Rada Programowa / Programmrat

Rada Programowa kierunku studiów filologia germańska 2020−2024 / Programmrat der Germanistik 2020-2024

 Nauczyciele akademiccy / Akademische Lehrer:

dr Ewa Andrzejewska

dr Marta Bieszk

dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, prof. UG

prof. dr hab. Marion Brandt przewodnicząca / Vorsitzende

dr Izabela Kujawa

dr hab. Katarzyna Lukas, prof. UG

dr Izabela Olszewska

prof. dr hab. Mirosław Ossowski

dr Anna Socka

dr Marta Turska

Przedstawiciele samorządu studentów / Vertreter der Studentenselbstverwaltung:

Bartłomiej Gordon (2 rok studiów II stopnia)

Filip Lewandowski (3 rok studiów I stopnia)

Przedstawiciele społeczności regionalnej / Vertreter des außeruniveritären Milieus:

Dorota Bromka (LIDEX − Oddział Gdynia)

Magdalena Buda (Pedagogika kreatywna)

Barbara Dymiter (Thyssen Krupp)

Ewa Furche (Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku)

Andrzej Krzeszowski (Bayer)

Przemysław Laskowski (Bayer)

 
 
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 2. luty 2022 - 22:00; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska Ostatnia zmiana: wtorek, 12. Marzec 2024 - 16:16; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska