Teachers | Wydział Filologiczny

Informacje dla kadry dydaktycznej

Teachers whose departments have a bilateral agreement with our department should get all the information they need from the departmental coordinator:

mgr Agnieszka Bielińska 

e-mail: bielinska.agnieszka@wp.pl

W ramach Programu Erasmus+ kadra naukowo-dydaktyczna Katedry Slawistyki ma możliwość wzięcia udziału w module „Staff Mobility for Teaching” („STA”).  Założeniem programu w przypadku kadry akademickiej jest przeprowadzenie min. 8 godzin zajęć dydaktycznych w jednostce partnerskiej. Pobyt musi być zaplanowany tak, by obejmował minimum 2 i maksymalnie 5 dni roboczych, nie licząc czasu podróży.

Rekrutacja zwykle odbywa się w październiku i, w odróżnieniu od mobilności studentów, przebiega na poziomie wydziałowym – wydział dostaje konkretną liczbę miejsc do podziału między wszystkie jednostki posiadające umowy bilateralne z zagranicznymi partnerami w ramach programu Erasmus+.

Wykaz umów, jakie Katedra Slawistyki zawarła na rok akademicki 2017/2018 znajduje się na poniższej stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020

Dodatkowe informacje na temat modułu STA znajdą Państwo na stronie Biura Wymiany Zagranicznej Erasmus:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej

OGŁOSZENIA O REKRUTACJI NA WYJAZDY „STA” POJAWIAJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE ERASMUS+ > TEACHERS > OGŁOSZENIA ORAZ NA TABLICY OGŁOSZEŃ KATEDRY SLAWISTYKI.

Rekrutacja na rok 2017/2018 trwa do 31.10.2017 r. 

Dokumenty:

- Staff mobility for Teaching - Agreement

- Wniosek o dofinansowanie wyjazdu - dostępny u Koordynatora Erasmusa, pani mgr Agnieszki Bielińskiej

prosimy składać w sekretariacie Katedry Slawistyki pok. 281a.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Ewelina Chacia
Ostatnia modyfikacja: czw., 19.10.2017 r., 12:15
Data publikacji: wt., 25.10.2016 r., 10:13