fbpx Interpunkcja | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Interpunkcja

Czy właściwie postawiono przecinek w zdaniu: „W głosowaniu jawnym, radni głosują przez podniesienie ręki lub przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów”?

Przytoczone zdanie jest rozwiniętym zdaniem pojedynczym. Część w głosowaniu jawnym to integralna część zdania, która pełni funkcję okolicznika czasu. Nie oddzielamy jej przecinkiem od reszty zdania, zatem poprawnie zapisane zdanie powinno wyglądać następująco: W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki lub przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów.

Natalia Wyrwicka

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:33
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:33

Czy po formule „Pozdrawiam”, kończącej list, stawia się przecinek?

Po formule Pozdrawiam, która kończy list bądź e-mail, nie stawia się przecinka. Na temat niezamykania formuły kończącej list żadnym znakiem interpunkcyjnym wypowiadali się w internetowej poradni językowej PWN prof. Małgorzata Marcjanik i prof. Mirosław Bańko.

Monika Siuda

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:32
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:32

Kiedy przed „oraz” należy postawić przecinek?

Według polskich zasad interpunkcji przed spójnikiem oraz – podobnie jak przed spójnikami: i, a (= i), tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni – nie stawiamy przecinka

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy oraz znajdzie się tuż za wtrąceniem, które należy wydzielić przecinkami, np. Wczoraj spotkałam swoją koleżankę, której bardzo dawno nie widziałam, oraz jej męża. Drugim wyjątkiem jest sytuacja, w której oraz stosujemy przy wyliczaniu, np. Wezmę gruszki oraz jabłka, oraz śliwki.

Małgorzata Sańko 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:28
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:28

Zastanawia mnie interpunkcja w podanym zdaniu: „Przewodniczący komisji udziela członkom zespołu pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli określając w nim zakres kontroli”. Czy przed „określając w nim zakres kontroli” nie powinno być przecinka?

Oczywiście, przed słowem określając należy postawić przecinek. Jest to imiesłów przysłówkowy współczesny i oddziela się go przecinkiem wraz z jego ewentualnymi określeniami od poprzedzającej go lub następującej po nim reszty zdania oraz – w wypadku jeśli jest wtrącony w zdanie – wydziela się go przecinkami z obu stron.

Sylwia Formela

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:20
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:20

Czy w wyrażeniu „itd., itp.” dobrze postawiono przecinek?

Tak, w tym wyrażeniu przecinek postawiony jest prawidłowo, ponieważ po rozwinięciu tych skrótów otrzymalibyśmy konstrukcję z powtórzonym spójnikiem i (i tak dalej, i tym podobnie), a według zasad interpunkcyjnych przed spójnikami powtórzonymi, które pełnią identyczną funkcję, stawiamy przecinek.

Paulina Sławik

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:19
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:19

Czy po nagłówku „Egzamin pisemny z języka polskiego” należy postawić kropkę?

Wielki słownik ortograficzny PWN pod red. Edwarda Polańskiego (Warszawa 2016) nie podaje bezpośrednio wskazówek dotyczących stawiania bądź niestawiania kropek po nagłówkach pism, takich jak Zaświadczenie, Podanie, Odpis skrócony aktu małżeństwa, Świadectwo chrztu, Świadectwo dojrzałości czy właśnie Egzamin pisemny języka z polskiego. Jednak według reguł 88.1, 88.2 i 88.3 Zasad interpunkcji kropkę pomija się na kartach tytułowych książek, w tytułach rozdziałów i podrozdziałów oraz w tytułach artykułów w czasopismach. Nagłówek dokumentu też jest rodzajem tytułu tekstu, pełni bowiem podobną funkcję co tytuły wymienione w Zasadach interpunkcji. A zatem również po nagłówkach dokumentów nie powinno się stawiać kropki. Nie należy jej więc stawiać po nagłówku Egzamin pisemny z języka polskiego, umieszczonym u góry pierwszej strony arkusza egzaminacyjnego.

Alicja Sierotzka
Ewa Rogowska-Cybulska
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:18
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:18

Czy w podanym zdaniu dobrze postawiono drugi przecinek: „W przypadku niewskazania przez radnego adresu poczty elektronicznej, materiały na sesję są dostarczane radnemu, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji”?

Drugi przecinek w tym przykładzie stoi przed słowami co najmniej na 7 dni przed terminem sesji, które stanowią okolicznik czasu. Według reguł interpunkcyjnych okoliczników nie oddziela się przecinkami od innych części zdania, jeśli nie są wtrąceniami lub składnikami wyliczeń, a w tym wypadku nie są, dlatego drugi przecinek jest zbędny. Ze względu na tę samą zasadę zakwestionować należy także pierwszy przecinek, ponieważ słowa w przypadku niewskazania przez radnego adresu poczty elektronicznej stanowią okolicznik warunku, który też nie powinien być oddzielany przecinkiem od reszty zdania. W związku z tym w podanym zdaniu nie powinien pojawić się żaden przecinek.

Teresa Topolska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: śr., 01.06.2016 r., 11:16
Data publikacji: śr., 01.06.2016 r., 11:16

Czy po kończącej list formule „Z poszanowaniem” stawia się przecinek?

Zgodnie z regułami dotyczącymi konstrukcji tekstu po kończącej list formule Z poszanowaniem nie stawia się przecinka.

Marta Wałdoch

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:36
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:36

Czy w zdaniu: „Drzwi otworzyła im starsza, siwa pani o miłym i życzliwym uśmiechu” potrzebny jest przecinek?

W podanym zdaniu trzeba zwrócić uwagę na dwie przydawki określające podmiot (pani): starszasiwa. Przydawek te są względem siebie równorzędne, a w takim wypadku – jak podaje Wielki słownik ortograficzny PWN – stawia się przecinek.

Monika Siuda

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:36
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:36

Czy poprawnie postawiono przecinek w zdaniu: „Przed głosowaniem, przewodniczący rady podaje radnym numer druku zawierającego projekt uchwały, która ma podlegać głosowaniu”?

Podane zdanie jest niepoprawne pod względem interpunkcyjnym, ponieważ pierwszy przecinek został w nim postawiony niepotrzebnie. Wyrażenie przed głosowaniem pełni w tym zdaniu funkcję okolicznika czasu i nie powinno się go oddzielać przecinkiem od orzeczenia. W zdaniu tym powinien być tylko jeden przecinek, oddzielający zdanie nadrzędne od podrzędnego przydawkowego: Przed głosowaniem przewodniczący rady podaje radnym numer druku zawierającego projekt uchwały, która ma podlegać głosowaniu.

Paulina Sławik

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Kręglewska-Powązka
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.05.2016 r., 17:34
Data publikacji: wt., 31.05.2016 r., 17:34