Konkurs o Nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych

Kapituła Nagrody ma zaszczyt zaprosić Państwa do zgłaszania prac do jubileuszowej X edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. To jedyna tego typu nagroda w Polsce przyznawana naukowcom przez uczelnię.

Prace mogą zgłaszać uczelnie, jednostki organizacyjne uczelni (wydziały, katedry itp.), instytuty PAN, inne instytucje naukowe, wydawnictwa. Każda z tych jednostek może przesłać jedną pozycję, która została opublikowana w 2023 r. Spośród nich Kapituła wybierze maksymalnie pięć dzieł nominowanych do nagrody. Nominacje zostaną ogłoszone do końca października 2024 r. Autor książki, uznanej przez Kapitułę za najlepszą, otrzyma nagrodę w wysokości 70 000 zł na dalsze badania naukowe. Wręczenie dyplomów autorom nominowanych dzieł oraz ogłoszenie laureata nagrody nastąpi podczas uroczystej gali.

Prace, które każdego roku wpływają na konkurs, są dowodem na znakomitą kondycję polskiej humanistyki. Obrazują jej otwartość, oryginalność, nietuzinkową tematykę badań i formę prezentacji wyników. Ogromnie cieszymy się, że w ciągu kilku lat udało nam się pokazać, że polska humanistyka jest widoczną i wartościową częścią światowego dorobku.

W dotychczasowych dziewięciu edycjach na konkurs wpłynęło ponad 540 prac ze 145 polskich ośrodków naukowych. W finałach wszystkich edycji znalazło się 45 wybitnych książek, których listę znajdziecie Państwo w załączeniu.

 •  Prace można zgłaszać do 17 maja 2024 r. pocztą na adres:
 • Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Uniwersytecka 3, 90-137 Łódź lub elektronicznie na e-mail: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl.

 Prosimy o przesłanie jednego egzemplarza książki wraz z:

 1. pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej,
 2. zgodą autora na zgłoszenie pracy do konkursu,
 3. oświadczeniem autora o wyrażeniu zgody na korzystanie z praw autorskich i praw
  do wizerunku,
 4. zgodą wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych
  do celów promocyjno-marketingowych.

Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz informacje o nagrodzie znajdą Państwo na stronie: www.ntk.uni.lodz.pl

Ponadto osoby, których prace zostaną nominowane do nagrody, będą w terminie późniejszym poproszone o przesłanie:

 • dodatkowych ośmiu egzemplarzy swojej książki,
 • otwartych plików PDF (w formacie wektorowym) okładki książki do celów promocyjno-marketingowych (elektronicznie).

Zachęcamy do udziału!

Kotarbiński

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 15. Marzec 2024 - 09:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 15. Marzec 2024 - 12:25; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka