Spotkanie autorskie - Cordula Simon / Autorenlesung – Cordula Simon

W dniu 3.11.2014 r. o godzinie 13.15 w sali 4.4 odbyło się spotkanie z austriacką pisarką Cordulą Simon. Z wykształcenia germanistka i rusycystka reprezentuje najmłodsze pokolenie austriackich pisarzy.  Cordula Simon odczytała fragmenty debiutanckiej powieści Der Potemkinsche Hund (2012) oraz Ostrov Mogila (2013). W rozmowie z uczestnikami spotkania autorka dzieliła się doświadczeniami z pobytu w Odessie, opowiadała o własnym warsztacie pisarskim oraz o perypetiach w dialogu twórcy z krytykami literatury, m.in. jako pisarki austriackiej obecnej na niemieckim rynku wydawniczym. Spotkanie zorganizował w ramach współpracy z Austriackim Forum Kultury prof. dr hab. Mirosław Ossowki, który także moderował rozmowę z pisarką.

Egzemplarze obydwu powieści Corduli Simon zostały przekazane do biblioteki uniwersyteckiej.

auf Deutsch lesen

Am 3.11.2014 um 13.15 fand im Raum 4.4 das Treffen mit der österreichischen Schriftstellerin Cordula Simon statt. Die ausgebildete Germanistin und Russistin repräsentiert die jüngste Generation der österreichischen Schriftsteller. Cordula Simon lies die Passagen aus ihren Debütromanen Der Potemkinsche Hund (2012) und Ostrov Mogila (2013). Im Gespräch mit Teilnehmern teilte die Autorin ihre Erfahrungen aus dem Aufenthalt in Odessa mit, erzählte von der eigenen Schreibtechniken und von den Abenteuern im Dialog des Autors mit Literaturkritikern, u.a. als österreichische Schriftstellerin auf dem deutschen Verlagsmarkt.

Das Treffen wurde im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Österreichischen Kulturforum von Prof. Mirosław Ossowski organisiert, der auch das Gespräch mit der Schriftstellerin moderierte.

Die Exemplare der beiden Romane von Cordula Simon wurden der Universitätsbibliothek geschenkt.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Grudzień 2014 - 17:22; osoba wprowadzająca: Helena Walczak Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Kwiecień 2024 - 18:34; osoba wprowadzająca: Monika Szafrańska