Erasmus+

Koordynator wydziałowy
Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy z Otoczeniem, dr hab. Joanna Jereczek-Lipińska, prof. UG.
Kontakt: tel. +48 58 523 30 25, e-mail: joanna.jereczek-lipinska@ug.edu.pl
Adres: ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk 80-308, p. 0.13
 
 
Koordynatorzy programu Erasmus+
 
Instytut/Zakład
 
Koordynator Erasmus+
 
e-mail
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki
dr Javier Fernandez-Sanchez
Instytut Filologii Germańskiej
dr Eliza Szymańska
Instytut Filologii Polskiej
dr Magdalena Horodecka
Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
dr Tatiana Kananowicz
 
Instytut Filologii Romańskiej
mgr Marta Kaźmierczak
marta.kazmierczak@ug.edu.pl
 
Zakład Iberystyki Instytutu Filolologii Romańskiej
dr Daria Węsierska
 
Instytut Badań nad Kulturą
dr Grzegorz Piotrowski
 
Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki
Zakład Filologii Klasycznej
dr hab. Tatiana Krynicka, prof. UG
 
Instytut Studiów Klasycznych i Slawistyki
Zakład Filologii Klasycznej
mgr Agnieszka Bielińska
 
Instytut Lingwistyki Stosowanej
dr Piotr Kallas
 
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki
dr Helena Garczyńska
Instytut Logopedii dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG malgorzata.roclawska-daniluk@ug.edu.pl

Erasmus+ offer for incoming students

 
Coordinators Erasmus+ at the Faculty of Languages
 
Faculty of Languages/
Institute
Erasmus Coordinator
e-mail address
 
Institute of English and American Studies
PhD Javier Fernandez-Sanchez
 
Institute of German Language and Literature
PhD Eliza Szymańska
 
Institute of Polish Language and Literature
PhD Magdalena Horodecka
 
Institute of Russian and Eastern Studies
PhD Tatiana Kananowicz
 
Institute of Romance Studies
M.A. Marta Kaźmierczak marta.kazmierczak@ug.edu.pl
 
Institute of Romance Studies
Iberian Studies Division
 
PhD Joanna Drzazgowska
 
Institute of Culture Research
Culture Division
PhD Grzegorz Piotrowski
 
Institute of Classical and Slavic Studies
Classical Philology Division
PhD Tatiana Krynicka
 
Institute of Classical and Slavic Studies
Slavonic and Balkan Studies Division
M.A. Agnieszka Bielińska
 
Institute Applied Linguistics
PhD Piotr Kallas
 
Institute Scandinavian and Finnish Studies
PhD Helena Garczyńska
Institute of Logopaedics dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

malgorzata.roclawska-daniluk@ug.edu.pl

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 18. luty 2015 - 19:27; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 19. luty 2024 - 11:38; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka