fbpx Plan studiów | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Plan studiów

Plan studiów kierunku kulturoznawstwo

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Helena Draganik
Treść wprowadzona przez: Anna Malcer-Zakrzacka
Ostatnia modyfikacja: czw., 21.04.2016 r., 20:14
Data publikacji: wt., 03.11.2015 r., 12:44

Kulturoznawstwo - program studiów I stopnia

 
 
 
 
 

 

Teoria Kultury

Warsztat kulturoznawczy

Przestrzenie kultury

Historia kultury

Specjalność

Krytyka i popularyzacja kultury

Specjalność

Animacja kultury

Semestr I

 

Wstęp do kulturoznawstwa

 

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Warsztat komunikacyjny

Kulturowy wymiar sztuki

Kultura cyfrowa

Kalejdoskop kultury współczesnej

Historia kultury

Pamięć kulturowa Polski

 

 

Semestr II

 

Współczesne dyskursy kulturoznawcze

Socjologia kultury

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Podstawy warsztatu pracy naukowej

Kulturowy wymiar sztuki

Historia kultury

Kultury tubylcze świata

 

 

Semestr III

 

Filozoficzne podstawy kulturoznawstwa

Antropologia kultur

 

 

Sztuka współczesna

Kultura literacka

Kultura muzyczna

 

Krytyka artystyczna - cele, strategie, gatunki

Kanon filmowy

Animacja kultury - współczesne idee, koncepcje i metody

Projektowanie sytuacji twórczych

Semestr IV

 

 

Warsztat badań własnych

Kultura muzyczna

Kultura regionalna

Krytyka filmowa

Teatr współczesny

Krytyka a sztuki piękne

Proces i rynek wydawniczy

Życie kulturalne Trójmiasta

Zarządzanie projektem kulturalnym

Regulacje prawne w sektorze kultury

Finansowanie w sektorze kultury

Warsztat artystyczny

Semestr V

 

Paradygmaty antropologii kultury

 

 

Kultura filmowa

Kultura teatralna

Kultura popularna

 

Kino popularne

Krytyka teatralna

Muzealnictwo i sztuka wystawiennicza

Animacja grup, społeczności i środowisk lokalnych

Promocja inicjatyw kulturalnych

Projekt kulturalnoartystyczny (warsztat)

Semestr VI

 

Kanon studiów kulturowych

 

 

Widowisko w kulturze

Główne systemy religijne

Performatyka i krytyka muzyczna

Projekt kuratorski

Instytucje kultury i polityki kulturalne

Projekt społecznokulturalny (warsztat)

 
 
 
 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: pt., 03.07.2020 r., 8:42
Data publikacji: wt., 09.09.2008 r., 0:00

Kulturoznawstwo - Siatki studiów II stopnia

 
 
 

 

Współczesne teorie kulturoznawcze

Specjalność Zarządzanie kulturą

Specjalność Kultura audiowizualna

Semestr I

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

Teorie współczesnego kulturoznawstwa

Metodologie kulturoznawstwa

Metody badań jakościowych

Zarządzanie organizacjami i instytucjami kultury

Rynek sztuki i zarządzanie dziedzictwem kulturowym

Biznesplan w sektorze kultury

Teorie i metody badań przekazów audiowizualnych

Kontrkultura i media wizualne

Sztuka aktualna

Semestr II

Człowiek wobec problemów współczesnego świata

Teorie współczesnego kulturoznawstwa

Metody badań jakościowych

Wiedza o kulturze

Polityka kulturalna i organizacja kultury w Polsce i Europie

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Warsztat menedżera kultury

Przemiany współczesnego kina

Muzyka współczesna

Dziedzictwo kultury w epoce cyfryzacji

Semestr III

Nurty filozofii współczesne

Kategorie estetyczne w kulturze współczesnej

Ekonomia kultury

Prawne aspekty zarządzania kulturą

Public relations i marketing kultury

Warsztat audiowizualny

Kultura popularna w XXI wieku

Współczesne widowisko

Semestr IV

 

Przemysły kreatywne w Polsce i Europie

Projekt zaliczeniowy

Ciało w sztukach audiowizualnych

Upowszechnianie kultury audiowizualnej

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Howorus-Czajka
Treść wprowadzona przez: Importer Importowicz
Ostatnia modyfikacja: czw., 16.07.2020 r., 8:05
Data publikacji: wt., 15.09.2009 r., 0:00