Zdobądź grant i rozwijaj badania naukowe! Trwa nabór w programach UGrants

Trwa nabór w programie Małych grantów UGrants  i w Programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG. Programy umożliwiają m.in.  dofinansowanie badań wstępnych, publikacji w prestiżowych czasopismach oraz realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie. Wnioski w konkursach UGrant-start i UGrants-advanced można składać w terminie od 16.10.2023 do 30.11.2023 do godziny 12:00.

- Konkursy mają na celu wsparcie badań prowadzonych przez młodych naukowców i nauczycieli akademickich z różnym stażem. Dotychczasowe edycje pokazały, że jest zapotrzebowanie na tego rodzaju programy. Pozwalają one bowiem na większą aktywność naukową, pomagają w organizacji wyjazdu naukowego, a także nawiązaniu i rozwijaniu współpracy - mówi Prorektor ds. Badań Naukowych prof. dr hab. Wiesław Laskowski. 

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. 16 października 2023 zostały ogłoszony nabór w 2 konkursach: UGrants-start i UGrants-advanced – to już 4 edycja tych konkursów.

UGrants-start to konkurs na wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 15 000 zł (możliwe jest zwiększenie dofinansowania do kwoty 20 000 zł w przypadku wpisywanie się badań w Cele Zrównoważonego Rozwoju – 3000 zł i z tytułu zaangażowania studenta – 2000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.

UGrants-advanced to konkurs na wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości nie wyższej niż 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za min 140 pkt.

W dotychczasowych 3 edycja przyznano dofinansowanie niemal 180 projektów w ramach konkursu UGrants-start i 15 w ramach UGrants-advanced.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-malych-grantow-ugrants

16 października również został otwarty nabór w Programie staży zagranicznych dla młodych naukowców UG – jest to program umożliwiający młodym naukowcom zatrudnionym w Uniwersytecie Gdańskim zdobycie doświadczenia badawczego poprzez realizację staży podoktorskich w najlepszych instytucjach naukowych na świecie, wymienionych w aktualnej edycji Global Ranking of Academic Subjects (ranking szanghajski dla dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk społecznych i THE World University Ranking by subject (World University Rankings by Subject | Times Higher Education) dla dziedziny nauk humanistycznych.

Laureat otrzymuje środki finansowe na koszty podróży i pobytu na  wyjazd stażowy trwający 90 dni.

W dotychczasowych 2 edycjach środki finansowe otrzymało 9 młodych naukowców.

Link do strony: https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-stazy-zagranicznych-dla-mlodych-naukowcow-ug

AK, oprac. MNG/UG
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 27. Październik 2023 - 09:08; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 20. Listopad 2023 - 14:08; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka