Spotkanie autorskie profesora Stefana Chwina i doktora Timo Jancy w Centrum Herdera

Centrum Herdera Uniwersytetu Gdańskiego i DAAD (Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej) zapraszają na spotkanie autorskie „Niemcy-romantyzm-Polska”, w którym udział wezmą prof. dr hab. Stefan Chwin i dr Timo Janca .

Spotkanie odbędzie się 19.04.2024 (piątek) w godz. 17.30-19.00 w siedzibie Centrum Herdera UG przy ul. Ogarnej 26. Poprowadzi je dr hab. Marcin Całbecki,  prof. UG, z Instytutu Filologii Polskiej na Wydziale Filologicznym UG i dr Ewa Krauß ze slawistyki w Jenie.

Spotkanie odbędzie się w języku polskim i niemieckim, a towarzyszyć mu będzie wystawa portretów Klaudii Turek.

Tematem spotkania będzie długie trwanie tradycji romantycznej w kulturze polskiej i niemieckiej. Obaj autorzy przeczytają fragmenty swoich tekstów. Rozmowa z profesorem Chwinem skupiona będzie wokół jego prozy dotyczącej XIX wieku, szczególnie wokół doświadczania wolności egzystencji i presji losu związanych na przykład z fenomenem samobójstwa altruistycznego. Tima Jancę zapytamy o jego wizję doświadczania „niewoli losu”, obecną w jego pisarstwie.

Spotkanie zakończy polsko-niemiecka dyskusja na temat wartości dziedzictwa romantycznego we współczesnych kulturach: polskiej i niemieckiej. W wydarzeniu wezmą udział wykładowcy i studenci kierunków humanistycznych z Gdańska i Jeny.

Szczegółowe informacje na stronie Centrum Herdera UG.

Niemcy

oprac. Julia Bereszczyńska/Zespół Prasowy

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 13:47; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 9. Kwiecień 2024 - 13:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka