Studia II stopnia

Studia II stopnia, magisterskie, filologia rosyjska

filros2 

 

 

 

INFORMACJA O KIERUNKU

Na studiach magisterskich filologii rosyjskiej proponujemy wybór przedmiotów w ramach trzech unikalnych modułów:

  • TRANSLATORYCZNO-JĘZYKOZNAWCZEGO
  • LITERACKO-KULTUROWEGO
  • MEDIALNO-KOMUNIKACYJNEGO

Przedmioty modułowe oferują wszechstronny rozwój i osiągnięcie profesjonalnych kompetencji pożądanych na rynku pracy, w tym umiejętności językowych na poziomie C1. Praktyczny profil kształcenia łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturologii, translatoryki i mediów z cenną wiedzą profesjonalną na temat ich funkcjonowania w ramach obszaru językowego i poza nim. To kierunek przeznaczony dla absolwentów filologii, rosjoznawstwa i studiów wschodnich oraz osób władających językiem rosyjskim na poziomie B2 pragnących kontynuować studia na II stopniu i uzyskać dyplom magistra.

Program studiów pozwala opanować język w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie się w sytuacjach codziennych i kontaktach zawodowych z rodzimymi użytkownikami języka. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają czuć się pewnie w zakresie zarządzania kulturą, translatoryki oraz mediolingwistyki. Nasi studenci biorą udział w wymianach międzynarodowych, w programie ERASMUS+ i MOST. Instytut organizuje cieszące się popularnością imprezy ogólnopolskie: Konkurs Translatoryczny, Konkurs Recytacji Poezji Wschodniosłowiańskiej, Konkurs Piosenki Wschodniosłowiańskiej, Dyktando Języka Rosyjskiego. Studenci mają możliwość udziału w Międzynarodowej Olimpiadzie z Języka, Literatury i Kultury Rosyjskiej oraz rozwoju w studenckich kołach naukowych Aoryst, Łomonosow i Lustro.

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Dzięki opanowaniu współczesnego języka rosyjskiego na wysokim poziomie oraz zdobyciu kompetencji i umiejętności zawodowych po ukończeniu studiów można podjąć pracę w instytucjach krajowych i międzynarodowych, biurach tłumaczeń, redakcjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, przedstawicielstwach dyplomatycznych, sektorze usług, agencjach informacyjnych i prasowych, wydawnictwach, mediach, szkołach językowych, firmach wymagających znajomości języka rosyjskiego i kultury rosyjskiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 23. Listopad 2020 - 16:45; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz Ostatnia zmiana: sobota, 23. Wrzesień 2023 - 18:14; osoba wprowadzająca: Aleksandra Klimkiewicz