Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej

Zakład Literatury i Kultury Niemieckiej

czytaj po niemiecku
Zakład został powołany Uchwałą Senatu Uniwersytet Gdańskiego w dniu 31.10.2019 roku w miejsce Katedry Literatury i Kultury Niemieckiej. W Zakładzie zatrudnionych jest 9 pracowników.
Profesorowie:
 • prof. dr hab. Marion Brandt – kierownik Zakładu
 • prof. dr hab. Mirosław Ossowski
 • prof. dr hab. Sławomir Leśniak
 • dr hab. Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, profesor nadzwyczajny 
 • dr hab. Agnieszka Haas, profesor nadzwyczajny
Adiunkci:
 • dr Ewelina Damps
 • dr Dariusz Pakalski
 • dr Eliza Szymańska
Wykładowcy:
 • Dr. Timo Janca (lektor DAAD)
 
W Zakładzie prowadzone są badania reprezentatywnych zjawisk literatury niemieckojęzycznej w różnych okresach historycznych, szczególnie od XVIII wieku do współczesności. Dotyczą one:
 • komparatystyki i polsko-niemieckich kontaktów literackich (intertekstualność, literatura migracyjna i międzykulturowa, przekład literacki, studia postkolonialne),
 • dramatu i teatru niemieckojęzycznego,
 • twórczości niemieckich pisarzy związanych z Gdańskiem, szczególnie Güntera Grassa,
 • pamięci zbiorowej na polsko-niemieckim pograniczu kulturowym (przede wszystkim na Pomorzu, Kaszubach i na obszarze historycznych Prus Wschodnich),
 • tożsamości żydowskiej w literaturze,
 • antropologii literackiej,
 • eseistyki niemieckojęzycznej,
 • problemów poetologicznych (mimesis, symulacja),
 • związków między filozofią i literaturą,
 • tematyki z pogranicza historii sztuki, religioznawstwa i medioznawstwa.

Dydaktyka obejmuje wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe z dziedziny historii literatury niemieckiej, teorii literatury, kulturoznawstwa i praktycznej nauki języka niemieckiego na studiach stacjonarnych i zaocznych I i II stopnia w Instytucie Filologii Germańskiej, a także na studiach stacjonarnych I stopnia międzywydziałowego kierunku Niemcoznawstwo, seminaria doktoranckie i zajęcia z historii teatru niemieckiego w Instytucie Filologii Polskiej.

 

Doktoranci:
 • mgr Jan Wit Doroszewski
 • mgr Hanna Szcześniak
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Czerwiec 2013 - 00:00; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz Ostatnia zmiana: niedziela, 4. Wrzesień 2022 - 21:27; osoba wprowadzająca: Importer Importowicz