymał bowiem tytuł "Książki Jesieni 2008" Poznańskiego Przeglądu Nowości Wydawniczych "za rozdrapywanie polskich mitów zbiorowych i metafizycznych nadziei własnych" (obok: Europejczyka z Łodzi Karla Dedeciusa i Legendy o krwi. Antropologia przesądu Joanny Tokarskiej-Bakir) oraz nagrodę PRO LIBRO LEGENDO za rok 2009.
 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 18. Styczeń 2010 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Kwiecień 2014 - 12:40; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec

Laury 2009

Dominika Złotek

 • studentka filologii germańskiej II roku II stopnia - zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie dla młodych tłumaczy literatury austriackiej i będzie pierwszą w Polsce tłumaczką, która przełoży dla polskich czytelników opowiadania współczesnej austriackiej pisarki Lilian Faschinger z tomu „Paarweise. Acht Pariser Episoden”. Konkurs został zorganizowany przez Zakład Literatury i Kultury Austriackiej oraz Zakład Komparatystyki i Teorii Przekładu Literackiego Instytutu Filologii Germańskiej UAM w Poznaniu we współpracy z Forum Kultury Austriackiej z Warszawy. W konkursie wzięli udział kandydaci z kilku ośrodków uniwersyteckich z całej Polski (Poznań, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Zielona Góra). W części finałowej młodzi adepci sztuki translatorskiej uczestniczyli w dwudniowych warsztatach tłumaczeniowych, które odbyły się w Poznaniu w dniach 16-17 listopada 2009 pod hasłem "Übersetzungswerkstatt: Lilian Faschinger und die jungen Übersetzer der österreichischen Literatur". W ramach warsztatów, na których obecna była również sama Lilian Faschinger, omawiano praktyczne aspekty przekładu literackiego oraz specyficzne problemy translatorskie związane z tłumaczeniem prozy austriackiej pisarki. Lilian Faschinger nie jest w Gdańsku osobą nieznaną: gościła na Uniwersytecie Gdańskim z wieczorem autorskim w październiku 2008. Jedyny jej utwór przełożony dotąd na język polski to powieść obyczajowa w duchu feministycznym „Magdalena grzesznica” (1998). Dzięki Dominice Złotek polska publiczność literacka będzie miała niebawem okazję zapoznać się z innymi tekstami tej popularnej nad Dunajem autorki. Pokłosiem konkursu będzie wydanie polskiego tłumaczenia opowiadań Lilian Faschinger „Paarweise. Acht Pariser Episoden”, nad którym pracuje Dominika Złotek. Naszej studentce serdecznie gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów translatorskich!

Prof. dr hab. Marian Szczodrowski

 • kierownik Zakładu Teorii Komunikacji Obcojęzycznej Instytutu Filologii Germańskiej, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej i społecznej. Uroczystość wręczenia odznaczenia odbyła się 27 listopada 2009 r. w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 Dr Magdalena Kubiak

 • za rozprawę doktorską „Polska jest tam, gdzie są Polacy”. Kondycja emigranta w dramacie polskim po II wojnie światowej otrzymała prestiżową Nagrodę „Archiwum Polskiej Emigracji”, przyznawaną za prace magisterskie i doktorskie, na temat emigracji polskiej XX wieku, . Jury przyznało I nagrodę w kategorii prac doktorskich 16 września 2009 r. Rozprawa doktorska dr Magdaleny Kubiak powstała pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Ciechowicza na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Laureatce i promotorowi serdecznie gratulujemy.

 Zdjęcie autorstwa dr Aleksandry Wieruckiej

 • pracownika Katedry Kulturoznawstwa UG, zostało wyróżnione na międzynarodowym konkursie fotograficznym zorganizowanym przez American Anthropological Association. Na fotografii, zrobionej w czasie badań naukowych w Ekwadorze, Indianin Huaorani rozpala ogień dawną metodą – przy użyciu drewnianej deseczki i kijka. Poprzedniego dnia podczas polowania Indianie korzystali z zapalniczki dr Wieruckiej, a po powrocie do wioski uznali, że skoro oni umieją rozpalać ogień takim sposobem, to dr Wierucka powinna nauczyć się ich sposobu. Po kilku nieudanych próbach Indianin widoczny na zdjęciu delikatnie zabrał z powrotem deseczkę i kijek, po czym rozpalił ogień w ciągu kilkunastu sekund.

Prof. UG, dr hab. Stanisław Rosiek

 • Prodziekan Wydziału Filologicznego UG został nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia w kategorii eseistyka za książkę [Nienapisane] wydaną przez wydawnictwo słowo/obraz terytoria. Ciekawostką jest to, że prof. Stanisław Rosiek jest wydawcą dwu innych książek: nagrodzonego zbioru esejów Marii Poprzęckiej pt. Inne obrazy. Oko, widzenie, sztuka. Od Albertiego do Duchampa oraz nominowanego Logo nieśmiertelności. Przypisy Platona do Sokratesa Cezarego Wodzińskiego . Prof. Stanisław Rosiek jest więc laureatem podwójnym jako autor i jako wydawca. Nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia zostały ogłoszone 17 maja 2009 r. na konferencji prasowej podczas 52. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie. Nagroda Literacka Gdynia została wręczona podczas uroczystej gali w Teatrze Miejskim w Gdyni w sobotę 13 czerwca 2009 r.


Prof. UG, dr hab. Jerzy Samp

 • z Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego UG został nagrodzony medalem Gloria Artis, przyznawanym przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego za twórczość artystyczną, działalność kulturalną i poświęconą ochronie dóbr kultury. Najnowsza książka profesora Sampa nosi tytuł Mitopeje pobrzeża Bałtyku. Jest to przewodnik po mitach naszego regionu i próba odpowiedzi na pytanie "czy zaistniała kiedyś mitologia morzan bałtyckich". Medal wręczył laureatowi 25 maja 2009 r. marszałek województwa pomorskiego Jan Kozłowski.

Dr Tomasz Swoboda

 

 • Adiunkt w Katedrze Filologii Romańskiej Wydziału Filologicznego UG, został laureatem dorocznych nagród dla tłumaczy przyznawanych przez miesięcznik „Literatura na Świecie”. Kapituła nagrody wyróżniła Tomasza Swobodę w kategorii „Nowa Twarz” za przekład dwóch książek z języka francuskiego: Poezji i głębi Jeana-Pierre’a Richarda (wydawnictwo słowo/obraz terytoria) oraz Siły powieści Rogera Caillois (Wydawnictwo UG). Dr Tomasz Swoboda jest autorem książki To jeszcze nie koniec? Doświadczanie czasu w powieści o dekadentach (słowo/obraz terytoria, 2008), współredaktorem tomu Autour de Patrick Chamoiseau (FRUG, 2008), opublikował też ponad trzydzieści artykułów poświęconych literaturze polskiej i francuskiej oraz teorii literatury. Jego dorobek translatorski obejmuje między innymi teksty Baudelaire’a, Nervala, Pouleta, Vovelle’a, Foucaulta, Sartre’a, Leirisa, Caillois, Bataille’a i Krystyny Szwedzkiej. Obecnie doktor Swoboda przygotowuje międzynarodową konferencję na temat „książek, których się nie czytało”, oraz rozprawę habilitacyjną o twórczości Georges’a Bataille’a.

 Naszym znakomitym Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 22. Maj 2009 - 00:00; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec Ostatnia zmiana: wtorek, 1. Kwiecień 2014 - 12:41; osoba wprowadzająca: Gabriela Leoniec