Odczyt Arno Surminskiego w Domu Uphagena / Lesung von Arno Surminski in Uphagenhaus

W dniu 8 czerwca 2015 roku w Domu Uphagena miał miejsce odczyt autorski Arno Surminskiego zatytułowany Historia niemieckiej miłości.
Urodzony w 1934 roku w Jegławkach pod Kętrzynem pisarz, autor przeszło dwudziestu powieści i zbiorów opowiadań, Honorowy Obywatel Warmii i Mazur, czytał fragmenty powieści Polninken czyli historia niemieckiej miłości, której akcja toczy się w sierpniu 1980 roku na Mazurach, w Gdańsku i w podzielonych Niemczech.
Spotkanie odbyło się w ramach podróży studyjnej do miejsc opisanych przez pisarza, zorganizowanej przez Ostpreußisches Landesmuseum w Lüneburgu i kierowanej przez panią Agatę Kern.
Współorganizatorami spotkania było Centrum Herdera i Instytut Filologii Germańskiej UG. Pisarza i uczestników spotkania przywitała dyrektor Domu Uphagena, dr Barylewska-Szymańska. Słowo wstępne wygłosił prof. Mirosław Ossowski, który także poprowadził dyskusję z autorem.

Zdjęcia wykonali: dr Maria Żukowska i prof. Mirosław Ossowski.

auf Deutsch lesen

Am 8.06.2015 fand in Uphagenhaus die Lesung von Arno Surminski statt. Die Lesung trug den Titel Historia niemieckiej miłości (Geschichte einer deutschen Liebe).

Der 1934 in Jegławki in der Nähe von Kętrzyn geborene Schriftsteller, Autor von über 20 Romanen und Erzählbändern,  Ehrenbürger von Ermland und Masuren, las  Passagen aus seinem Roman Polninken czyli historia niemieckiej miłości. Die Handlung spielt sich im August 1980 in Masuren, Gdansk und im geteilten Deutschland ab.

Das Treffen fand im Rahmen der Studienreise zu den beschriebenen Orten statt. Die Reise wurde vom Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg organisiert und von Frau Agata Kern geführt.

Das Treffen wurde vom HerderZentrum und Institut für Germanistik UG veranstaltet. Der Schriftsteller und die Teilnehmer wurden von der Leiterin des Uphagenhauses, Dr. Barylewska-Szymańska, begrüßt. Das einleitende Wort ergriff Prof. Mirosław Ossowski, der auch die Diskussion mit dem Autor moderiert hat.

Die Bilder wurden von Dr. Maria Żukowska aufgenommen.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Czerwiec 2015 - 23:06; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: czwartek, 9. Maj 2024 - 14:20; osoba wprowadzająca: Ewa Jaros