Spotkanie autorskie - Peter Clar / Autorenlesung – Peter Clar

Dnia 8.07.2015 w Centrum Herdera w Gdańsku odbyło się spotkanie autorskie z Peterem Clarem, młodym germanistą i literatem z Austrii, autorem dwóch powieści, opowiadań i wierszy. Współorganizatorem spotkania był Instytut Filologii Germańskiej UG. Pan Clar czytał fragmenty swoich opublikowanych i nie opublikowanych tekstów oraz opowiadał o swojej pracy pisarskiej. Spotkanie odbyło się kilka dni po obronie pracy doktorskiej pana Clara na Uniwersytecie w Wiedniu poświęconej twórczości Elfriede Jelinek. Urodzony w Villach w Kärnten dr Clar będzie od nowego roku akademickiego pracował w Instytucie Filologii Germańskiej UG.

Lesen Sie auf Deutsch

Am 8.07.2015 fand im HerderZentrum in Gdansk das Treffen mit Peter Clar, einem jungen Germanisten und Literaten aus Österreich, statt. Peter Clar ist Autor von zwei Romanen, Erzählungen und Gedichten. Die Autorenlesung wurde in Zusammenarbeit mit dem Institut für Germanistik UG organisiert. Herr Clar hat Passagen aus seinen veröffentlichten und nicht veröffentlichten Texten vorgelesen und von seiner schriftstellerischen Arbeit erzählt. Die Lesung fand ein paar Tage nach der Promotion von Herrn Clar, die an der Wiener Universität erfolgte und sich den Werken von Elfriede Jelinek widmete, statt. Der im Villach in Karnten geborene Dr. Clar arbeitet seit dem akademischen Jahr 2015/16 am Institut für Germanistik UG.

Galeria zdjęć

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. Lipiec 2015 - 22:13; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:33; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska