Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow”

Lomonosov

Studenckie Koło Naukowe „Łomonosow” zostało założone w styczniu 2003 roku. Celem SKN „Łomonosow” było pogłębianie wiedzy na temat kultury krajów leżących za wschodnią granicą Polski, w szczególności Rosji i Ukrainy. W 2013 r. nastąpiło rozszerzenie działalności Koła o nauczanie języka rosyjskiego wybranych grup zawodowych i społecznych; uczestnictwo w seminariach poświęconych tematyce i metodom nauczania języka obcego; odbywanie praktyk i dzielenie się wrażeniami z innymi członkami koła, lub szerszym gronem; lekcje pokazowe w szkołach w Trójmieście przybliżające uczniom język i kulturę Rosji; prowadzenie lekcji dla uczniów trójmiejskich szkół lub innego zainteresowanego audytorium; pokazy filmów, tłumaczenia; uczestnictwo w wystawach, debatach i innych przedsięwzięciach związanych z tematyką języka rosyjskiego, kulturą Rosji oraz działalnością koła i ich organizacja. Zapraszamy ciekawych badaczy z UG i innych jednostek krajowych i zagranicznych, uczestniczymy w wykładach znanych naukowców. Od 2021 roku rozpoczęliśmy nauczanie języka ukraińskiego dla członków naszego koła oraz nauczanie języka polskiego uczniów z Ukrainy.

Opiekunem naukowym Koła Łomonosow jest dr Joanna Mampe, kontakt: joanna.mampe@ug.edu.pl

Przewodniczący: Natalia Heimowska, kontakt: lomonosow.ug@gmail.com, n.heimowska.411@studms.ug.edu.pl 
 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony w FB: www.facebook.com/KoloLomonosow
 

Aktywność Koła Naukowego „Łomonosow”

Działalność koła od grudnia 2022 do września 2023 roku

 • 1.10.2022 - 30.06.2023 współpraca z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Realizowane są zajęcia z nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci rosyjskojęzycznych. Prowadzi je Łada (członek naszego koła).
 • W semestrze zimowym 2022/2023 i letnim 2022/2023 w budynku Neofilologii na prowadzone są zajęcia poświęcone nauce języka ukraińskiego, które kierowane są do kilkudziesięciu studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w większości są członkami Koła Naukowego „Łomonosow”.

Spotkania nieodpłatnie przeprowadzi członek Koła Naukowego „Łomonosow” przy Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich pani Iryna Rudnyk (studentka 3 roku Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich)

 • Daria Arabska pomaga w nauce języka polskiego w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" na Stogach w Gdańsku raz w tygodniu 1.10.2022-30.06.2023
 • 16.03.2023 na zaproszenie dr Joanny Mampe (Pracownia Akwizycji) odbyła się prelekcja w języku rosyjskim dr Ekateriny Kharitonovoj na temat Блины: встречаем весну вкусно.
 • 25.04.2023 Alicja Kajetowska (członek koła) wystąpiła z prelekcją w języku rosyjskim Русский дубляж. Секреты успеха. Opowiedziała o metodach postprodukcji dźwięku, a także pokazała nam rosyjskich aktorów głosowych "w akcji".
 • Grudzień/styczeń 2022/2023 współpraca z Uniwersytetem Warszawskim i tłumaczenie filmów plus robienie napisów do filmów. Efekty pracy zostały zademonstrowane na Dniach Otwartych UG oraz studentom innych roczników.
 • 15.03.2023 współorganizacja Dni otwartych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Filologicznego (Ula, Kuba i Kacper). Kuba wystąpił z prezentacją na temat podróży po Moskwie śladami Artema z powieści "Metro 2033". Następnie studenci przeszli do prezentacji pracy dydaktycznej zorganizowanej wraz ze studentami z Uniwersytetu Warszawskiego – tłumaczenia filmów.
 • 4.05.2023 Przewodnicząca naszego koła Natalia Heimowska zaprezentowała swoje wrażenia dotyczące wymiany studenckiej do Sofii (Czechy).
 • 10.05.2023 Weronika Płotka (członek naszego koła) wraz ze studentami 1 roku 2 stopnia Filologii rosyjskiej zaprezentowali studentom prelekcje na temat "Czechy oczami rusycystów". Prelekcja o Ostrawie, życiu w Czechach, ciekawostkach językowych, wyjazdach i czeskim jedzeniu – czyli relacja z Erasmusa.
 • 19.09.2023 Natalia Heimowska uczestniczyła w konferencji "Dydaktyka przekładu" organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Pani Heimowska dodatkowo pomagała w organizacji konferencji.

Koło Naukowe „Łomonosow” w roku 2021-2022 w semestrze zimowym brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 3.11.2021 r. prelekcja Eryki Jaskólskiej (Uniwersytet Warszawski) dla członków koła na temat „Zapraszamy do świata języka łotewskiego!” 
 • 01.12.2021 członkowie koła przeprowadzili dla uczniów Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego im. P. Adamowicza w Gdańsku prelekcji z ramienia Koła Naukowego „Łomonosow” na temat „Różnorodność Rosji” pod opieką Opiekuna dr Joanny Mampe
 • 18.01.2022 mgr Karolina Rudnicka (Uniwersytet Gdański) przeprowadziła szkolenie dla studentów Koła Łomonosow UG oraz studentów z Uniwersytetu Warszawskiego na temat Podstawy warsztatu tłumaczeń audiowizualnych: tworzenie napisów do materiałów filmowych, które odbyło się 18.01.2022 r. w ramach projektu „Made in Russia 2” ‒ tłumaczenie rosyjskich filmów krótkometrażowych propagujących kulturę rosyjską w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Gdańskim i Uniwersytecie Warszawskim
 • W semestrze letnim 2021/2022 i zimowym 2022/2023 w budynku Neofilologii na prowadzone są zajęcia poświęcone nauce języka ukraińskiego, które kierowane są do kilkudziesięciu studentów Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich Uniwersytetu Gdańskiego, którzy w większości są członkami Koła Naukowego „Łomonosow”.Spotkania nieodpłatnie przeprowadzi członek Koła Naukowego „Łomonosow” przy  Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich (studentka 3 roku Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich) w środy w godzinach 8.00 - 9.30. Zajęcia wznowione po wakacjach od 1.10.2022 
 • grudzień 2021 nasza członkini Aleksandra  ( członek do 1.10.2022)  brała udział w XV Edycji Festiwalu Filmu Rosyjskiego "Sputnik nad Polską" jako wolontariuszka 
 • 27.01.2022  wykład dla Koła dr hab. Grigorija Kazakowa z Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych, odbył się wykład w języku rosyjskim o Japonii na zaproszenie Opiekuna Koła dr Joanny Mampe (Современная Япония: опыт изучения языка и культуры)
 • Fabian (członek do 1.10.2022) 28.01.2022 zajął II miejsce w Finale IV edycji Konkursu Piosenki Rosyjskiej 
 • 7 marca 2022 odbył się wykład w języku rosyjskim o Bułgarii i języku bułgarskim, który poprowadził mgr Veselin Kostadinov nauczyciel języka rosyjskiego w Bułgarii
 • 23.03.2022 odbyło się spotkanie Koła, na którym Gabrysia (Naukowe Koło Łomonosow UG) zapoznała nas z trudnościami i specyfiką tłumaczeń filmów. Filmy zostały przetłumaczone we współpracy ze studentami z Warszawy
 • 5 kwietnia 2022 odbyło się spotkanie w języku rosyjskim  dla członków Koła odnośnie Kirgistanu, które poprowadził lektor języka rosyjskiego i tłumacz, Akylbek Kasmaliev.
 • 5.04.2022 Malwina (Naukowe Koło Łomonosow UG) wygłosiła prelekcję pt.  "Trudności tłumaczeniu filmów i specjalistycznych tekstów" dla licealistów Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Pod opieką Opiekuna Koła dr Joanny Mampe
 • 20.04.2022 dr hab. Hanna Makurat-Snuzik przeprowadziła wykład dla członków koła o tym, dlaczego tak wielu obcokrajowców obecnie uczy się języka polskiego. 
 • 22.04.2022 pomoc w Dniach otwartych Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Filologicznego, przy których pomagało Koło. Malwina Krawiecka narysowała różne plakaty, opiekun Joanna Mampe przygotowała napisy w językach chorwackim, serbskim, arabskim, chińskim, bułgarskim, macedońskim, rosyjskim, ukraińskim. Natalia i Malwina wraz z Opiekunem koła pomagali w rysowaniu młodzieży wraz z Panią dr Darią Węsierską 
 • 21.05.2022 Marcela oraz Natalia uczestniczyły w konferencji "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce - interdyscyplinarne podejście" organizowanej przez Uniwersytet Gdański
 • 1.10.2022 Podjęta została współpraca z Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku. Realizowane są zajęcia z nauczania języka polskiego jako obcego dla dzieci rosyjskojęzycznych. Prowadzi je Łada w każdy piątek od godziny 14:35 do 16:10.
 • 3.11.2022 przeprowadzona prelekcja przez Natalię na temat rosyjskiej koszykówki w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym im. Pawła Adamowicza w Gdańsku
 • 9.11.2022 r. prelekcja Eryki Jaskólskiej (Uniwersytet Warszawski) dla członków koła na temat Особенности современного русского языка на территории Латвии”
 • 14.11.2022 spotkanie z Anną Majewską – absolwentką Filologii Rosyjskiej. Spotkanie dla członków koła z Panią Anną Majewską, absolwentką Filologii Rosyjskiej. Pani Anna pracuje na etacie i od czasu do czasu zajmuje się tłumaczeniami, o których chciałaby nam opowiedzieć.(na zaproszenie opiekuna koła dr Joanny Mampe)
 • Weronika pomaga w nauce języka polskiego w Bibliotece Społecznej Stowarzyszenia "Przyjazne Pomorze" na Stogach w Gdańsku raz w tygodniu 2021/2022 (zimowy i letni) a następnie Daria od października 2022 roku
 • Prowadzenie strony poświęconej nauce języka rosyjskiego i kulturze rosyjskiej Język i Kultura Rosji https://www.facebook.com/rosyjskidlaciebie  (do marca 2022
 • Propagowanie kultury rosyjskiej na stronie fb  Koła Lomonosow https://www.facebook.com/KoloLomonosow do marca 2022
 • 16.12.2022 zaplanowana jest prelekcja Jakuba członka naszego koła 

Koło Naukowe „Łomonosow” w roku 2020-2021 w semestrze zimowym brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 12 października 2020 odbył się dla członków Koła wykład o kulturze i języku kaszubskim przeprowadzony przez dr hab Hannę Makurat-Snuzik (organizacja Naukowe Koło Łomonosow UG)
 • Dla członków koła i studentów IRISW odbył się cykl zajęć z języka ukraińskiego, poprowadzonych przez mgr Jelenę Jegorową UG,
 • 8 stycznia 2021 dla członków Koła odbył się wykład prowadzony w języku rosyjskim na temat niewerbalnych środków komunikacji w różnych kulturach, poprowadzony przez dr Tatianę Kadolo (Rosja),
 • Członkini Koła, Malwina zajęła II miejsce w V edycji konkursu piosenki rosyjskiej,
 • Odbyła się IV edycja Międzynarodowego Konkursu wyraźnego czytania "PEGAS" w Kaliningradzie, organizowanego przez Edukarium, Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich oraz RONIK w Gdańsku. Uczestniczyli w nim zarówno obcokrajowcy uczący się w Kaliningradzie jak i studenci Uniwersytetu Gdańskiego.

W kategorii "studenci":

-1 miejsce zajął Tomek z 2 roku filologii rosyjskiej,

-2 miejsce zajęła Gabrysia z 2 roku studiów wschodnich,

 • Popularyzacja kultury i sztuki rosyjskiej na łamach strony internetowej Koła Łomonosow fb 
 • Popularyzacja języka rosyjskiego na łamach strony na fb Język i kultura Rosji 

