Profesor Artur Blaim laureatem Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

W 413. rocznicę urodzin gdańskiego astronoma po raz 36. zostały przyznane Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Do grona 36. wybitnych naukowcy dołączył dziś profesor Artur Blaim wybitny anglista, literaturoznawca, badacz literatury utopijnej i podróżniczej.

Profesor Artur Blaim z Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza za szczególne osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych.

Profesor prowadzi nowatorskie badania nad utopią i popularyzuje literaturę utopijną, czego dowodem są nie tylko seminaria magisterskie i licencjackie prowadzone przez niego od szesnastu lat w Zakładzie Translatoryki Anglistycznej na Wydziale Filologicznym UG, ale także prowadzony przez niego pięcioletni grant z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na projekt zatytułowany Kanon światowej literatury utopijnej w polskim przekładzie.

Plonem badań Laureata są książki autorskie, zbierające wiedzę dotyczącą gatunków utopii i robinsonady m.in. nowatorska pierwsza monografia w literaturze przedmiotu porządkująca reguły gatunkowe i obejmująca całość wczesnonowoczesnej angielskiej literatury utopijnej (1516-1800) pt. Gazing in Useless Wonder: English Utopian Fictions, 1516-1800 (Ralahine Utopian Studies), Oxford: Peter Lang AG, 2013, jak również następne: Robinson Crusoe and His Doubles: The English Robinsonade of the Eighteenth Century, Frankfurt am Main, New York: Peter Lang, 2016 oraz Utopian Visions and Revisions, Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017.

Profesor Artur Blaim jest też członkiem prestiżowej Academii Europaea - wspierającej międzynarodowe badania interdyscyplinarne i promującej wartości europejskiej nauki i badań. Wiele osiągnięć naukowych Profesora Artura Blaima powstało przy twórczym naukowym wsparciu małżonki profesor Ludmiły Gruszewskiej-Blaim pracującej także z Instytucie Anglistyki i Amerykanistyki na naszym Wydziale.

Uroczystość wręczenia Nagrody Naukowej odbyła się w poniedziałek 29 stycznia, godz. 16.30, Wielka Sali Wety, Ratusza Głównego Miasta. Tegoroczni Laureaci otrzymali dyplom, statuetkę Heweliusza autorstwa profesora Jana Szczypki oraz nagrodę finansową. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszej owocnej pracy naukowej.

Relacja z uroczystości.


Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza przyznawana jest przez Prezydenta Miasta Gdańska w dwóch kategoriach na wniosek dwóch kapituł, którym przewodniczą: prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (w dziedzinie nauk ścisłych oraz przyrodniczych) oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych). W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

Nagroda im. Jana Heweliusza ustanowiona została w 1987, a przyznawana 1988 roku. W gronie laureatów znalazło się wielu wybitnych humanistów, którzy wykładali na naszym Wydziale m.in. profesorowie Edmund Kotarski, Józef Bachórz, Jerzy Limon, Małgorzata Książek-Czermińska, Stefan Chwin i Bohdan Dziemidok.

Oprac. Anna Malcer-Zakrzacka

Fot. Marcel Jakubowski

 

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2024 - 12:54; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: wtorek, 30. Styczeń 2024 - 18:29; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka