Etnofilologia kaszubska - spotkanie Dziekan Wydziału Filologicznego i dr Justyny Pomierskiej z Minister Edukacji Barbarą Nowacką i senatorami RP

 

Fot.
 

Dziekan Wydziału Filologicznego dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG i specjalizująca się w dydaktyce języka kaszubskiego dr Justyna Pomierska z Zakładu Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej UG 6 lutego 2024 r. spotkały się w Warszawie z Minister Edukacji Barbarą Nowacką oraz Senatorami RP XI kadencji Anną Górską i Kazimierzem Kleinem. Rozmawiano o wynikających z luki prawnej problemach z nadaniem uprawnień do wykonywania zawodu nauczyciela języka kaszubskiego, a także o edukacji regionalnej w szerszej perspektywie.

Uniwersytet Gdański jest jedyną uczelnią kształcącą specjalistów w dziedzinie języka kaszubskiego i jego dydaktyki. Z powodu luki prawnej studenci etnofilologii kaszubskiej z roczników 2019-2023, którzy wybrali specjalność nauczycielską, nie mogą uzyskać uprawnień do wykonywania zawodu. Na problem zwrócił uwagę Kaszubski Zespół Parlamentarny, którego głównym celem jest reprezentowanie w Parlamencie interesów społeczności Kaszub i Pomorza.

Reprezentujący KZP: Senatorka Anna Górska i Senator Kazimierz Klein spotkali się w miniony wtorek z Minister Barbarą Nowacką oraz prof. Urszulą Patocką-Sigłowy i dr Justyną Pomierską z Wydziału Filologicznego UG. Rozmawiano o problemie luki prawnej i szansach jego rozwiązania w drodze zmiany ministerialnego rozporządzenia, a także o przyszłości edukacji kaszubskiej i rozszerzeniu nauczania języka kaszubskiego w kontekście edukacji regionalnej i obywatelskiej.

- Tematem wiodącym była edukacja regionalna oraz wpływ zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 roku w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli na sytuację zawodową absolwentów Etnofilologii kaszubskiej - mówi Dziekan Wydziału Filologicznego prof. Urszula Patocka-Sigłowy. - Zgłoszone uwagi spotkały się ze zrozumieniem Pani Minister. Ustalono, że Wydział Filologiczny opracuje propozycję zmian w Rozporządzeniu, która zostanie poddana analizie prawnej oraz konsultacjom. Dodatkowo, uzgodniono z Senator Górską i Senatorem Kleiną katalog działań na najbliższe tygodnie, które mają służyć rozwojowi Etnofilologii kaszubskiej - jedynego tego typu kierunku studiów w Polsce, który funkcjonuje na Uniwersytecie (z małymi przerwami) od dziesięciu lat.  

Mimo pozytywnego wyniku rozmów, kwestia uprawnień nauczycielskich absolwentów tego unikalnego kierunku pozostaje otwarta i wymaga dalszych starań.

- Sprawa jest złożona i nie leży jedynie w kompetencji Ministra Edukacji Narodowej. Przed nami jeszcze spotkanie z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariuszem Wieczorkiem - mówi dr Justyna Pomierska. 

Wszystkie osoby biorące udział w spotkaniu są jednak optymistycznie nastawione do dalszej współpracy z resortem edukacji:

- To było bardzo dobre spotkanie. Pani ministra wykazała zrozumienie dla problemu, który zgłaszałam też w oświadczeniu senatorskim, i umówiłyśmy się na konkretną procedurę, która ma szansę zakończyć się zmianą rozporządzenia - napisała w mediach społecznościowych Sen. Anna Górska. - Wiemy już też, że to nie ostatni kaszubski temat, który bierzemy na wspólną agendę.

Przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego zaprosili Minister Barbarę Nowacką do Trójmiasta, aby kontynuować rozmowy. Pani Minister przyjęła zaproszenie. 

DR/Zespół Prasowy UG

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 12. luty 2024 - 08:28; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 16. luty 2024 - 12:58; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka