fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy w następującym zdaniu poprawnie postawiono przecinki: „Jestem, proszę państwa, zdziwiony”?

Tak, użycie obu przecinków jest uzasadnione, gdyż wydzielają one z wypowiedzenia (tu: Jestem zdziwiony) bezpośredni zwrot do adresata (tu: proszę państwa).

Aleksandra Chajewska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: sob., 31.10.2015 r., 23:32
Data publikacji: sob., 31.10.2015 r., 23:32

Czy w zdaniu: „Trudno zrozumieć o co mu chodzi” potrzebny jest przecinek?

Jedna z głównych zasad interpunkcji głosi, że zawsze przecinek stawiamy, aby oddzielić zdanie podrzędne od zdania nadrzędnego. W związku z tym prawidłowy zapis przytoczonego zdania wygląda następująco: Trudno zrozumieć, o co mu chodzi.

Aleksandra Mieczkowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:51
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:51

Czy w zdaniu „Zobaczymy, jak to się stało” potrzebny jest przecinek?

Tak, w tym zdaniu przecinek jest niezbędny. Zdanie to jest złożone podrzędnie: zobaczymy to zdanie składowe nadrzędne, a jak to się stało – zdanie składowe podrzędne dopełnieniowe (co zobaczymy?). Pomiędzy zdaniami nadrzędnymi i podrzędnymi zawsze stawiamy przecinek, nawet jeśli któreś z tych zdań składa się tylko z orzeczenia. 

Łukasz Kolenda
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:50
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:50

Jaka powinna być interpunkcja w zdaniu: „Według mnie on nie miał racji”?

Po wyrażeniu według mnie można postawić przecinek, ale nie jest on konieczny, ponieważ interpunkcja w wyrażeniach typu moim zdaniem, czyimś zdaniem, według mojej opinii nie jest jednolita. W Narodowym Korpusie Języka Polskiego spotykamy zarówno zapisy z przecinkiem, jak i bez niego. Użycie przecinka zależy tu od woli nadawcy. Powinniśmy stosować przecinek wówczas, gdy odczuwamy wyrażenie według mnie jako wtrącenie.

Paulina Andrzejewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:49
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:49

Proszę o ocenę interpunkcji w zdaniu: „Od tego czasu każdego roku, w jeden weekend lipca, miasto zmienia się w światową stolicę ogórka kiszonego”.

Interpunkcja w tym zdaniu jest poprawna, jeżeli wyrażenie w jeden weekend lipca ma charakter wtrącenia, czyli zawiera dodatkową informację. Czytając tekst, wyodrębniamy takie wtrącenia z obu stron pauzami. Jeśli natomiast – co wydaje się bardziej prawdopodobne – wszystkie informacje okolicznikowe są w tym zdaniu równie ważne, zdanie nie wymaga przecinków, każdy z okoliczników odpowiada bowiem na inne pytanie: wyrażenie od tego czasu – na pytanie od kiedy?, wyrażenie każdego roku – na pytanie jak często?, a wyrażenie w jeden weekend lipca – na pytanie kiedy? Nie są to zatem jednorodne składniki zdania i nie należy oddzielać ich przecinkami.

Łukasz Kolenda

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:48
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:48

Czy poprawnie postawiono przecinki w następującym zdaniu: „Tomek zbliżając się do domu, był zadowolony”?

Imiesłowy zakończone na -ąc, -łszy, -wszy — bez względu na to, jak interpretujemy ich funkcję w zdaniu — w zasadzie oddziela się przecinkiem wraz z ewentualnymi ich określeniami od poprzedzającej go lub następującej po nim reszty zdania lub wydziela się go przecinkami, jeśli jest wtrącony w zdanie. Poprawna jest zatem następująca wersja interpunkcyjna przytoczonego zdania: Tomek, zbliżając się do domu, był zadowolony.

Aleksandra Kropacz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:46
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:46

Gdzie należy postawić przecinki w zdaniu: „To dobrze że są wśród nas ludzie którzy umieją się śmiać”?

Poprawny jest następujący zapis tego zdania: To dobrze, że są wśród nas ludzie, którzy umieją się śmiać. Według jednej podstawowych zasad interpunkcji przecinkami oddzielamy bowiem składowe części zdania złożonego: zdanie podrzędne od nadrzędnego.

Aleksandra Mieczkowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:45
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:45

Czy poprawny jest przecinek w zdaniu: „Po zwiększeniu liczby parafii z 9 od połowy lat 40. do 14 w 1953 r., pozostawała ona niezmienna aż przez dwie dekady”?

Wyrażenie po zwiększeniu liczby parafii jest okolicznikiem czasu, a pomiędzy niejednorodnymi składnikami zadania, np.  pomiędzy okolicznikami a orzeczeniami, przecinków nie stawiamy. Przecinek jest tu zatem niepotrzebny. Możemy natomiast potraktować wyrażenie od 9 od połowy lat 40. do 14 w 1953 r. jako wtrącenie i postawić przecinki przed przyimkiem z i po rzeczowniku roku: Po zwiększeniu liczby parafii, z 9 od połowy lat 40. do 14 w 1953 r., pozostawała ona niezmienna aż przez dwie dekady. Zamiast przecinków możemy zastosować dwa myślniki: Po zwiększeniu liczby parafii – z 9 od połowy lat 40. do 14 w 1953 r. – pozostawała ona niezmienna aż przez dwie dekady, ewentualnie dwa nawiasy: Po zwiększeniu liczby parafii (z 9 od połowy lat 40. do 14 w 1953 r.) pozostawała ona niezmienna aż przez dwie dekady. Zależy to od rangi, jaką chcemy nadać wtrąceniu: myślnik jest znakiem wyodrębniającym silniejszym od przecinka, a najmocniejszy efekt wydzielenia członu wtrąconego daje nawias.

Aleksandra Kropacz
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: ndz., 28.06.2015 r., 13:44
Data publikacji: ndz., 28.06.2015 r., 13:44

Gdzie należy postawić przecinki w zdaniu: „Nie wszyscy spoglądając w przyszłość czują spokój”?

Imiesłowowe równoważniki zdań zawsze oddziela się przecinkiem od zdań nadrzędnych, a gdy są wtrącone w treść zdania nadrzędnego, ich granice zaznacza się przecinkami obustronnie. Spoglądając w przyszłość jest właśnie imiesłowowym równoważnikiem zdania wtrąconym w tok zdania nadrzędnego Nie wszyscy czują spokój, poprawny zapis jest zatem następujący: Nie wszyscy, spoglądając w przyszłość, czują spokój.

Aleksandra Mieczkowska
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:51
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:51

Czy w zdaniu „Teraz widzę, że masz, za czym tęsknić” potrzebny jest drugi przecinek?

Po czasowniku masz przecinek jest zbędny. Przecinkiem oddzielamy wypowiedzenia  składowe w zdaniu złożonym podrzędnie: zdanie nadrzędne od zdania podrzędnego i od równoważnika zadanie podrzędnego. W tym zdaniu bezokolicznik tęsknić nie jest jednak ośrodkiem równoważnika zdania podrzędnego, lecz określeniem czasownika masz.

Aleksandra Kropacz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 26.06.2015 r., 10:49
Data publikacji: pt., 26.06.2015 r., 10:49