Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu UG 

dr Dominika Janus, dr Izabela Kujawa

Milena Radtke (studentka IFG)

adres: Instytut Filologii Germańskiej 
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51
80-308 Gdańsk
telefon: +48 58 523 30 29

OBSZAR BADAŃ:
• Badania nad tekstem 
• Lingwistyka dyskursu (systemy reprezentacji wiedzy w dyskursach)
• Analiza dyskursów (dyskursy polityczne, medialne, ekstremistyczne)
• Analiza tekstów multimodalnych
• Komunikacja medialna

OBSZAR DZIAŁAŃ:
• Realizacja projektów naukowych (konferencje naukowe, publikacje, współpraca z uczelniami)
• Realizacja tematycznych seminariów licencjackich/magisterskich w zakresie lingwistyki tekstu i dyskursu
• Popularyzacja nauki (organizacja wykładów, warsztatów, dyskusji z udziałem zaproszonych gości)
• Współpraca z Sopockim Towarzystwem Naukowym
• Pozyskiwanie funduszy na cele naukowe oraz działalność dydaktyczną i popularyzatorską
• Wyjazdy zagraniczne
• Tutoring akademicki (dr Izabela Kujawa)

logo facebook

AKTUALNOŚCI:
• Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej w Instytucie Filologii Germańskiej UG zatytułowanej TEXT- UND DISKURSWELTEN GESTERN UND HEUTE (24.06.-26.06.2021)
• Praca nad redakcją numeru tematycznego czasopisma Studia Germanica Gedanensia 45/2021
• Współudział w opracowaniu i publikacja skryptu „Wirtschaftsdeutsch als Fremdsprache. Ein Leitfaden mit ausgewählten Themen für die Praxis“ dla studentów filologii germańskiej o specjalności biznesowo-gospodarczej, opartego na aktualnych materiałach autentycznych z zakresu gospodarki oraz nowoczesnej komunikacji w biznesie.

logo pracowni lingwistyki tekstu i dyskursu

Pracownia Lingwistyki Tekstu i Dyskursu

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 25. Czerwiec 2017 - 21:52; osoba wprowadzająca: Jan Wit Doroszewski Ostatnia zmiana: środa, 22. luty 2023 - 22:50; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska