Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej | Wydział Filologiczny

Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Lubiszewska
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 28.04.2017 r., 19:00
Data publikacji: pon., 14.11.2011 r., 0:00

pracownicy

prof. UG, dr hab. Ewa NAWROCKA
Kierownik Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej UG (kadencja 2005-2008); wiceprezes Polskiego Towarzystwa Szekspirowskiego; członek Zarządu Fundacji im. Stanisławy Fleszarowej-Muskat; członek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (kadencja 2004-2007).
Urodzona w Stanisławowie 26 czerwca 1942 roku. Repatriowana z rodzicami, mieszka w Gdańsku od sierpnia 1945 roku. Absolwentka „Jedynki” − I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku.
Studia: filologia polska w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku (1960-1965). Od tegoż roku pracownik naukowo-dydaktyczny tejże WSP (1965-1970), a od roku 1970 na Uniwersytecie Gdańskim w Instytucie Filologii Polskiej. Doktorat pod kierunkiem prof. Marii Janion Idee i obrazy mistycznej twórczości Juliusza Słowackiego (1974). Habilitacja: Osoba w podróży. Podróże Marii Dąbrowskiej (2004).
Zainteresowania: 1) historia literatury−romantyzm polski, jego związki z kulturą europejską; literatura Wybrzeża Gdańskiego; Szekspir i szekspirologia; 2) teatrologia − sceniczny kształt dramatu polskiego od Mikołaja Reja w teatrze Kazimierza Dejmka po Hamleta w teatrze Jana Klaty; 3) krytyka literacka i teatralna.
Tematyka badawcza: dramat i epistolografia romantyczna; recepcja Mickiewicza w dwudziestoleciu międzywojennym i współcześnie; literatura, a szczególnie dramat i teatr na Wybrzeżu Gdańskim; literatura współczesna wobec tradycji; podróże pisarzy; dziennik i pamiętnik mówiony jako formy literatury autobiograficznej.
Ważniejsze publikacje: Dramaty mistyczne Juliusza Słowackiego, w: Dramat i teatr romantyczny I Wrocław 1992; Szekspir Słowackiego, w: Od Shakespeare’a do Szekspira, Gdańsk 1993; O czym kłamią i dlaczego historycy literatury? [o koncepcji historii literatury Jarosława Marka Rymkiewicza], w: Kłamstwo w literaturze, Kielce 1996; „Nie poddam się!” [polska prapremiera Nosorożca E. Ionesco], w: Pół wieku Teatru „Wybrzeże”. Przedstawienia, Gdańsk 1998; „List to nie słowo”. O listach Słowackiego do matki, w: Sztuka pisania. O liście polskim w wieku XIX, Białystok 2000; Buchalteria i duchowość (Słowacki i pieniądze), w: Pieniądz w literaturze i kulturze, Gdańsk 2000; Juliusz Słowacki od aniołów, w: Mickiewicz−Słowacki−Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty, Łowicz 2001; Nawłoć W Ałma Acie, w: W „antykwariacie anielskich ekstrawagancji”. O twórczości Aleksandra Wata, Lublin 2002; „Cóż to za nowy wiatr…?” Literatura pomorska w latach 1989-2000, w: Literatura Wybrzeża po roku 1980, Pelplin 2004; Polski Hamlet nad Bałtykiem, w: Gry w Szekspira. Współczesna recepcja Szekspira w krajach nadbałtyckich, Gdańsk 2004 (książka dwujęzyczna polsko-angielska).
Współredakcja [z Martą Gibińską i Jackiem Fabiszakiem) Czytanie Szekspira [interpretacje wszystkich dramatów Szekspira piórami autorów polskich wykonane], Gdańsk 2004.
Stan rodzinny: wdowa, troje dzieci: Marcin Pilch (1970) inż. architekt, Krzysztof Pilch (1977) politolog, Marta Pilchówna (1978) germanistka i filmoznawca.
Hobby: uprawa ogrodu, pływanie, taniec, dobra kuchnia.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Importer Importowicz
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: śr., 26.02.2014 r., 12:47
Data publikacji: ndz., 12.07.2009 r., 0:00