Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Urszula Patocka-Sigłowy nominowana na Prorektorkę ds. Studenckich

Nową Prorektorką Uniwersytetu Gdańskiego ds. Studenckich będzie dotychczasowa Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG. Akt nominacji został wręczony przez Rektora UG, prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego 8 maja 2024:

- Sprawy studenckie i doktoranckie - procesy rekrutacyjne i odwoławcze, kwestie bytowe i socjalne, samorządność i ruch kulturalny, sport akademicki - to wszystko kwestie coraz bardziej angażujące, obejmujące dziesiątki procesów i procedur, jednocześnie będące obszarem  wielowymiarowym i wymagającym nie lada umiejętności negocjacyjnych, a czasem i mediacyjnych - mówił Rektor, przedstawiając nową Prorektorkę.

Dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG
 
 

Dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG:

Funkcja Prorektora ds. Studenckich to dla mnie zaszczyt i ogromne wyzwanie. Przez wiele lat miałam okazję współpracować ze studentami i doktorantami jako wicedyrektor i dyrektor instytutu, prodziekan Wydziału Filologicznego ds. studenckich oraz dziekan tego Wydziału. Miałam więc sporo możliwości, aby poznać ich potrzeby. Chcę, aby Uczelnia dawała studentom i doktorantom możliwość wszechstronnego rozwoju naukowego, sportowego i artystycznego. Ma temu służyć m.in. dalsze wspieranie działalności kół naukowych i organizacji studenckich. Uniwersytet powinien umożliwiać studentom i doktorantom zdobycie kompetencji potrzebnych na szybko zmieniającym się rynku pracy, motywować do poszukiwania ambitnych ścieżek rozwoju, rozbudzać wrażliwość społeczną poprzez kształtowanie postawy kreatywności i empatii. Potrzebna jest dalsza modernizacja bazy uczelnianej - dbałość o domy studenckie, tworzenie miejsc odpoczynku i relaksu w budynkach dydaktycznych, zagospodarowywanie terenów zielonych. Pomaga w tym oczywiście Budżet Akademicki. Niezmiernie ważny jest dla mnie dialog i otwartość na potrzeby, oczekiwania i propozycje studentów i doktorantów. Mam nadzieję, że dzięki rozmowom, stałej wymianie opinii możliwe będzie identyfikowanie najważniejszych spraw, określanie priorytetowych problemów i ich rozwiązywanie. Chcę, aby młodzi ludzie chętnie wybierali Uniwersytet Gdański, aby absolwenci do nas wracali, z nami współpracowali, byli naszymi ambasadorami.

Pani Dziekan serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz Uniwersytetu Gdańskiego!

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 10. Maj 2024 - 09:28; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 16. Maj 2024 - 09:21; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka