fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy w zdaniu „Był silny, jak Herkules” należy postawić przecinek przed „jak”?

Nie, gdyż w tym zdaniu wyraz jak wprowadza wyrażenie porównawcze (silny jak Herkules), a zgodnie z zasadami interpunkcji przed członami porównawczymi nie umieszczamy przecinka. Taki człon można wydzielić przecinkiem tylko wówczas, gdy stanowi on dopowiedzenie lub wtrącenie, a w podanym zdaniu taka sytuacja nie zachodzi.

Magdalena Behounkowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:31
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:31

Czy poprawnie postawiono przecinki w następującym zdaniu: „X powinien wyjaśnić Sowietom, o co chodzi, ale został rozbrojony”?

Przecinki zostały tu postawione poprawnie. Pierwszy przecinek oddziela zdanie nadrzędne od podrzędnego, natomiast drugi wprowadza zdanie współrzędne przeciwstawne do zdania pierwszego (powinien wyjaśnić, ale został rozbrojony), jest więc umotywowany  podwójnie: jako znak oddzielający zdania przeciwstawne (pierwsze od trzeciego) i jako znak wyodrębniający zdanie wtrącone (drugie).

Magdalena Behounkowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:30
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:30

Czy w zdaniu „Na tym tle co jakiś czas wybuchały spory” przed „co jakiś czas” powinien być przecinek?

Nie, ponieważ jest to zdanie pojedyncze, a pomiędzy różnymi składnikami zdania pojedynczego przecinków się nie stawia. Wyrażenie na tym tle, które miałoby być wydzielone przecinkiem, pełni w tym zdaniu funkcję okolicznika przyczyny, a okoliczników nie należy odcinać przecinkami od reszty zdania.

Magdalena Behounkowa

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:33
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:28

Jak zapisać w zakończeniu listu: „to cześć / Basia”?

Formuły zakończenia listu powinny zaczynać się wielką literą. Po formule zakończenia listu nigdy nie stawia się kropki. Kropki nie stawia się także po podpisie. Można natomiast opatrzyć zwrot To cześć wykrzyknikiem, jest to bowiem zwrot młodzieżowy o pewnym ładunku emocjonalnym.

Anna Witczak

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:26
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:26

Jak zapisać nagłówek listu? Na przykład: „kochani nie dostałam Waszego listu”

Nagłówek kochani oczywiście powinien zostać zapisany wielką literą, bowiem na początku każdego wypowiedzenia rozpoczynającego tekst stosujemy wielką literę, ponadto jest to zwrot do adresata listu. Nagłówek ten należy oddzielić znakiem interpunkcyjnym (wyrazy niebędące częściami zdania, m.in. zwroty w wołaczu, zawsze należy wydzielić z kontekstu). Można opatrzyć go wykrzyknikiem (wówczas właściwy tekst rozpoczynamy wielką literą) lub przecinkiem (wtedy tekst właściwy zaczyna się małą literą).

Piszemy zatem:
Kochani!
Nie dostałam Waszego listu.
lub
Kochani,
nie dostałam Waszego listu.

Anna Witczak

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 30.05.2015 r., 16:26
Data publikacji: sob., 30.05.2015 r., 16:26

Czy w zdaniu „Wszyscy oni zamiast poddania się wybrali samobójstwo” po wyrażeniu „zamiast poddania się” powinien być przecinek?

Jest to zdanie pojedyncze, toteż zasadniczo między jego składnikami nie należy stawiać przecinków. Przecinek mógłby być w tym zdaniu zastosowany tylko wtedy, gdyby wyrażenie zamiast poddania się pełniło funkcję wtrącenia, ale wówczas należy wydzielić je przecinkami z obu stron, tj.: Wszyscy oni, zamiast poddania się, wybrali samobójstwo. Zamiast przecinków można by też posłużyć się w tej funkcji myślnikami, tj. Wszyscy oni – zamiast poddania się – wybrali samobójstwo. Uznanie wyrażenia zamiast poddania się za wtrącenie zależy od intencji nadawcy.

Małgorzata Tenderenda

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.05.2015 r., 22:48
Data publikacji: śr., 06.05.2015 r., 22:48

Czy poprawnie postawiono przecinki w następującym wyrażeniu: premiera sztuki, wystawionej przez Teatr „Wybrzeże” ?

Poprawność użycia w tym wyrażeniu przecinka zależy od kontekstu, w jakim wystąpiłaby ta grupa wyrazowa.

Jeśli w tym sformułowaniu imiesłów przymiotnikowy jest tylko dodatkowym określeniem rzeczownika (czyli gdyby w zdaniu była mowa ogólnie o jakiejś sztuce, a fakt wystawienia jej przez określony teatr stanowiłby jej dodatkową właściwość), przecinek byłby konieczny. Ilustracją takiej sytuacji może być następujący tekst: X napisał tę komedię w 2000 r. Premiera sztuki, wystawionej przez teatr „Wybrzeże”, odbyła się rok później.

Gdyby jednak imiesłów przymiotnikowy był integralną częścią całego wyrażenia, wspólnie z rzeczownikiem wyznaczającą jego zakres (a więc w zdaniu, z którego pochodzi to wyrażenie, mowa byłaby o jakiejś sztuce wystawionej przez teatr „Wybrzeże”), to nie powinno się go oddzielać przecinkiem od rzeczownika. Taką sytuację ilustruje następujący tekst: Jedną ze sztuk X‑a wystawił po raz pierwszy teatr „Wybrzeże”, drugą – Teatr Dramatyczny w Warszawie. Premiera sztuki wystawionej przez teatr „Wybrzeże” odbyła się w 2001 r.

Małgorzata Tenderenda

Ewa Rogowska-Cybulska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pon., 11.05.2015 r., 15:49
Data publikacji: śr., 06.05.2015 r., 22:43

Czy poprawnie postawiono przecinki w zdaniu: „Podała pięknie powiązane czerwoną wstążką, spore, kwadratowe pudełko” ?

W omawianym zdaniu występują trzy przydawki. Pierwsza z nich jest złożona (pięknie powiązane czerwoną wstążką), toteż stawiamy po niej przecinek. Przydawki druga i trzecia są wobec siebie nierównorzędne, ponieważ spore odnosi się do wielkości, a kwadratowe do kształtu obiektu, więc nie stawimy między nimi przecinka. Poprawna interpunkcyjnie jest więc następująca wersja tego zdania: Podała pięknie powiązane czerwoną wstążką, spore kwadratowe pudełko.

Kateryna Razgonova

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 06.05.2015 r., 22:41
Data publikacji: śr., 06.05.2015 r., 22:41

Czy w wyrażeniu „ni domu, ni łomu” powinien być przecinek?

Tak, ponieważ ni domu, ni łomu jest wyrażeniem szeregowym połączonym powtarzającym się spójnikiem ni. Przed pojedynczym spójnikiem ni nie stawia się przecinka.

Kateryna Razgonova

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pon., 04.05.2015 r., 22:18
Data publikacji: pon., 04.05.2015 r., 22:18

Gdzie postawić przecinek w zdaniu „Jak się okazało już po wakacjach uczniowie musieli kupić ten podręcznik”?

W podanym zdaniu człon „już po wakacjach” jest określeniem czasownika „okazało się”, toteż przecinek powinniśmy postawić właśnie po tym członie, tj. „Jak się okazało już po wakacjach, uczniowie musieli kupić ten podręcznik”.

Gdyby „już po wakacjach” było określeniem „uczniowie musieli kupić ten podręcznik”, szyk zdania byłby inny: „Jak się okazało, uczniowie musieli kupić ten podręcznik już po wakacjach”.

Dorota Góreczna   

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 12:49
Data publikacji: wt., 03.09.2013 r., 18:37