Exchange Program to the US – rusza nabór na stypendia Fundacji Kościuszkowskiej w USA

exchange to the US

Fundacja Kościuszkowska otwiera nabór wniosków o granty na prowadzenie projektów naukowych na amerykańskich uczelniach w roku akademickim 2024/2025 w ramach programu Exchange Program to the US.

Granty przyznawane są we wszystkich dyscyplinach naukowych w trzech kategoriach:

  1. Kosciuszko Foundation Fellowship skierowane jest do pracowników i pracowniczek badawczych i dydaktycznych na każdym etapie kariery po uzyskaniu stopnia doktora. Trwające od 3 do 6 miesięcy stypendium umożliwia osobom zatrudnionym w polskich instytucjach akademickich i naukowych realizację samodzielnych projektów badawczych lub badawczo-dydaktycznych w amerykańskich uczelniach, instytutach badawczych, instytucjach rządowych lub organizacjach pozarządowych.
  2. Kosciuszko Foundation Grants to  granty trwające od 3 do 6 miesięcy, przeznaczone dla studentów i studentek studiów doktoranckich na polskich uczelniach. Celem stypendium jest realizacja własnego projektu badawczego w amerykańskiej uczelni lub organizacji pozarządowej w USA.
  3. Kosciuszko Foundation Teaching Fellowship przyznawane jest polskim wykładowcom mającym zamiar prowadzić zajęcia na temat historii, kultury i literatury polskiej na amerykańskich uczelniach. Finansowanie przyznawane jest maksymalnie na 9 miesięcy.

Nabór wniosków trwa do 15 listopada 2023 roku.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Fundacji. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: ExchangeToTheUS@thekf.org

The Kosciuszko Foundation, Inc. (Fundacja Kościuszkowska), założona w Nowym Jorku w roku 1925, od ponad 90 lat działa w Stanach Zjednoczonych i w Polsce na rzecz pogłębiania więzi między oboma krajami poprzez programy edukacyjne oraz wymianę naukową i kulturalną. Co roku Fundacja przeznacza prawie milion dolarów na stypendia i granty badawcze dla polskich naukowców, przyjazdy amerykańskich uczonych do Polski, udział amerykańskich studentów w szkołach letnich na polskich uniwersytetach oraz naukę języka angielskiego w Polsce w ramach letnich obozów językowych.

oprac. JB/ZP

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 13:21; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 31. Sierpień 2023 - 13:25; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka