fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy poprawnie postawiono znaki interpunkcyjne w zdaniu „Lata 90., to były dobre lata do handlu”?

W zdaniu pojedynczym nie oddziela się podmiotu od orzeczenia ani grupy podmiotu od grupy orzeczenia. W omawianym zdaniu niepotrzebnie oddzielono przecinkiem podmiot (lata 90.) od reszty zdania. Poprawnie postawiono natomiast kropkę po liczebniku porządkowym. Omawiane zdanie należy zapisać następująco: Lata 90. to były dobre lata do handlu.

Dorota Raczkiewicz

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:33
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:33

Czy w nagłówku listu, np. „Cześć, Małgosiu”, potrzebny jest przecinek?

Tak, w nagłówku listu, w którym występuje forma wołacza, powinniśmy postawić przecinek. Reguła ortograficzna stanowi, że wyrazy i wyrażenia niebędące częściami zdania powinno się wydzielić przecinkami. Do grupy wyrazów poza zdaniem należą również słowa użyte w wołaczu (np. Panie Kaziu, musimy się koniecznie spotkać; Panie dyrektorze, a co będzie z moją premią?). W przywołanym zwrocie także należy więc oddzielić przecinkiem wołacz Małgosiu od wykrzyknika cześć: Cześć, Małgosiu.

Alicja Sierotzka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:31
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:31

Czy dobrze postawiłam przecinki w zdaniu: „Komisja rewizyjna kontroluje działalność zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę następujące kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności”?

W tym zdaniu brakuje jednego przecinka przed wyrazem biorąc. Jest to imiesłów przysłówkowy współczesny, a zasada mówi, że imiesłowy zakończone na ‑ąc, -łszy, -wszy – bez względu na to, jak interpretujemy ich funkcję w zdaniu – oddziela się przecinkiem wraz z elementami je określającymi od poprzedzającej je lub następującej po nich reszty zdania bądź wydziela się je przecinkami, jeśli są wtrącone w zdanie.

Natomiast przecinki występujące we fragmencie następujące kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności są postawione prawidłowo, gdyż pojawiają się przy wyliczaniu, a elementy wyliczeń oddziela się przecinkami.

Monika Pohoryłko

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:31
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:31

Czy poprawny jest zapis „nasza «Mała Ojczyzna»”?

Zapis nasza Mała Ojczyzna jest poprawny, ale fakultatywnie, przede wszystkim bowiem zapisujemy to wyrażenie – jako pospolite – małymi literami. Wyrażenie Mała Ojczyzna można jednak zapisać wielkimi literami ze względów uczuciowych lub dla uwydatnienia szacunku, podobnie jak wyrazy Ojczyzna, Kraj, Orzeł Biały, Naród, Państwo, Rząd. Natomiast cudzysłów jest w tym zapisie zbędny.

Marta Wałdoch

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: pt., 06.05.2016 r., 22:39
Data publikacji: pt., 06.05.2016 r., 22:39

Czy poprawnie postawiono przecinek w zdaniu: „Szybko zregenerowałem się, odpoczywając”?

Tak, ponieważ – jak podają Zasady pisowni i interpunkcji – imiesłowowe równoważniki zdań zawsze oddziela się przecinkiem (Wielki słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 2006, s. 127).

Katarzyna Bliźniewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 27.04.2016 r., 15:15
Data publikacji: śr., 27.04.2016 r., 15:15

Proszę o ocenę poprawności interpunkcji w zdaniu: „Zawiadomienia o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad oraz o terminach posiedzeń komisji rady, przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz ...

Proszę o ocenę poprawności interpunkcji w zdaniu: „Zawiadomienia o terminie sesji, miejscu i przedmiocie obrad oraz o terminach posiedzeń komisji rady, przewodniczący rady podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w X”. 

Pozornie to zdanie wygląda jak zdanie złożone, jednak jest to zdanie pojedyncze, obowiązują w nim zatem zasady przestankowania dotyczące zdań pojedynczych. Pierwszy przecinek został użyty poprawnie, ponieważ każdy wyraz i każde wyrażenie stanowiące składnik wyliczenia oddzielamy od siebie przecinkiem. Drugi przecinek jest zbędny, gdyż nie oddziela się przecinkiem podmiotu od dopełnienia.

Magdalena Szyłak

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 27.04.2016 r., 15:22
Data publikacji: śr., 27.04.2016 r., 15:14

Czy w zdaniu „Wiesz, co mi przyszło do głowy?” potrzebny jest przecinek?

Tak, ponieważ – jak podają Zasady pisowni i interpunkcji – zdania podrzędne zawsze oddziela się przecinkiem od zdań nadrzędnych (Wielki słownik ortograficzny, red. E. Polański, PWN, Warszawa 2006, s. 125).

Katarzyna Bliźniewska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 27.04.2016 r., 15:14
Data publikacji: śr., 27.04.2016 r., 15:14

Czy podane zdanie jest poprawne interpunkcyjnie: ,,W przypadku zwołania sesji na wniosek zarządu lub ½ ustawowego składu rady, nie jest wymagane zachowanie terminów, o których mowa w ust. 2.”?

Podane zdanie jest niepoprawne pod względem interpunkcyjnym, ponieważ pierwszy przecinek został w nim postawiony niepotrzebnie. Pojawił się tu on w miejscu, w którym kończy się okolicznik warunku wyrażony rozbudowanym wyrażeniem przyimkowym (a więc nie zdaniem): w przypadku zwołania sesji na wniosek zarządu lub ½ ustawowego składu rady, a okoliczników, nawet rozbudowanych, ale niebędących zdaniami, nie oddziela się przecinkiem od reszty zdania. W zdaniu tym powinien być tylko jeden przecinek, oddzielający zdanie nadrzędne od podrzędnego przydawkowego: W przypadku zwołania sesji na wniosek zarządu lub ½ ustawowego składu rady nie jest wymagane zachowanie terminów, o których mowa w ust. 2.

Ewa Rogowska-Cybulska
Monika Lidzbarska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 27.04.2016 r., 15:13
Data publikacji: śr., 27.04.2016 r., 15:13

Proszę o ocenę interpunkcji w zdaniu: „Biała jak śnieg Lilla jest podobna do białej jak łabędź, dziewiczej walkirii”.

W przytoczonym zdaniu pojedynczym przecinka użyto prawidłowo. Biała jak łabędź oraz dziewicza są przydawkami równorzędnymi. W takim wypadku przydawki oddziela się przecinkiem.

Magdalena Szyłak

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 27.04.2016 r., 15:12
Data publikacji: śr., 27.04.2016 r., 15:12

Czy dobrze postawiono przecinek w zdaniu: „Witaj, miły bracie”?

Dobrze. Według zasad interpunkcji polskiej wołacze (tu: miły bracie) należy oddzielać przecinkami od reszty zdania.

Aleksandra Muszarska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: czw., 24.03.2016 r., 21:33
Data publikacji: czw., 24.03.2016 r., 21:33