Jak brzmi forma męska od „baletnica”?

Nie jest to, choć niektórzy tak sądzą, baletmistrz. Rzeczownik baletmistrz odnosi się zarówno do kierownika zespołu baletowego, nauczyciela tańca (pedagoga baletu), jak i do choreografa. Mianem baletmistrza przyjęło się nazywać nauczyciela, który pracuje z tancerzami często zarówno podczas codziennych ćwiczeń (na codzienną lekcję do znanych baletmistrzów chodziły największe sławy), jak i nad nowymi rolami i bieżącym repertuarem. To nie tylko pedagog, ale osoba kształtująca i odpowiadająca za techniczno-artystyczny poziom zespołu baletowego. Często popełnianym błędem jest używanie słowa baletmistrz wymiennie ze słowem tancerz lub solista baletu – baletmistrzami zwykle bywają emerytowani tancerze.

Właściwym odpowiednikiem baletnicy jest wyrażenie solista baletu bądź tancerz baletu, ewentualnie rzeczownik baletnik, notowany przez Słownik języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego oraz przez Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod red. Haliny Zgółkowej, w tym ostatnim słowniku jako wyraz rzadki. O tym, że jest to słowo rzadkie, świadczy także brak takiego hasła w Uniwersalnym słowniku języka polskiego pod red. S. Dubisza, a także niewystępowanie formy baletnik w Narodowym Korpusie Języka Polskiego (gdy forma baletnica ma 72 wystąpienia).

Paweł Żukowski

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 10. Czerwiec 2015 - 08:49; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka Ostatnia zmiana: środa, 10. Czerwiec 2015 - 08:49; osoba wprowadzająca: Katarzyna Kręglewska-Powązka