O Laboratorium

O Laboratorium

Logo Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości

Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości jest pracownią badawczą, afiliowaną przy Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego. Historia Laboratorium sięga początku lat dziewięćdziesiątych, gdy z badań nad modernistyczną literaturą rosyjską wyodrębnił się nurt studiów nad ezoteryzmem w europejskiej kulturze przełomu XIX i XX wieku. Inicjatorką tych badań jest Profesor dr hab. Elżbieta Biernat, która zgromadziła wokół siebie grupę naukowców zainteresowanych problemami literatury rosyjskiej w perspektywie idei głoszonych przez szkoły i ugrupowania okultystyczne działające na Zachodzie i w Rosji przed rokiem 1917. Badania miały charakter pionierski, ponieważ wprowadzały do dyskursu rusycystycznego zagadnienia dotąd pomijane i z wielu względów niewygodne, takie jak mistyka rosyjska i literatura, ryty inicjacyjne, tajne stowarzyszenia oraz nieformalne grupy wyznaniowe w Rosji. Początkowo badania koncentrowały wokół problemów niedogmatycznej duchowości rosyjskiego modernizmu, ale w krótkim czasie ich spektrum uległo rozszerzeniu, obejmując kulturę rosyjską i europejską XX i XXI wieku. W ciągu dwóch dekad gdańska grupa przekształciła się w znaną w kraju i zagranicą szkołę badawczą, która dziś może poszczycić się dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym. Do najważniejszych publikacji Laboratorium należy pionierska seria wydawnicza Światło i Ciemność, obejmująca obecnie czternanaście tomów prac zbiorowych i cztery monografie poświęcone ezoteryzmowi w literaturze i kulturze XIX, XX i XXI wieku. Naukowcy z gdańskiego Laboratorium biorą udział w międzynarodowych konferencjach, na których przedstawiają wyniki swoich badań, a także publikują w krajowych i zagranicznych tomach prac zbiorowych i czasopismach. W 2008 roku po raz pierwszy zorganizowano w Gdańsku międzynarodowe sympozjum pod egidą Laboratorium. Do stałych elementów pracy zespołu należą także kwerendy w archiwach rosyjskich i europejskich (w Moskwie, Petersburgu, Bazylei, Paryżu), mające na celu odzyskiwanie zapomnianych tekstów, opracowywanie ich i włączanie do obiegu naukowego. Jedną z pierwszych takich kwerend w 2003 roku udało się sfinalizować dzięki finansowemu wsparciu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Badacze skupieni w Laboratorium prowadzą wykłady i zajęcia dla doktorantów oraz studentów. Cieszą się one wielką popularnością, gromadząc młodzież akademicką zainteresowaną dziejami myśli hermetycznej w Europie. W Laboratorium pracują uczeni z różnych ośrodków naukowych, zainteresowani wspólnymi badaniami i żywą wymianą doświadczeń. Liczne grono współpracowników i sympatyków, reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny wiedzy pozwala nam z optymizmem kreślić plany przyszłych działań. Do najważniejszych zamierzeń należy projekt metodologiczny, którego celem jest stworzenie uniwersalnej platformy pozwalającej badać i opisywać zjawiska kultury (przede wszystkim teksty literackie i dzieła sztuk wizualnych) związane z różnorodnymi przejawami doświadczeń duchowych wychodzących poza ramy oficjalnych konfesji.

W 2015 roku członkowie Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości rozpoczęli starania o zespołowy grant na badania nad polskim ezoteryzmem. W kwietniu 2016 roku Narodowy Program Rozwoju Humanistyki przy MNiSW przyznał środki (ponad milion złotych) na realizację projektu Kultura polska wobec zachodniej filozofii ezoterycznej 1890-1939, w którym wzięło udział prawie trzydziestu badaczy z Polski i zagranicy.

Zapraszamy na stronę projektu. 

Jednym z członków zespołu realizującego ten transdyscyplinarny międzynarodowy projekt był Inspirator, Współzałożyciel i Przyjaciel Laboratorium - Profesor Jerzy Prokopiuk, zm. 18 marca 2021 roku.

Jerzy Prokopiuk 1931-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 marca 2021 roku, decyzją Rady Naukowej naszej pracowni, zmieniła ona nazwę na

 

Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości

pod dobrą gwiazdą Jerzego Prokopiuka

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 20 Listopad, 2015 - 10:46; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor Ostatnia zmiana: sobota, 20 Marzec, 2021 - 16:58; osoba wprowadzająca: Patryk Gawor

О Лаборатории

flaga ros

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 5 Styczeń, 2016 - 14:30; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka Ostatnia zmiana: wtorek, 5 Styczeń, 2016 - 14:42; osoba wprowadzająca: Monika Rzeczycka