Wydarzenia | Wydział Filologiczny

Zaproszenie na wykład

PTF - zaproszenie na wykład dr. hab. Karola Zielińskiego

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.01.2018 r., 14:46
Data publikacji: pt., 26.01.2018 r., 14:46

Konkurs dla szkół

Pracownicy Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego

serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w

 

II Edycji

Konkursu Literackiego

dla młodzieży licealnej,

którego celem jest przygotowanie utworu literackiego

tematycznie związanego z antykiem, czyli inspirowanego

kulturą, literaturą oraz historią starożytnych Greków

i Rzymian.

Forma utworu jest dowolna (opowiadanie, wiersz, scenka teatralna, scenariusz filmowy, scenka kabaretowa).

 

Termin nadsyłania prac mija: 9 marca 2018 roku.

Regulamin i plakat w sekcji załączników (u dołu strony).

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Regulamin87 KB
Image icon Plakat II konkursu literackiego1.29 MB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: czw., 04.01.2018 r., 17:12
Data publikacji: pon., 04.12.2017 r., 21:39

Colloquium Neolatinum VII - program

VII Konferencja Naukowa z cyklu Colloquia Neolatina

Gdańsk, 16-18 października 2017 roku

 

Organizatorzy:

Międzyuczelniana Pracownia Literatury Łacińskiej XV-XVIII wieku

i Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

Współorganizator:

Muzeum Narodowe w Gdańsku.

 

 

16 października (poniedziałek)

Miejsce obrad: Centrum Ekumeniczne św. Brygidy – Dwór II, Oliwa,

ul. Polanki 124.

 

15.00 - Otwarcie konferencji

15.15-15.35 Prof. Jolanta Malinowska (Lublin), Kilka uwag o epickim poemacie Jana Radwana zatytułowanym Radivilias.

15.35-15.55 Dr Ałła Brzozowska (Wrocław), Stephani I […] adversus Ioannem Basilidem […] expeditio pióra Samuela Wolfa. Przyczynek do przygotowywanej edycji.

15.55-16.15 Dr Magdalena Wolf (Wrocław), Edycja De vetustatibus Polonorum Jodoka Ludwika Decjusza.

16.15-16.35 Prof. Zofia Głombiowska (Gdańsk), Na marginesie edycji epinikiów orszańskich.

16.35-17.00 kameralna dyskusja przy kawie.

17.00-17.20 Mgr Magdalena Anna Bejm (Warszawa), Ortografia łacińska Sebastiana Fabiana Klonowica w autografie Victoria deorum i w editio princeps.

17.20-17.40 Dr Magdalena Piskała (Warszawa), Ile centurii zawierają Acroamata epigrammatica Alberta Inesa? O problemach związanych z edycją zbioru.

17.40-18.00 Dr Katarzyna Ochman, Appendix de diis et heroibus Józefa Juwencjusza wczoraj i dziś, czyli historia pewnego podręcznika.

18.00-18.20  dyskusja.

 

18.30  kolacja.

 

17 października (wtorek)

 

Miejsce obrad: Muzeum Narodowe w Gdańsku – Pałac Opatów, Oliwa,

ul. Cystersów 18.

 

9.15 – Otwarcie obrad

9.20-9.40 Prof. Mieczysław Mejor (Warszawa), Stanisława Herakliusza Lubomirskiego „De vanitate consiliorum” - staropolski bestseller.

9.40-10.00 Prof. Joanna Rostropowicz (Opole), Andrzej Barteczko z Raciborza, Sacrae Caesareae et Regiae Maiestatis poeta laureatus (1670-1739). Słów kilka o jego nowołacińskiej poezji.

10.00-10.20 Mgr Agnieszka Jakubik i Prof. Barbara Milewska-Waźbińska (Warszawa), Virtute duce, comite fortuna - wizerunek Władysława IV w panegiryku Ewerhardta Wassenberga (1641).

10.20-10.40 Dr Agnieszka Witczak (Gdańsk), Zaślubiny Władysława IV i Cecylii Renaty w panegiryku Icon votorum Jana Rywockiego.

10.40-11.00 Mgr Grażyna Łabęcka-Jóźwiakowska (Warszawa), Conscripsi hisce diebus libellum istum, cui Goraidis nomen imposui – uwagi na temat „Gorais” Sebastiana Fabiana Klonowica.

11.00-11.20 kameralna dyskusja przy kawie.

11.20-11.40 Dr Katarzyna Janus (Częstochowa), Pieśni chóru w dramacie Stephano Tucciego Christus Iudex. Funkcja przekazu.

11.40-12.00 Mgr Patryk Michał Ryczkowski (Kraków-Getynga), Kontekstualizacja „Historia Susannae” Jeremiasza Wojnowskiego.

12.00-12.20 Dr Justyna Łukaszewska-Haberkowa (Kraków), Jezuickie aliis tradere. Mikołaj Łęczycki jako pisarz łaciński i mistyk.

12.20-12.40  Mgr Ewa Nowak, Poetycka strona Lechiady Alberta Inesa (Wrocław) – zarys problematyki.

12.40-13.00  dyskusja.

 

13.15 -15.00 Obiad.

15.00-15.20 Dr Justyna Zaborowska-Musiał (Poznań), Ch[arles] Porée, „Theatrum sitne vel esse possit schola informandis moribus idonea. Oratio” (1733) – jezuicki głos na temat stanu teatru francuskiego w pierwszych dziesięcioleciach XVIII wieku.

15.20-15.40 Dr Izabela Bogumił (Gdańsk), Protestancka poezja religijna w dawnym Gdańsku (druga połowa XVI wieku).

15.40-16.00 Dr Agata Chrobot (Kielce), Hodoeporicon itineris Italici Jerzego Sabina.

16.00-16.15  dyskusja.

16.30-17.15  Koncert organowy i spacer po Katedrze Oliwskiej.

 

18.00  Kolacja.

 

 

18 października (środa)

Miejsce obrad: Centrum Ekumeniczne św. Brygidy – Dwór II, Oliwa,

ul. Polanki 124.

 

9.30-9.50 Dr Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn (Olsztyn), Recepcja tradycji klasycznej i patrystycznej w Liber manualis Dhuody z Septymanii (ok. 803–843).

9.50-10.10 Prof. Robert K. Zawadzki (Częstochowa), Jan ze Stobnicy, Rudolf z Wasserburga i pieśń saficka do biskupa Jana Lubrańskiego.

10.10-10.30 Prof. Maria Chantry (Wrocław), Nugamur … Kilka uwag przy okazji prac nad „Fraszkami” Jana Kochanowskiego.

10.30-10.50 Prof. Teresa Szostek (Wrocław), Czy pijaństwo to fraszka? Rzut oka Sarmaty i Hiszpana.

10.50-11.10 Dr Aneta Kliszcz (Kraków), Metafora w szesnastowiecznych komentarzach do Poetyki Arystotelesa (F.Robortello, P. Vettori, V. Maggi).

11.10-11.35 kameralna dyskusja przy kawie.

11.35-11.55 Dr Bartłomiej Siek (GUMED), Ars Machaonia et ars poetica – antykizujące utwory dedykacyjne w gdańskich drukach medycznych.

11.55-12.15  Dr Maria Otto (PANBG), Wytworny język inwentarza. O zapisach donacyjnych w Index librorum qui ex donatione, munificentia et liberalitate philomusorum Bibliothecae Magnifici et Amplissimi Senatus Gedanensis inserti sunt.

12.15-12.35 Dr Michał Czerenkiewicz (Kraków), Italianizm w łacińskiej produkcji wydawniczej Schedlów.

12.35-12.55  Dr Jacek Pokrzywnicki (Gdańsk), Listowne rozmowy dawnych Gdańszczan - Collectio litterarum a viris eruditis ad dominum Adrianum et dominum Georgium Pauli.

