Publikacje

Najnowsza literatura rosyjska

 

  1. Czas wolny, rozrywka, używki w najnowszej literaturze rosyjskiej, pod red. L. Kality, Gdańsk 2018.
  2. L. Kalita, Wybrane zagadnienia z najnowszej prozy rosyjskiej: skrypt dla studentów I roku rosjoznawstwa, Gdańsk 2020.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 22. Grudzień 2020 - 08:09; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Grudzień 2020 - 08:09; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz

Edycja Polskie tradycje ezoteryczne serii Światło i ciemność

  • Nagroda JM Rektora UG zespołowa II stopnia w 2020 roku
  • Nagroda Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego w 2020 roku

Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.1: Teozofia i antropozofia, pod red. M. Rzeczyckiej i I. Trzcińskiej (seria Światło i ciemność), Gdańsk 2019

Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.2: Formacje, ludzie, idee, pod red. M. Rzeczyckiej i I. Trzcińskiej (seria Światło i ciemność), Gdańsk 2019

Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.3: Masoneria, pod red. M. Rzeczyckiej i T. Cegielskiego (seria Światło i ciemność), Gdańsk 2019

Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.4: Źródła i dokumenty, pod red. D. Oboleńskiej (seria Światło i ciemność), Gdańsk 2019

Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939, t.5: Idee przewodnie, pod red. M. Dobkowskiego i T. Cegielskiego (seria Światło i ciemność), Gdańsk 2020 (w druku)

Polish Esoteric Traditions 1890-1939. Selected Issues, ed. A. Świerzowska, Gdańsk 2019 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 24. Listopad 2020 - 10:46; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Listopad 2020 - 17:58; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz

Seria Literatura Rosyjska przełomu XIX i XX wieku

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały, Gdańsk 1995

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. I. Fijałkowskiej-Janiak, Gdańsk 1998

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. E. Biernat i T. Bogdanowicza, Gdańsk 1999

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. F. Apanowicza, Gdańsk 2002

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. J. Sałajczykowej i L. Kality, Gdańsk 2005

Literatura rosyjska przełomu XIX i XX wieku, pod red. L. Kapały i L. Kality, Gdańsk 2008

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 22:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 10. luty 2017 - 22:17; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Seria W kręgu literatury rosyjskiej

W kręgu literatury rosyjskiej, I, pod red. E. Biernat, Gdańsk 1996

W kręgu literatury rosyjskiej, II, pod red. T. Bogdanowicz, Gdańsk 1999

W kręgu literatury rosyjskiej, III, pod red. E. Biernat, Gdańsk 2000

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 22:15; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: piątek, 10. luty 2017 - 22:15; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Seria Światło i ciemność

 

Światło i ciemność

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku, [t. 1], pod red. E. Biernat, Gdańsk 2001

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 2, pod red. E. Biernat i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2006

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze rosyjskiej początku XX wieku, t. 3, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2009

Światło i ciemność. Motywy ezoteryczne w kulturze XX i XXI wieku, t. 4, pod red. K. Ruteckiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2012

Światło i ciemność. Podróż inicjacyjna – Podróż metafizyczna – Podróż ezoteryczna, t. 5, pod red. D. Oboleńskiej i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2013

Ciemność i światło, t. 6, pod red. K.Arciszewskiej i K. Ruteckiej, Gdańsk 2015

Światło i ciemność. Polskie Studia Ezoteryczne. Konteksty, t. 7, pod red. M. Rzeczyckiej i I. Trzcińskiej, Gdańsk 2015

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 22:13; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Listopad 2020 - 17:58; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Seria: Biblioteka Światła i ciemności – monografie

Światło i ciemność: monografie 

D. Oboleńska, Путь к посвящению. Антропософские мотивы в романах Андрея Белого, Gdańsk 2009

M. Rzeczycka, Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX - początku XX wieku, Gdańsk 2010

D. Oboleńska, DE IMAGINATIONE. О эзотерической имагинации в русской культуре начала XX века, Gdańsk 2014

Антропософский архив Л.А. Новикова в собрании Отдела рукописей ИМЛИ РАН, редколлегия D. Oboleńska, M. Rzeczycka, Д. Московская, М. Федоров, научный консультант В. Новикова, Gdańsk-Moskwa 2017

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 22:08; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 24. Listopad 2020 - 18:01; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Seria Fenomeny i żywioły

 

M. Rzeczycka, Fenomen Sofii - Wiecznej Kobiecości w prozie powieściowej symbolistów rosyjskich (Andrieja Biełego, Fiodora Sołoguba i Walerija Briusowa), Gdańsk 2002

Krew - substancja, symbole, mitologia /Кровь – субстанция, символы, мифология, pod red. D. Oboleńskiej i K. Arciszewskiej, Gdańsk 2012

Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 1, pod redakcją K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016

Samotność - aspekty, konteksty, wymiary, t. 2, pod redakcją K. Arciszewskiej, L. Kality, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2016

Żywioły. Motyw ognia w literaturze, kulturze i sztuce, pod redakcją K. Arciszewskiej, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2018

Żywioły. Motyw wody w literaturze, kulturze i sztuce, pod redakcją I. Hubickiej, K. Arciszewskiej-Tomczak, S. Pavlenko, Gdańsk 2020

Żywioły. Motyw ziemi w literaturze, kulturze i sztuce, pod redakcją L. Kality, D. Oboleńskiej, U. Patockiej-Sigłowy, Gdańsk 2022

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 22:03; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: poniedziałek, 13. Czerwiec 2022 - 14:52; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe

Seria Naszym Mistrzom

W kręgu literatury rosyjskiej, III, tom jubileuszowy poświęcony Profesor Janinie Sałajczykowej, Biernat pod red. E. Biernat, Gdańsk 2000

Wokół wizji i fascynacji Srebrnego Wieku, tom jubileuszowy poświęcony Profesor Elżbiecie Biernatowej, pod red. F. Apanowicza i M. Rzeczyckiej, Gdańsk 2008

Rosja w krysztale : rozważania, fakty i miraże / Россия в хрустале: размышления, факты и миражи, tom poświęcony Profesorowi Franciszkowi Apanowiczowi, pod red. D. Oboleńskiej [et al.], Gdańsk 2014

Meandry słowiańskiej kultury, księga jubileuszowa poświęcona Profesorowi Tadeuszowi Bogdanowiczowi, pod red. L. Kality, Gdańsk 2016

Magia ksiąg, księgi magii. Księga jubileuszowa poświęcona Profesor Irenie Fijałkowskiej-Janiak, pod red. U. Patockiej-Sigłowy i D. Oboleńskiej, Gdańsk 2017.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. luty 2017 - 21:53; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe Ostatnia zmiana: wtorek, 22. Grudzień 2020 - 07:59; osoba wprowadzająca: Joanna Mampe