Rady programowe

Skład rad programowych kierunków studiów prowadzonych przez Wydział Filologiczny UG:
 
Rada programowa kierunku Amerykanistyka
 
dr Arkadiusz Misztal – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Marta Koval, prof. UG
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
dr Grzegorz Welizarowicz
mgr Justyna Stiepanow
 
Przedstawicielka samorządu studenckiego:
Paulina Polanowska
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
prof. dr hab. Marek Wilczyński (Uniwersytet Warszawski)
Dominika Dowgiert (AMERICAN CORNER GDAŃSK)
 
Rada programowa kierunku Cultural Communication
 
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Artur Blaim
prof. dr hab. Wojciech Owczarski
dr hab. Maciej Michalski, prof. UG
dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG
dr hab. Jean Ward, prof. UG
dr Maria Fengler
dr Ewelina Gutowska-Kozielska
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
dr Monika Żółkoś
 
Przedstawicielka samorządu studenckiego:
Aleksandra Gorczyca
 
Przedstawicielka społeczności regionalnej:
Maja Wagner (Wydział Kultury Urzędu Miejskiego w Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Etnofilologia kaszubska
 
dr Justyna Pomierska – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Marek Cybulski
prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński
dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG
dr hab. Lucyna Warda-Radys, prof. UG
dr Ewa Andrzejewska
dr Bartosz Dąbrowski
dr Joanna Ginter
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Mikołaj Rydygier
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
dr h. c. UG prof. dr hab. Edmund Wittbrodt
dr Tomasz Fopke (Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej)
Lucyna Radzimińska (Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie)
 
Rada programowa kierunku Filologia angielska
 
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Tomasz Ciszewski, prof. UG
dr hab. Ludmiła Gruszewska-Blaim, prof. UG
dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG
dr hab. Olga Kubińska, prof. UG
dr hab. Olga Sokołowska, prof. UG
dr hab. Danuta Stanulewicz, prof. UG
dr hab. Jean Ward, prof. UG
dr Martin Blaszk
dr Maria Fengler
dr Wioleta Karwacka
dr Joanna Redzimska
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Mateusz Basiak
Alicja Kierejsza
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Marta Bartoszewska (Zespół Szkół Ogólnokształcących II Liceum Ogólnokształcące w Rumii)
Dorota Bromka (LIDEX Sp. z o.o.)
Patrycja Kliszewska (Szkoła Podstawowa nr 77 w Gdańsku)
Sebastian Kruk (Dynatrace)
Małgorzata Ogonowska (Wydawnictwo „Części Proste”)
Kamil Soliwoda (Samurai Labs)
 
Rada Programowa kierunku studiów filologia germańska
 
Nauczyciele akademiccy:
dr Marta Bieszk
dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG
prof. dr hab. Marion Brandt
dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG
prof. dr hab. Mirosław Ossowski – przewodniczący 
dr Anna Socka
dr Marta Turska
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Amelia Estera Kowalska (2 rok studiów II stopnia)
Filip Lewandowski (1 rok studiów I stopnia)
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Dorota Bromka (LIDEX − Oddział Gdynia)
Magdalena Buda (Pedagogika kreatywna)
Barbara Dymiter (Thyssenkrupp)
Ewa Furche (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)
Andrzej Krzeszowski (Bayer)
Przemysław Laskowski (Bayer)
 
Rada programowa kierunku Filologia klasyczna
 
dr Agnieszka Witczak – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG
dr hab. Anna Marchewka, prof. UG
dr hab. Anna Ryś, prof. UG
mgr Elżbieta Starek
 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Ewa Matczuk
 
Przedstawicielka społeczności regionalnej:
dr Maria Otto (Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk)
 
Rada programowa kierunku Filologia polska
 
dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Radosław Grześkowiak
prof. dr hab. Grażyna Tomaszewska
dr hab. Ewa Badyda, prof. UG
dr hab. Anna Filipowicz, prof. UG
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG
dr hab. Mariusz Kraska, prof. UG
dr hab. Dariusz Szczukowski, prof. UG
dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG
dr hab. Zofia Pomirska
dr Irena Chawrilska
dr Piotr Sitkiewicz
dr Maria Szoska
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Dominika Byczek
Krystian Rubajczyk
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Marzena Bakowska (Radio Gdańsk)
Małgorzata Ginter (Szkoła Podstawowa nr 48 w Gdańsku)
Wojciech Gustowski (Wydawnictwo „Novae Res”)
Anna Sobecka (Radio Gdańsk)
 
Rada programowa kierunku Filologia romańska
 
dr Barbara Brzezicka – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Ewa Wierzbowska, prof. UG
dr hab. Gilles Quentel
dr Teresa Ścipień
mgr Jadwiga Bodzińska-Bobkowska
 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Karolina Borzeszkowska
 
Przedstawicielka społeczności regionalnej:
Joanna Żakowska (II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Filologia rosyjska
 
dr Katarzyna Wądołowska-Lesner – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG
dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak
dr Aleksandra Klimkiewicz
dr Ewa Konefał
dr Marta Noińska
dr Marcin Trendowicz
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Adriana Dalecka
Aleksandra Paluch
Tomasz Szyndler
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
dr Aneta Waśko (Refinitiv Poland)
Karolina Katka (KK Lingua Tłumaczenia i nauka języka angielskiego i rosyjskiego)
Marta Ożóg-Orzegowska (Kukukid)
Magdalena Piwowarska (X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Iberystyka
 
dr Mirosław Trybisz – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
dr Joanna Drzazgowska
dr Olga Nowak
mgr Renata Grabarska
 
Przedstawicielki samorządu studentów:
Joanna Barwińska
Weronika Żbikowska
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Rafał Wilkoński (tłumacz przysięgły języka hiszpańskiego)
Piotr Wosek (XIV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Kulturoznawstwo
 
dr Aleksandra Wierucka – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Katarzyna Kaczor, prof. UG
dr hab. Grzegorz Piotrowski, prof. UG
dr Magdalena Sacha
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Paulina Kościńska
Tomasz Lidzbarski
 
Przedstawicielka społeczności regionalnej:
Karin Moder (Muzeum Miasta Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Lingwistyka stosowana
 
dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy: 
dr Magdalena Grabowska 
dr Grzegorz Grzegorczyk 
dr Piotr Kallas 
dr Jolanta Hinc 
dr Renata Rozalowska-Żądło 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Magdalena Kurdziel
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej: 
Aleksandra Bonino (Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Techniczne Teltor-Pol Północ S.A) 
Ilona Modrzejewska (Thomson Reuters sp. z o.o.)
Marta Siudak (Kemira Gdańsk sp. z o.o.) 
 
Rada programowa kierunku Logopedia
 
dr hab. Katarzyna Kaczorowska-Bray, prof. UG – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Ewa Czaplewska, prof. UG
dr hab. Zenon Lica, prof. UG
dr hab. Stanisław Milewski, prof. UG
dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG
dr Agnieszka Banaszkiewicz
dr Ewa Binkuńska
dr Maria Faściszewska
dr Barbara Kamińska
dr Grzegorz Kołodziej
dr Aneta Lica
dr Anna Walencik-Topiłko
mgr Anna Miklaszewska
 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Natalia Bodnar
 
Przedstawicielka społeczności regionalnej:
Dorota Szubstarska (Specjalistyczny Ośrodka Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu w Gdańsku)
 
Rada programowa kierunku Produkcja form audiowizualnych
 
dr Piotr Kurpiewski – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
dr Marta Tymińska
mgr Jakub Maj
 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Anna Gondek
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
dr hab. Marcin Adamczak, prof. UAM
Jerzy Rados (Gdyńska Szkoła Filmowa)
 
Rada programowa kierunku Rosjoznawstwo
 
dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG
dr Swietłana Pawlenko
dr Wanda Stec
dr Marcin Trendowicz
dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
mgr Kinga Okroj
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Szymon Czerski
Mateusz Gładysz
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
dr Aneta Waśko (Refinitiv Poland)
Marta Ożóg-Orzegowska (Kukukid)
 
Rada programowa kierunku Sinologia
 
dr hab. Monika Rzeczycka, prof. UG – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG
dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak
dr Przemysław Sieradzan
dr Jacek Splisgart
dr Marcin Trendowicz
dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
mgr Anna Gryszkiewicz
mgr Magdalena Kruk
 
Przedstawicielka samorządu studentów:
Marta Radwan-Wińska
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Konrad Kałęcki (Eagle Trans Poland)
 
Rada programowa kierunku Skandynawistyka
 
dr hab. Hanna Dymel-Trzebiatowska, prof. UG – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Maja Chacińska, prof. UG
dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG
dr hab. Maria Sibińska, prof. UG
dr hab. Katarzyna Wojan, prof. UG
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Michał Skrzypczak
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Michał Chaciński (Gigant Films)
Aleksandra Grochowska (Eqology, Stena Line)
 
Rada programowa kierunku Slawistyka
 
dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski, prof. UG – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG
dr Maša Guštin
dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka
mgr Agnieszka Bielińska
mgr Ewelina Chacia
mgr Dubravko Vencl
mgr Marek Włodkowski
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Mikołaj Górka
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Marek Dąbrowski (Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku)
 
Rada programowa kierunku Studia bałkańskie
 
dr Maša Guštin – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Dejan Ajdačić, prof. UG
dr Jolanta Dziuba
dr Natalia Wyszogrodzka-Liberadzka
mgr Agnieszka Bielińska
mgr Ewelina Chacia
mgr Dubravko Vencl
mgr Marek Włodkowski
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Mikołaj Górka
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Marek Dąbrowski (Liceum Ogólnokształcące nr XV im. Zjednoczonej Europy w Gdańsku)
 
Rada programowa kierunku Studia wschodnie
 
dr Aleksandra Klimkiewicz – przewodnicząca
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG
dr Katarzyna Arciszewska-Tomczak
dr Jacek Splisgart
dr Marcin Trendowicz
dr Katarzyna Wądołowska-Lesner
mgr Anna Gryszkiewicz
 
Przedstawiciele samorządu studentów:
Aleksandra Domachowska
Zuzanna Tryk
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
dr Szymon Gredżuk (Katedra Orientalistyki UMK w Toruniu)
Justyna Dyas (Bayer Polska)
Konrad Kałęcki (Eagle Trans Poland)
Patrycja Minajew (Pat&Art)
 
Rada programowa kierunku Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej
 
dr Piotr Kurpiewski – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Krzysztof Kornacki, prof. UG
dr hab. Paweł Sitkiewicz, prof. UG
dr Joanna Sarbiewska
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Rafał Skwarek
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Leszek Kopeć (Gdyńska Szkoła Filmowa, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni)
 
Rada programowa kierunku Wiedza o teatrze
 
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG - przewodnicząca  
 
Nauczyciele akademiccy:
dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG
dr hab. Elżbieta Mikiciuk, prof. UG
dr hab. Barbara Zwolińska, prof. UG
dr Katarzyna Kręglewska
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Kamil Grabarczyk
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Michał Derlatka (Teatr Miniatura)
 
Rada programowa kierunku Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznych
 
dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG - przewodnicząca  
 
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Wojciech Owczarski
dr hab. Marcin Całbecki, prof. UG
dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG
dr Agnieszka Żukowska
 
Przedstawiciel społeczności regionalnej:
Adam Nalepa (Teatr Boto)
 
Rada programowa kierunku Zarządzanie instytucjami artystycznymi
 
dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG – przewodniczący
 
Nauczyciele akademiccy:
prof. dr hab. Jerzy Limon
dr hab. Mirosława Modrzewska, prof. UG
dr Olga Aleksandrowska
dr Sylwia Dobkowska
dr Maria Fengler
dr Magdalena Wawrzyniak-Śliwska
dr Agnieszka Żukowska
 
Przedstawiciel samorządu studentów:
Bartłomiej Pastuszka
 
Przedstawiciele społeczności regionalnej:
Beata Jaworowska (Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego)
Marek Kaczanowski (Studium Wokalno-Aktorskie im. Danuty Baduszkowej w Gdyni)
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 5. Październik 2020 - 09:26; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 3. luty 2022 - 09:23; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka