Ogólnouczelniane spotkanie nt. „Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”

Komisja ds. związanych z wykorzystywaniem w Uniwersytecie Gdańskim narzędzi sztucznej inteligencji (AI)

oraz Wydziałowy Zespół ds. Strategii HR Excellence in Research WPiA UG

zapraszają

Społeczność Uniwersytetu Gdańskiego na spotkanie, które odbędzie się

17 kwietnia 2024 r. (środa; rozpoczęcie o godzinie 17.00),

zatytułowane:

„Problemy etyczne i prawne praktycznych zastosowań sztucznej inteligencji”.

z

Celem naszego spotkania jest refleksja nad szansami i zagrożeniami związanymi z profesjonalnym wykorzystywaniem narzędzi sztucznej inteligencji w wybranych obszarach realizacji zadań społecznych.  

Program spotkania:

Przywitanie:

- w imieniu Zespołu - dr hab. Małgorzata Balwicka-Szczyrba, prof. UG, Prodziekan ds. Kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UG;

– w imieniu Komisji – dr hab. Aleksander Kubicki, prof. UG, pełnomocnik Rektora ds. transformacji cyfrowej, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UG,

Wystąpienia:

  1. „Czat GPT a etyka urzędnicza” – dr hab. Wojciech Wiewiórowski, Wydział Prawa i Administracji UG, Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD)
  2. „Sztuczna inteligencja a proces sądowy” - dr Bohdan Pretkiel, Rzecznik Finansowy
  3. Wyjaśnialność decyzji algorytmów w sektorze finansowym. Postulaty de lege ferenda” - Michał Sas, Dyrektor w Departamencie Analiz i Legislacji w Biurze Rzecznika Finansowego
  4. Lekarz AI – sztuczna inteligencja w zastosowaniach medycznych” – prof. dr hab. inż. Jacek Rumiński, Katedra Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej

Dyskusja

Wydarzenie odbędzie się on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGQ0MGQ1ZTItZTlmNy00NGIzLTg2MWQtNzVlYWFhMmNiNzcy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%221d6b2df6-d7f2-4125-b03f-a358571d406e%22%7d

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 16. Kwiecień 2024 - 12:03; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 16. Kwiecień 2024 - 12:10; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka