Uroczystość zwieńczenia kadencji 2020-24 i mianowania dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof. UG, na Dziekana Wydziału Filologicznego na kadencję 2024-28

Uroczyste podsumowanie czterech lat minionej i początek nowej kadencji 2024-2028 dziekanów na wydziałach naszej uczelni! W Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się uroczyste mianowanie dziekanów na kadencję 2024-2028. Nominację na Dziekana Wydziału Filologicznego odebrała dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG.

Dziekan Elekt dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG

Po czterech latach intensywnej pracy, patrząc wstecz, mogę śmiało powiedzieć, że w roli wspólnoty - społeczności akademickiej uczelni - sprawdziliśmy się! Było to możliwe dzięki Państwu - bo nie sztuką jest stanąć na czele społeczności, sztuką jest kierować nią tak, żeby jej członkinie i członkowie szli z nami w poczuciu, że kroczymy dobrą drogą, do właściwego celu - powiedział Rektor UG prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Podczas uroczystości, która odbyła się w BUG 11 kwietnia 2024 r., Rektor w imieniu całej społeczności akademickiej UG podziękował dziekanom i prodziekanom za cztery lata owocnej współpracy. To właśnie w trakcie tej kadencji nasza uczelnia m.in. odniosła sukces w ewaluacji, znacząco awansowała w rankingu fundacji Perspektywy czy zyskała tytuł akademickiego lidera zrównoważonego rozwoju. 

Zwieńczenie kadencji 2002-20224

Ustępujące zespoły dziekańskie odebrały gratulacje i kwiaty z rąk Rektora oraz Prorektorów Uniwersytetu Gdańskiego. Goście uroczystości i widzowie prowadzonej na żywo transmisji online mieli okazję obejrzeć zrealizowane przy wsparciu Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej krótkie filmiki, na których panie dziekan i dziekani podsumowali upływającą kadencję, dzieląc się jej największymi sukcesami i wyzwaniami. Wszyscy podkreślali rosnące umiędzynarodowienie wydziałów, nawiązanie istotnych współprac krajowych i międzynarodowych, sukcesy naukowe pracowników oraz rozwój i unowocześnienie oferty kształcenia. Jako największe wyzwania, z którymi musieli się zmierzyć, wymieniali pandemię Covid-19 oraz sytuację związaną z wybuchem wojny w Ukrainie. Wielokrotnie wyrażano wdzięczność wobec współpracowników i podkreślano wspomnianą przez Rektora rolę wspólnoty oraz ważność społecznych aspektów funkcjonowania uczelni, uwypuklonych przez czas pandemicznej izolacji.

- Życzę Wam - życzę nam wszystkim - byśmy czerpali wiele radości i satysfakcji z bycia członkami społeczności naszej uczelni. Społeczności, która wykracza daleko poza codzienną pracę - powiedziała ustępująca Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, zwracając się do nowo nominowanych dziekanów. Pani Dziekan w imieniu wszystkich kończących kadencję podziękowała również Rektorowi i Prorektorom za minione lata inspirującej współpracy: - Dzięki entuzjazmowi, kreatywności i otwartości Prorektorki Anny Jurkowskiej-Zeidler wszyscy uwierzyliśmy, jak ważne jest umiędzynarodowienie. Dzięki kompetencjom, opanowaniu i dyplomacji Prorektora Arnolda Kłonczyńskiego zdołaliśmy przetrwać wszystkie zmiany legislacyjne w obszarze kształcenia i uzyskać dobre, pozytywne oceny komisji akredytacyjnych. Dzięki determinacji Prorektora Wiesława Laskowskiego uzyskaliśmy tak wysoką pozycję naukową. Dzięki wytrwałości, energii i konsekwencji Pani Prorektor Sylwii Mrozowskiej nawiązaliśmy tak szeroką współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Ogromne wsparcie uzyskaliśmy także od zespołu kanclerskiego! Wreszcie osoba, bez której nasz uczelniany okręt nie pływałby po morzach i oceanach - Pan Rektor, prof. Piotr Stepnowski. Dziękujemy, że zajął Pan miejsce na mostku kapitańskim!

Podziękowania nie w każdym przypadku oznaczały zakończenie współpracy. Spośród dziesięciu nominowanych, pięcioro obejmowało to stanowisko w minionej kadencji. Powołania na lata 2024-28 otrzymali:

  •  Wydział Biologii - prof. dr hab. Dariusz Szlachetko
  • Wydział Chemii - dr hab. Beata Grobelna, prof. UG
  • Wydział Ekonomiczny - dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG
  • Wydział Filologiczny - dr hab. Małgorzata Jarmułowicz, prof. UG
  • Wydział Historyczny -  dr hab. Arkadiusz Janicki, prof. UG
  • Wydział Matematyki - Fizyki i Informatyki: dr hab. Marcin Marciniak, prof. UG
  • Wydział Nauk Społecznych - prof. dr hab. Michał Harciarek
  • Wydział Oceanografii i Geografii - dr hab. Katarzyna Smolarz, prof. UG
  • Wydział Prawa i Administracji - dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG
  • Wydział Zarządzania - dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG

Uroczystość uświetnił występ tercetu smyczkowego Akade Trio w składzie: Krystyna Dulemba (skrzypce), Patryk Purzycki (altówka) oraz Agata Jankowska (wiolonczela). Artyści wykonali medley utworów zespołu Abba oraz Libertango A. Piazzolli.

Pani Dziekan Elekt, dr hab. Małgorzacie Jarmułowicz, prof. UG, serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy na rzecz Wydziału Filologicznego UG.

Marcel Jakubowski, Dorota Rybak/Zespół prasowy; fot. Alan Stocki

Galeria zdjęć z uroczystości:

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 12. Kwiecień 2024 - 07:17; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 15. Kwiecień 2024 - 09:51; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka