fbpx Wojciech Stawiszyński - Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła (recenzja) | Wydział Filologiczny

Jesteś tutaj

Wojciech Stawiszyński - Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła (recenzja)

Wojciech Stawiszyński - Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła (recenzja)

pdf version
Nowe odczytanie codzienności. Teksty Wschodnich i Zachodnich Ojców Kościoła.

Codzienność widziana w świetle Jezusa Chrystusa w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, wybór dokonany przez Wspólnotę Monastyczną z Bose (Italia) według rytmu Liturgii Godzin, tłumaczenie z języka włoskiego Andrzej Koprowski SJ, Warszawa: Wydawnictwo Kontrast, 2017, ss. 594. ISBN 978-83-62793-24-2

Pewien starzec mówił: „Prorocy pisali książki; przyszli nasi ojcowie i wprowadzili je w życie; ci, którzy byli po nich, nauczyli się ich na pamięć; wreszcie przyszło pokolenie, które je przepisało i nie używając położyło na półkach”.

                                    Powiedzenia Ojców, [w:] Nowe odczytanie codzienności..., dz. cyt., s. 477.

 

Książka o powyższym, długim tytule, ukazała się pod koniec ubiegłego roku. Zawiera ok. 530 fragmentów dzieł ponad 70 pisarzy chrześcijańskich, znanych lub anonimowych - od Ojców Apostolskich do Symeona Nowego Teologa. Każdy urywek skłania do medytacji, może być podstawą modlitwy i duchowej refleksji. Cel wydania książki wydaje się oczywisty. Zawiera ona „obrok duchowy” dla chrześcijanina, który pragnie pogłębić swoją wiarę, a ponadto stanowi pozycję godną polecenia dla czytelnika zainteresowanego literaturą starochrześcijańską. Stosunkowo duża ilość fragmentów, szczególnie jeżeli chodzi o pisarzy orientalnych, to teksty dotychczas nie tłumaczone. Po raz pierwszy możemy przeczytać po polsku urywki z dzieł piszącego po arabsku biskupa Teodora Abu Kurra (VIII-IX w.) czy syryjskiego mistyka Symeona z Taibutheh (VII w.).

Układ książki odzwierciedla przebieg roku liturgicznego. Rozpoczynają ją teksty przewidziane na okres Adwentu, a następnie Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy i okres zwykły. Tom uzupełnia dodatek Poszukiwanie życiodajnego szlaku, będący wyborem krótkich, często mających charakter sentencji fragmentów z pism Ojców, a także dział Informacja o Autorach, zawierający krótkie biogramy pisarzy lub opisy dzieł anonimowych.

Zwraca uwagę bardzo staranne wydanie, piękny papier, twarda oprawa, czytelny druk – co nie jest niestety regułą w naszych wydawnictwach.

Mankamentem książki jest brak opisu bibliograficznego poszczególnych tekstów. Tłumacz polski podaje jedynie imiona autorów, tytuły dzieł, z których pochodzą poszczególne fragmenty, są  przytoczone w wersji włoskiej. Nie ma też informacji, na podstawie jakiego wydania zostały wykonane włoskie przekłady. To może utrudnić identyfikację poszczególnych fragmentów, a przecież bez większego trudu można było podać tytuły polskie, ustalając je np. przy pomocy Słownika Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa oraz Słownika Wczesnochrześcijańskiego Piśmiennictwa Wschodu ks. prof. Marka Starowieyskiego, zaś dane o wydaniach będących podstawą przekładów podać za wersją włoską. Rozumiem jednak, że duszpasterskie, a nie naukowe przeznaczenie książki Ojca A. Koprowskiego usprawiedliwia to zaniedbanie.

To piękna i pożyteczna książka, polecam ją z pełnym przekonaniem.

Wojciech Stawiszyński 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Jacek Pokrzywnicki
Treść wprowadzona przez: Jacek Pokrzywnicki
Ostatnia modyfikacja: śr., 14.02.2018 r., 20:32
Data publikacji: śr., 14.02.2018 r., 20:32