Koło Naukowe „Łomonosow” w roku 2019-2020 brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 14.10.2019 – Spotkanie Koła, podczas którego trzy członkinie dzieliły się swoimi wrażeniami ze swojego wyjazdu na wymianę z programu Erasmus+ do Wilna.
 • 8.11.2019 – Zebranie Koła podczas prezentacji na temat wyjazdu do Rosji trzech członkiń. Dziewczęta dzieliły się nie tylko zdjęciami, ale i poradami dotyczącymi podróży, biletów, zakwaterowania, wizy oraz zwiedzania. Prezentacja odbyła się w języku rosyjskim.
 • 16.12.2019 – Uczestnictwo Jakuba w II edycji konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej zorganizowanego przez Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich.
 • 12.12.2019 – Uczestnictwo w szkoleniu „Podstawy warsztatu tłumaczeń audiowizualnych: tworzenie napisów do materiałów filmowych” 
 • Stworzenie i synchronizacja napisów do krótkich filmów „Made in Russia” (seria filmów krótkometrażowych propagujących kulturę rosyjską) zamieszczonych na stronie fb Koła.
 • 10.01.2020 – Prezentacja na Uniwersytecie Gdańskim studentom z Filologii Rosyjskiej, Rosjoznawstwa i Studiów Wschodnich zdjęć ze Szkoły Zimowej w Grodnie, w której uczestniczyły trzy członkinie Koła oraz promocja wyjazdu pośród młodszych studentów.
 • 14.01.2020 – Udział Malwiny w IV edycji Konkursu Piosenki Rosyjskiej i zajęcie III miejsca.
 • 24.01.2020 – Udział członków Koła w prelekcji „Językowy obraz świata – magia liczb”, poprowadzonej przez dr Joannę Wasiluk. (organizacja Naukowe Koło Łomonosow UG)
 • 13.02.2020 – Prelekcja w Domu Sąsiedzkim na Osieku na temat Syberii, którą przeprowadziła opiekunka Koła, dr Joanna Mampe, wraz z pomocą Malwiny, która zaprezentowała swoje umiejętności wokalne.
 • 3.03.2020 – Udział Gabrysi, członkini Koła, w konferencji naukowej Ежегодная Всероссийская Конференция «Герой нашего времени». Kaliningrad, Rosja.
 • Reprezentacja wydziału Filologicznego na Targach Akademia 10 marca 2020 
 • 11.03.2020 – Prezentacja „Rosja w kalejdoskopie” w Centrum Kultury Rosyjskiej, przeprowadzona przez Radosława oraz Malwinę (Naukowe Koło Łomonosow UG) dla licealistów zainteresowanych językiem rosyjskim.
 • Udział w pierwszej turze Międzynarodowego konkursu (IV edycja) wyraźnego czytania w języku rosyjskim on-line w Kaliningradzie marzec 2020.
 • Udział on-line w Międzynarodowym Konkursie z recytacji w Grodnie Białoruś „Miłość zbawi świat” (III Edycja) 9 czerwca 2020. 
 • Udział on-line w IV Edycji Międzynarodowej Olimpiady ze znajomości języka rosyjskiego Gdańsk- Kaliningrad- Petersburg 5 maja 2020. 
 • Uczestnictwo w programie międzynarodowym w tworzeniu strony internetowej o Gdańsku do nauki języków obcych wraz z uczniami z Wielkiej Brytanii, Irkucka (Rosja) i studentów z Petersburgu 
 • Stworzenie cyklu filmików propagujących kulturę Rosji zamieszczonych na stronie fb koła.

Koło Naukowe „Łomonosow” w roku 2019 brało udział w następujących przedsięwzięciach:

 • 14.10.2019  – Spotkanie Koła, podczas którego trzy członkinie dzieliły się swoimi wrażeniami ze swojego wyjazdu na wymianę z programu  Erasmus+ do Wilna.       
 • 8.11.2019 – Zebranie Koła podczas prezentacji na temat wyjazdu do Rosji  trzech członkiń. Dziewczęta dzieliły się poradami co do podróży, biletów, zakwaterowania jak i samego zwiedzania oraz  pokazywały zdjęcia. Prezentacja odbywała się w języku  rosyjskim.
 • 12.12.2019 – Uczestnictwo w szkoleniu “Podstawy warsztatu tłumaczeń audiowizualnych: tworzenie napisów do materiałów filmowych” 
 • Stworzenie i synchronizacja napisów do krótkich filmów “Made in Russia” (seria filmów krótkometrażowych propagujących kulturę rosyjską)
 • 10.01.2020 – Prezentacja zdjęć ze Szkoły Zimowej w Grodnie, w której uczestniczyły trzy członkinie oraz promocja wyjazdu pośród młodszych studentów.

Koło brało udział w następujących przedsięwzięciach w semestrze zimowym 2018r:

 • Członkinie miały okazję studiować przez cały semestr zimowy w Uniwersytecie im. Puszkina w Moskwie 
 • 19.10.2018 - Prezentacja na temat kultury Gruzji, jej powiązań z kulturą rosyjską i polską. Pokaz slajdów z podróży Klary i Aleksandry po Kaukazie, rozważania na temat “Jak zaplanować swoją wyprawę na wschód” oraz “Co warto wiedzieć przed wyjazdem”.
 • 30.10.2018 - Udział w przeglądzie krótkometrażowych filmów rosyjskich Klubu Filmowego “Horyzont”, prezentowanych w Rosyjskim Centrum Kultury i Nauki w Gdańsku.
 • 13.10.2018 - Odwiedzenie Rosyjskiego Centrum Kultury i Nauki w Gdańsku i zapoznanie się z wystawą pt "Świąteczne Słowiańskie spotkania ze sztuką na nowy rok AD. 2019". W ekspozycji znajdowały się prace Waldemara Borowskiego, Jana Brodziaka, Sabiny Marii Grzyb, Bogusława Lustyka, Stanisławy Pietrzak-Krupińskiej, Marka Madeja, Romualda Krzyżanowskiego.

Koło Naukowe „Łomonosow” w roku 2017r. brało udział w następujących przedsięwzięciach: 

 • współorganizacja wraz z Pracownią Akwizycji Języka i Metodyki Nauczania Języków Obcych relacji z XIX Festiwalu młodzieży w Soczi. 8 listopada na Uniwersytecie Gdańskim miała miejsce relacja jednego z uczestników Festiwalu przeznaczona dla studentów z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich. W dniach 14- 22 października 2017 odbył się XIX Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów w Soczi. Rosja była dwukrotnie gospodarzem Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów raz w roku 1957 i drugi w 1985. Rok 2017 jest szczególnie ważny ponieważ jest rokiem rocznicowym pierwszego Festiwalu, który miał miejsce w 1947 r. W Festiwalu wzięło udział 20 000 uczestników, 5 000 wolontariuszy ze 150 krajów.
 • KONKURS ROSYJSKI PLAKAT 2017 W ramach współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Wojenno-Morskim Uniwersytetem w Kaliningradzie oraz Szkołą nr 25 w Kaliningradzie został zorganizowany konkurs РУССКИЙ ПЛАКАТ 2017. Studenci z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich zaprezentowali swój plakat 28 marca 2017r. uczestnikom Dyktanda z języka rosyjskiego. Uczestnicy konkursu ROSYJSKI PLAKAT 2017 sporządzili 25 plakatów. Jeden z nich należący do studentek z koła „Łomonosow” z Uniwersytetu Gdańskiego został nagrodzony. 
 • UDZIAŁ W KONKURSIE WYRAŹNEGO CZYTANIA W KALININGRADZIE 21 kwietnia 2017r. w ramach współpracy Uniwersytetu Technicznego w Kaliningradzie oraz Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły nr 25 odbył się konkurs wyraźnego czytania w języku rosyjskim. W konkursie wzięło udział ponad 20 uczestników, w tym trzy studentki z Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich z Koła Łomonosow. Pani Monika - studentka III roku została wyróżniona we wszystkich etapach konkursu: I etap – poezja II etap – proza III etap – dramat 
 • Pomoc w organizacji II Międzynarodowej Naukowej Konferencji z serii "Socjolingwistyczne badania w teorii i praktyce" zorganizowanej przez Katedrę Pragmatyki Komunikacji i Akwizycji Języka Instytutu Rusycystyki i Studiów Wschodnich, Pracownię Badań Nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka przy Uniwersytecie Gdańskim oraz Akademię Wojenno-Morską w Kaliningradzie w dniach 28-29 września 2017r. Uczestnictwo członka koła, p. Joanny, w obradach oraz wygłoszenie referatu Языковая игра в плакатах Loesje, созданных в России. 
 • Pomoc w organizacji XI Dyktanda Języka Rosyjskiego, które odbyło się 28.03.2017r. na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego we współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z Bałtyckim Federalnym Uniwersytetem im. Immanuela Kanta w Kaliningradzie: - wygłoszenie prelekcji przez p. Joannę Маша – большой экспериментатор.
 • Uczestnictwo w Festiwalu Bałtyckim 25.05.2017 z seminariami z prezentacją dla uczniów i studentów: -„Gruzja oczami polskiego studenta” kwiecień 2016 r. J.Mampe ze studentką Anną Koło Łomonosow -„Rosja, jaką znamy i jakiej nie znamy” Joanna Mampe i Monika „Łomonosow” 
 • Współorganizacja wraz z Pracownią Badań nad Socjolingwistycznymi Aspektami Języka wykładu Pani dr Joanny Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego. 18 grudnia Pani dr Joanna Wasiluk z Uniwersytetu Warszawskiego wygłosiła w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich wykład poświęcony intertekstualności i precedensowości, który miał za zadanie wskazać jakie są podobieństwa i różnice w ujmowaniu tych dwóch pojęć w rosyjskich pracach naukowych, gdyż są one uważane za jeden z efektywniejszych środków oddziaływania, jakie stosują autorzy tekstów medialnych, prześcigając się w sposobach na pozyskanie coraz szerszej rzeszy czytelników. Przedstawiono różnorodne koncepcje dotyczące obu pojęć, wpływające na sposób ich definiowania, zaprezentowano modele intertekstualności, a także rodzaje precedensowych fenomenów (precedensowy tekst, sytuacja, wypowiedź, imię). Szczególną uwagę zwrócono na takie aspekty jak: baza kognitywna oraz kompetencja intertekstualna nadawcy i odbiorcy, wskazano również na najważniejsze funkcje pełnione przez teksty precedensowe.
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Październik 2019 - 10:56; osoba wprowadzająca: Marta Noińska Ostatnia zmiana: środa, 13. Wrzesień 2023 - 13:57; osoba wprowadzająca: Marta Noińska