fbpx Publikacje | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Publikacje

Seria Literatura Rosyjska przełomu XIX i XX wieku

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały, Gdańsk 1995

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. F. Apanowicza, Gdańsk 2002

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. J. Sałajczykowej i L. Kality, Gdańsk 2005

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 22:17
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 22:17

Seria W kręgu literatury rosyjskiej

W kręgu literatury rosyjskiej, I, pod red. E. Biernat, Gdańsk 1996

W kręgu literatury rosyjskiej, II, pod red. T. Bogdanowicz, Gdańsk 1999

W kręgu literatury rosyjskiej, III, pod red. E. Biernat, Gdańsk 2000

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 22:15
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 22:15

Seria Światło i ciemność

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_wschodnioslowianskiej/pracownie_badawcze/laboratorium_niedogmatycznej_duchowosci/publikacje/seria_swiatlo_i_ciemnosc

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, [t. 1], pod red. E. Biernat, Gdańsk 2001

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 2, pod red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze XX i XXI wieku, t. 4, pod red. K. Ruteckiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2012

Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna – Podróż metafizyczna – Podróż ezoteryczna, t. 5, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2013

Ciemność i światło, t. 6, pod red. K.Arciszewskiej i K. Ruteckiej, Gdańsk 2001

Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. 7, pod red. M. Rzeczyckiej i I. Trzcińskiej, Gdańsk 2015

Światło i ciemność. Антропософский архив Л.А. Новикова, t. 8, pod red. D. Obolenskiej, M. Rzeczyckiej i M. Fyodorova, (w przygotowaniu, planowany początek 2017)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 22:13
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 22:13

Seria: Biblioteka Światła i ciemności – monografie

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_wschodnioslowianskiej/pracownie_badawcze/laboratorium_niedogmatycznej_duchowosci/publikacje/biblioteka_swiatlo_i_ciemnosc

D. Oboleńska, Путь кпосвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого, Gdańsk 2009

M. Rzeczycka, Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku, Gdańsk 2010

D. Oboleńska, DE IMAGINATIONE. О эзотерической имагинации в русской культуре начала XX века, Gdańsk 2014

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 22:08
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 22:08

Seria Fenomeny i żywioły

M. Rzeczycka, Fenomen Sofii - Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa), Gdańsk 2002

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_wschodnioslowianskiej/pracownie_badawcze/laboratorium_niedogmatycznej_duchowosci/publikacje/poza_seriami

Krew - substancja, symbole, mitologia /Кровь – субстанция, символы, мифология, pod red. D. Oboleńskiej i K. Arciszewskiej, Gdańsk 2012

Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 1, pod redakcją K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016

Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod redakcją K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 22:03
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 22:03

Seria Naszym Mistrzom

W kręgu literatury rosyjskiej, III, tom jubileuszowy poświęcony Profesor Janinie Sałajczykowej, Biernat pod red. E. Biernat, Gdańsk 2000

Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, tom jubileuszowy poświęcony Profesor Elżbiecie Biernatowej, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008

http://fil.ug.edu.pl/wydzial/instytuty_i_katedry/instytut_filologii_wschodnioslowianskiej/pracownie_badawcze/laboratorium_niedogmatycznej_duchowosci/publikacje/poza_seriami

Rosja w krysztale : rozważania, fakty i miraże / Россия в хрустале: размышления, факты и миражи, tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. D. Oboleńskiej [et al.], Gdańsk 2014

Meandry słowiańskiej kultury, księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Gdańsk 2016

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Mampe
Treść wprowadzona przez: Joanna Mampe
Ostatnia modyfikacja: pt., 10.02.2017 r., 21:53
Data publikacji: pt., 10.02.2017 r., 21:53