Informacje dla kandydatów

Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne

Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne przeznaczone są dla logopedów pragnących specjalizować się w zakresie profilaktyki, wspomagania rozwoju mowy i terapii zaburzeń mowy i języka, występujących w grupie osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Studia te umożliwią zdobycie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pomocy logopedycznej osobom z podejrzeniem zaburzeń rozwojowych lub diagnozą niepełnosprawnością intelektualną, niezależnie od ich wieku metrykalnego.

Absolwenci Studiów Oligofrenologopedycznych zostaną przygotowani do podjęcia pracy jako logopeda w placówkach służby zdrowia oraz placówkach oświatowych, zajmujących się terapią i edukacją pacjentów z  niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnością sprzężoną.

Kandydaci powinni legitymować się dyplomem ukończenia studiów magisterskich i świadectwem ukończenia Podyplomowych Studiów Logopedycznych, dyplomem ukończenia studiów magisterskich o kierunku logopedia bądź dyplomem ukończenia studiów magisterskich filologii polskiej o specjalności logopedycznej.

Osoby zainteresowane podjęciem nauki powinny:

1. Zarejestrować się na Podyplomowe Studia Oligofrenologopedyczne za pomocą Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) w terminie:

...................................

2. Złożyć w sekretariacie Instytutu Logopedii do ............... następujące dokumenty:

  • podanie o przyjęcie na studia (generowane z systemu IRK po zapisaniu się na edycję studiów podyplomowych),
  • 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane),
  • życiorys/CV (podpisany),
  • dyplom/odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię dyplomu,
  • świadectwo/odpis ukończenia 4-semestralnych podyplomowych studiów logopedycznych (min. 600 godz. dydaktycznych) lub poświadczoną notarialnie/przez Urząd Gminy kserokopię świadectwa.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Program studiów przewiduje 290 godzin dydaktycznych realizowanych w dwóch semestrach. Zajęcia odbywają się w trybie zaocznym (12 trzydniowych zjazdów od piątku rano do niedzieli).

Nauka na studiach podyplomowych jest odpłatna. Odpłatność za semestr w roku akademickim 2020/2021 wynosi ......... zł od osoby.

 

Informacje:

Instytut Logopedii UG
ul. Wita Stwosza 58
80-308 Gdańsk

tel. 58 523 23 63
fax 58 523 23 64
e-mail: seklog@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Maj 2014 - 09:26; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska Ostatnia zmiana: piątek, 28. luty 2020 - 08:46; osoba wprowadzająca: Anna Miklaszewska