Studia doktoranckie | Wydział Filologiczny

Informator

 

Filologiczne Studia Doktoranckie
Wydział Filologiczny Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 51, 80-308 Gdańsk Oliwa, p. 012
 
Kierownik Filologicznych Studiów Doktoranckich
dr hab. Tomasz Swoboda, prof. nadzw.
tel. 58 523 30 24, pokój nr 011
 

Konsultacje: 

wtorek, godz. 9.30-10.30, środa, godz. 11.30-12.30

Urlop 29 lipca - 9 sierpnia i 19-30 sierpnia 2019 r.

Informacji udziela:
Joanna Oleszek, tel. 58 523 30 16, pokój 012
 
Godziny przyjęć doktorantów
poniedziałki - czwartki godz. 10.00-13.00
w piątki nieczynne
 
Urlop 1-30 sierpnia 2019 r.
 
Wpłat za elektroniczną legitymację doktoranta należy dokonywać na konto indywidualne doktoranta wygenerowane z portalu studenta https://www.ps.ug.gda.pl/

Wykłady mistrzowskie 2018/2019

Regulamin Studiów Doktoranckich UG

Konkurs NAWA PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

 

Główne obowiązki doktoranta:

  • terminowe zaliczanie i zdawanie egzaminów
  • składanie sprawozdania z pracy naukowej po każdym roku akademickim
  • otwarcie przewodu doktorskiego i złożenie rozprawy doktorskiej na IV roku (w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem, że przewód doktorski został otwarty, studia mogą być przedłużone). 
  • doktorantów prowadzących zajęcia dydaktyczne ze studentami obowiązuje taka sama dyscyplina pracy jak pracowników UG.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Oleszek
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz
Ostatnia modyfikacja: wt., 30.07.2019 r., 12:45
Data publikacji: pon., 25.08.2008 r., 0:00