fbpx Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Zakład Języka Niemieckiego i Translatoryki

Katedra Językoznawstwa i Teorii Przekładu

czytaj po niemiecku

Katedra powołana została Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 27.10.2011; powstała z połączenia 4 Zakładów (Zakładu Językoznawstwa Stosowanego, Zakładu Językoznawstwa Germańskiego, Zakładu Glottodydaktyki i Zakładu Translatoryki). W Katedrze zatrudnionych jest 20 pracowników: naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych.

 Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. Andrzej Kątny

 Działalność naukowa Katedry obejmuje:

 • językoznawstwo kontrastywne polsko-niemieckie i niemiecko-szwedzko-polskie
 • specyfikę tekstów specjalistycznych na płaszczyźnie leksykalnej, gramatycznej i metajęzykowej
 • studia nad językiem prasy niemieckojęzycznej i Żydowskiej Wolnego Miasta Gdańska
 • kontakty językowe i kulturowe niemiecko-polskie, angielsko-polskie oraz jidysz, kaszubski i rosyjski w perspektywie dia- i synchronicznej
 • leksykografię, frazeologię i frazeografię
 • teorię przekładu oraz tłumaczenie tekstów literackich i użytkowych
 • psycho- i pragmalingwistykę
 • współczesne metody nauczania języków obcych
 • dydaktykę wczesnoszkolną i języków specjalistycznych
 • interdyscyplinarne aspekty glottodydaktyki
 • wpływ sztuki na proces nauczania języka obcego
 • komunikację interkulturową
 • recepcję literatury polskiej w Niemczech oraz niemieckojęzyczną literaturę Gdańska.

 

Pracownicy Katedry prowadzą seminaria magisterskie, licencjackie oraz doktoranckie; ponadto wykłady i seminaria z gramatyki opisowej języka niemieckiego, gramatyki kontrastywnej, gramatyki historycznej, teorii przekładu, warsztatu tłumacza, z języków specjalistycznych, metodyki nauczania języka niemieckiego, wstępu do językoznawstwa, psycholingwistyki ćwiczenia dotyczące interdyscyplinarnych aspektów glottodydaktyki oraz ćwiczenia z praktycznej nauki języka niemieckiego. tłumaczeń ogólnych i specjalistycznych.

Pracownicy Katedry:

Doktoranci:

      mgr Agnieszka Felczak

      mgr Monika Jabłońska-Szafrańska

      mgr Aneta Kwiatkowska

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jan Wit Doroszewski
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 16.01.2020 r., 21:04
Data publikacji: pon., 24.06.2013 r., 0:00