12.55-13.15  dyskusja.

Zamknięcie konferencji.

 

13.30  Obiad.

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pon., 09.10.2017 r., 13:08
Data publikacji: pon., 09.10.2017 r., 13:08

Kuchnia rzymska - wykład i degustacja

Ab ovo usque ad mala

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: wt., 16.05.2017 r., 15:29
Data publikacji: wt., 16.05.2017 r., 15:24

Spotkanie z viva lingua Latina

Spotkanie z viva lingua Latina Serdecznie zapraszamy Studentów i Wykładowców UG na zajęcia z tzw. żywej łaciny, które 16.02.2017 r. (Wydział Filologiczny, s. 4.65) poprowadzi dr Katarzyna Ochman z Uniwersytetu Wrocławskiego:

10.00-11.30 – „Amicus tuus iam te non amat"

12.00-13.30 – „…legentisque palatum velut exacuent. De Iosepho Iuvencio SI (1643–1719) eiusque De ratione discendi et docendi libro".

Obecność Studentów Filologii Klasycznej jest obowiązkowa.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Hołomej
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Hołomej
Ostatnia modyfikacja: pon., 13.02.2017 r., 10:53
Data publikacji: pon., 13.02.2017 r., 10:47

Zaproszenie na wykład

Szanowni Państwo,

Katedra Filologii Klasycznej UG zaprasza

na wykład pt.

"The Late Iron Age

Communities and the Celts in Macedonia",

który wygłosi

prof. Mitja Guštin


z Uniwersytetu Primorska w dniu 18 maja 2016 r.

(godz. 11.30, s. 4.65,

budynek Wydziału Filologicznego UG).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: czw., 12.05.2016 r., 10:12
Data publikacji: czw., 12.05.2016 r., 10:08

Zaproszenie na wykład

Szanowni Państwo,


 w imieniu Przewodniczącej Koła Gdańskiego PTF

oraz Kierownik Katedry Filologii Klasycznej UG serdecznie zapraszamy

na spotkanie w dniu 11 maja

(godz.13.00, sala 4.65 Wydziału Filologicznego UG),

w ramach którego

dr hab. Anna Zhyrkowa

(Ignatianum)

wystąpi

z wykładem zatytułowanym 

Arystoteles w tradycji

 platońskiej: wrogi filozof czy współtwórca

 doktryny?

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: wt., 10.05.2016 r., 11:42
Data publikacji: wt., 10.05.2016 r., 11:30

Zaproszenie na konferencję

Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej:

Wizerunek kobiety idealnej w literaturze greckiej i rzymskiej.

Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 2–3 grudnia 2016 roku.

Kobiety świata grecko-rzymskiego oraz rola, jaką pełniły w życiu rodzinnym i społecznym od epoki mykeńskiej aż po schyłek starożytności, budzą żywe zainteresowanie nie tylko profesjonalnych badaczy antyku, ale również zwykłych miłośników dziejów Grecji i Rzymu. Greczynki, Rzymianki oraz barbarzynki są w literaturze antycznej wszechobecne; a im bardziej mizoginistyczna postawa twórcy, tym więcej uwagi skierowanej na kobiety, których przejaskrawione bądź karykaturalne wizerunki dają nam wyobrażenie o rzeczywistych oczekiwaniach mężczyzn wobec swych żon. Surowa ocena płci przeciwnej, dokonana przykładowo przez Hezjoda czy Semonidesa, nie jest, oczywiście, normą. W dużej mierze starożytni mówią o kobietach w tonie łagodniejszym, a niekiedy nawet ciepłym, przy czym oddzielne miejsce zajmują w ich świadomości kobiety zarówno wiarołomne i okrutne oraz władczynie i wojowniczki, które uzewnętrzniały słabość mężczyzn oraz budziły u nich niechęć i lęk. W orszaku zatem postaci tak literackich jak historycznych na czoło wysuwają się między innymi Helena, Klitajmestra, Fedra, Medea oraz królowa Massagetów Tomyris, królowa Icenów Boudika czy wreszcie Zenobia z Palmyry.

Ponieważ sytuacja kobiet nie była jednakowa w Grecji i w Rzymie oraz ulegała zmianom w kolejnych epokach, to i model kobiety idealnej nie miał wymiaru bezwzględnego. Los kobiet ulegał, jak wiadomo, stopniowej degradacji na skutek zmian, jakie pociągał za sobą coraz silniej zakorzeniający się w cywilizacji śródziemnomorskiej patriarchat, przyniesiony na Półwysep Bałkański przez ludy indoeuropejskie (m.in. Miniów, Lapitów) już w pierwszej połowie III tysiąclecia przed Chr. Jednakże największe w tym względzie znaczenie odegrali dopiero przybyli ponad tysiąc lat później Achajowie, a po nich Dorowie.

Celem konferencji jest próba wydobycia i rekonstrukcji w oparciu o greckie i rzymskie źródła literackie wzorca kobiety idealnej, czyli kobiety odznaczającej się areté, będącej uosobieniem cnót. Obiektem rozważań ma być zatem galeria kobiecych postaci wykreowanych zarówno przez greckich i rzymskich poetów, jak i prozaików, czyli boginie, matki, żony, kochanki, władczynie, wojowniczki, poetki czy wreszcie uczone. Natomiast proponowanymi zagadnieniami są m.in.: ewolucja i deformacja kobiecego ideału w określonych epokach i gatunkach literackich; niewieście przymioty mieszczące się w szerokim pojęciu areté; kobieta jako obiekt kreacji literackiej; symbolika, archetyp oraz stereotyp kobiety i kobiecości.

Propozycje tematów wraz ze streszczeniem proszę przesłać na adres Katedry Filologii Klasycznej UG pocztą elektroniczną (katfklas@ug.edu.pl) lub zwykłą (ul. Wita Stwosza 55, 80-952 Gdańsk) w terminie do końca czerwca 2016 roku.

Przewidywany czas na wystąpienie Referenta – 20 minut.

Opłata konferencyjna – ok. 550 zł (w koszty wliczone są noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, druk - monografia).

Informacje organizacyjne wraz z dokładnymi kosztami zostaną Państwu przekazane po weryfikacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

 

Zapraszamy serdecznie!

prof. UG, dr hab. Anna Marchewka

mgr Aleksandra Hołomej (sekretarz)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pon., 08.02.2016 r., 10:53
Data publikacji: pon., 08.02.2016 r., 10:53

W gdańskim ogrodzie muz - do pobrania on-line

Szanowni Państwo,

Katedra Filologii Klasycznej, jako jeden ze współorganizatorów projektu naukowo-edukacyjnego W nadbałtyckim ogrodzie muz. Gdańsk nowożytny wobec kultury starożytnych Greków i Rzymian, udostępnia elektroniczny katalog wystawy starych druków i rękopisów, jaka miała miejsce w czerwcu i lipcu 2015 rok w PAN Bibliotece Gdańskiej. Do pobrania są trzy wersje pliku: pdf (poniżej) oraz epub i mobi (z wirtualnego dysku zewnętrznego). Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją.

http://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/50143/files/w-gdanskim-ogrodzie-muz.pdf

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: wt., 03.11.2015 r., 11:10
Data publikacji: wt., 03.11.2015 r., 11:01

Prelekcja studencka - zaproszenie

W najbliższą środę (3 czerwca) Studenckie Koło Naukowe Filologów Klasycznych i Mediteranistów UG

zaprasza na prelekcję naszej Koleżanki -

Karoliny Przybek:

"Pojęcie ἀρετή

w homerowych eposach"

Serdecznie zapraszamy!

Czas i miejsce: 03.06.2015 r., godz. 15.00,

Wydział Filologiczny UG, sala 4.65

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: pon., 01.06.2015 r., 21:04
Data publikacji: pon., 01.06.2015 r., 21:04

Strony