Konkurs Dziekan Wydziału Filologcznego na najlepszą rozprawę doktorską

Dziekan Wydziału Filologicznego ogłasza konkurs na najlepszą rozprawę doktorską obronioną w roku kalendarzowym 2023. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły rozprawę z wyróżnieniem.

Zgłoszenie udziału należy kierować do pana Krystiana Kujdy drogą mailową na adres krystian.kujda@ug.edu.pl do 22 marca 2024. Nagrodą w konkursie będzie pokrycie kosztów publikacji rozprawy.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 12 kwietnia 2024. Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach postępowania konkursowego.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Marzec 2024 - 13:47; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 8. Marzec 2024 - 13:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka