Wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów UG z grupy nauczycieli akademickich

Gdańsk, 17 listopada 2023 roku

Obraz zawierający Czcionka, zrzut ekranu, Grafika, logo</p>
<p>Opis wygenerowany automatycznie

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Komisja Wyborcza Wydziału Filologicznego UG

ogłasza wybory uzupełniające do Uczelnianego Kolegium Elektorów UG z grupy nauczycieli akademickich zatrudnionych Wydziale Filologicznym na stanowiskach innych niż wymienione w § 43 ust. 1 pkt 2 Statutu UG
(do obsadzenia jeden mandat).

Zgłaszanie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie oświadczenia kandydata na członka UKE i przesłanie go do Wydziałowej Komisji Wyborczej (pok. 012) najpóźniej do 22 listopada 2023 r.

Głosowanie odbędzie się

24 listopada 2023 r. w godz. 10:00 – 12:00

Online na platformie Teams w Zespole „Wybory uzupełniające do UKE (Wydział Filologiczny)”

 

Jeżeli w głosowaniu w powyższym terminie weźmie udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania, 24 listopada odbędzie się głosowanie w drugim terminie w godz. 13:00 – 15:00 – w takim samym trybie i formie jak głosowanie w pierwszym terminie. Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania. Głosy oddane w pierwszym terminie nie zostaną jednak uwzględnione przy obliczaniu głosów i ustalaniu wyniku wyborów przeprowadzonych w drugim terminie.

 

 

Przewodnicząca Komisji Wyborczej
Wydziału Filologicznego UG

prof. dr hab. Aneta Lewińska

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 17. Listopad 2023 - 09:36; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 17. Listopad 2023 - 11:29; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka