Ogłoszenia | Wydział Filologiczny

Pierwszy nabór dla kadry

ERASMUS +

Key Action 1 – Mobility (Mobilność)

Pierwszy nabór dla kadry

Faculty of Philosophy, Novi Sad, Serbia

 

Nabór jest otwarty dla:

kadry nauczycielskiej Wydziału Filologicznego UG

Zakres nauczania: język i literatura – slawistyka

 

Nabór jest otwarty od 26 XI 2016 r. do 11 XI 2016 r.

Niezbędne dokumenty w języku polskim (jeżeli nie jest inaczej zaznaczone):

Ø  Formularz Erasmus+ w języku angielskim (dla osób zainteresowanych dostepny pod adresem sekretariatu Katedry Slawistyki: d.pokora@ug.edu.pl)

Ø  Kopia pierwszej strony dowodu osobistego lub paszportu

Ø  Zaświadczenie o zatrudnieniu

Ø  CV

Ø  Pisany dowód o zainteresowaniu partnerskiej uczelni zaproszeniem nauczyciela na wykłady w formie (przed)zaproszenia

Ø  Plan aktywności dla nauczyciela na partnerskiej uczelni (najlepiej w języku angielskim)

Ø  Potwierdzenie o znajomości języka serbskiego.

Aplikowanie na e-mail: d.pokora@ug.edu.pl. Tytuł: Zgłoszenie do programu Erasmus+ (Novi Sad) – kadra.

Zamknięcie konkursu: 11 XI 2016 r.

Po zamknięciu naboru, aplikacje są sprawdzane i analizowane przez koordynatorów Erasmus+ programu w Katedrze Slawistyki i wysyłane do biura Erasmus+ na Uniwersytecie Gdańskim, opiekującym się programem.

Uniwersytet Gdański ostatecznie decyduje o zakwalifikowanych kandydatach w związku z liczba przyznanych stypendiów w ramach programu.

Trwanie mobilności: 10 dni.

Okres realizacji: semestr letni 2016-2017 (do końca kwietnia 2017 r.).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Dorota Pokora
Treść wprowadzona przez: Dorota Pokora
Ostatnia modyfikacja: czw., 17.11.2016 r., 13:08
Data publikacji: śr., 26.10.2016 r., 14:08