Profesor Viktoria Herrera Delgado z Uniwersytetu Narodowego w Montevideo w Urugwaju gościem Zakładu Filologii Klasycznej

W dniu 22 stycznia 2024 roku Zakład Filologii Klasycznej Instytutu Studiów Klasycznych i Slawistyki gościł Profesor Viktorię Herrerę Delgado, Dyrektor Instytutu  Filologii Klasycznej Wydziału Nauk Humanistycznych i Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Narodowego w Montevideo (Urugwaj).

O godzinie 15 czasu warszawskiego zgromadzeni w s. 4.65 (oraz na platformie ZOOM) studenci i pracownicy Zakładu, a także zaprzyjaźnieni z nami klasycy z Uniwersytetu Narodowego w Charkowie (Ukraina) wysłuchali odczytu Profesor Herrery na temat „The long journey of our family silver: when Olympic gods landed in Southamerican shores”.

Prelegentka, której zainteresowania naukowe skupiają się na literaturze łacińskiego średniowiecza oraz na recepcji kultury klasycznej na kontynencie południowoamerykańskim, wprowadziła słuchaczy w świat kultury czytelniczej, rodzącej się w atmosferze wielkich dziejowych transformacji, a zarazem inspirowanej przez splendor cywilizacji grecko-rzymskiej. Zaprezentowała dorobek rodzimych poetów, którzy tworzyli poematy, dramaty, ody ku czci bohaterów wojen o niezależność, wzorując się na utworach wielkich antycznych mistrzów słowa. Zwróciła uwagę na wzajemne zależności, jakie zachodzą między zmianami społecznymi, politycznymi, gospodarczymi a rozwojem literatury. Przybliżyła nam dzieje odległych od nas krajów i narodów, po raz kolejny uświadamiając, że najściślejsze więzy, łączące ludzi, to jednak więzy kultury, Urugwaj zaś – podobnie jak Polska – w sensie duchowym leży – mówiąc słowami Jana Parandowskiego – nad brzegiem Morza Śródziemnego.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 26. Styczeń 2024 - 11:49; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 26. Styczeń 2024 - 11:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka