Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej / Lehrstuhl für Deutsche Literatur und Kultur

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej

Flaga Polski
 
Zakład został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 31.10.2019 roku w miejsce Katedry Literatury i Kultury Niemieckiej. W Zakładzie zatrudnionych jest 9 pracowników.
Profesorowie:
 • prof. dr hab. Marion Brandt – kierownik Zakładu
 • prof. dr hab. Mirosław Ossowski
 • prof. dr hab. Sławomir Leśniak
 • dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, profesor nadzwyczajny 
 • dr hab. Agnieszka Haas, profesor nadzwyczajny
 • dr hab. Eliza Szymańska, profesor nadzwyczajny
Adiunkci:
 • dr Ewelina Damps
 • dr Dariusz Pakalski
Wykładowcy:
 • Dr. Timo Janca (lektor DAAD)
W Zakładzie prowadzone są badania reprezentatywnych zjawisk literatury niemieckojęzycznej w różnych okresach historycznych, szczególnie od XVIII wieku do współczesności. Dotyczą one:
 • komparatystyki i polsko-niemieckich kontaktów literackich (intertekstualność, literatura migracyjna i międzykulturowa, przekład literacki, studia postkolonialne),
 • dramatu i teatru niemieckojęzycznego,
 • twórczości niemieckich pisarzy związanych z Gdańskiem, szczególnie Güntera Grassa,
 • pamięci zbiorowej na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym (przede wszystkim na Pomorzu, Kaszubach i na obszarze historycznych Prus Wschodnich),
 • tożsamości żydowskiej w literaturze,
 • antropologii literackiej,
 • eseistyki niemieckojęzycznej,
 • problemów poetologicznych (mimesis, symulacja),
 • związków między filozofią i literaturą,
 • tematyki z pogranicza historii sztuki, religioznawstwa i medioznawstwa.

Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe z dziedziny historii literatury niemieckiej, teorii literatury, kulturoznawstwa i praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej, a także na studiach stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku Niemcoznawstwo, seminaria doktoranckie i zajęcia z historii teatru niemieckiego w Instytucie Filologii Polskiej.

Doktoranci:
 • mgr Daria Szymborska
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Czerwiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: poniedziałek, 11. Marzec 2024 - 15:26; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska

Lehrstuhl für Deutsche Literatur und Kultur

Flaga Niemic

Der Lehrstuhl wurde auf Beschluss des Senats der Danziger Universität vom 27.10.2011 gegründet. Er entstand durch Zusammenschluss der drei Teilbereiche: für Deutsche Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts, Kultur und Geschichte Deutschlands und Deutschsprachige Literatur Danzigs. Am Lehrstuhl sind 8 wissenschaftliche Mitarbeiter tätig.

Professoren:

wissenschaftliche Mitarbeiter:

Lehrbeauftragter:

Im Lehrstuhl werden Forschungen zu repräsentativen Erscheinungen der deutschsprachigen Literatur in unterschiedlichen Epochen durchgeführt, insbesondere vom 18. Jahrhundert an bis in die Gegenwart. Die Forschungen betreffen die ästhetischen Fragen des literarischen Werkes, die Komparatistik und die deutsch-polnischen literarischen Kontakte (Imagologie, Übersetzungen, Rezeption der deutschsprachigen Literatur in Polen, Intertextualität), das deutsche Theater und Drama, das Kollektivgedächtnis im deutsch-polnischen kulturellen Grenzgebiet (vor allem in Pommern, in der Kaschubei und auf dem Gebiet des geschichtlichen Ostpreußens), der jüdischen Identität in der Literatur, den Einfluss der Politik, Kultur und Philosophie auf die Sprache und Literatur. Darüber hinaus werden Forschungen angestellt, die die Wechselwirkung zwischen der Informationstheorie, der Theorie der „Neuen Massenmedien“ und der Geschichte und Bedeutung des Schrifttums in Sprache und Kultur zum Thema haben, zu den Forschungsschwerpunkten gehört auch  die Rolle der logisch-mathematischen Strukturen in der zeitgenössischen  deutschsprachigen Essayistik.

Die Lehrtätigkeit umfasst Vorlesungen, Lehrveranstaltungen und Diplomseminare im Bereich der Literaturtheorie, Kulturwissenschaft und des praktischen Deutschunterrichts sowohl im Direkt- als auch im Fernstudium im Bachelor- und Masterstudiengang am Institut für Germanistik, Lehrveranstaltungen im Doktorstudium und Seminare zur Geschichte des deutschen Theaters und zur Weltliteratur am Institut für Polonistik.

Doktoranden:

 • Daria Szymborska, M.A.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 21. Czerwiec 2016 - 11:59; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: poniedziałek, 6. Maj 2024 - 11:03; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska