Seminarium nt. kształcenia międzydziedzinowego i współpracy Kolegium ISM Uniwersytetu Śląskiego i MISHiS UG

W dniach 15 i 16 maja 2023 r. odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim pierwsze seminarium w ramach współpracy między Kolegium ISM (Indywidualnych Studiów Międzydziedzinowych) Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i MISHiS (Międzydziedzinowymi Indywidualnymi Studiami Humanistycznymi i Społecznymi) Uniwersytetu Gdańskiego. Organizatorami wydarzenia był prof. dr hab. Sławomir Leśniak, pełnomocnik Rektora UG ds. MISHiS oraz Pani dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ, Dyrektor Kolegium ISM UŚ. Pani Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju, dr hab. Sylwia Mrozowska, prof. UG powitała przedstawicieli ISM Uniwersytetu Śląskiego.

Jedna wiedza, wiele dyscyplin – w tym credo zawarta była myśl przewodnia seminarium i idea studiów międzydziedzinowych. Podczas spotkań dyskutowano o kondycji i perspektywach rozwoju indywidualnego kształcenia międzydziedzinowego na obu uniwersytetach i w Polsce. Obecni na seminarium tutorzy, studenci i koordynatorzy studiów (jak i zainteresowani studiami międzydziedzinowymi) dzieląc się swoimi doświadczeniami i refleksjami skupili się na następujących tematach:

  1. Kształceniu międzydziedzinowym – organizacji dydaktyki w strukturze uczelni. Prelegentem była Pani dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ.
  2. Tutoringu akademickim w UG w kontekście kształcenia kadr tutorskich, modeli instytucjonalnych i potrzeb studentów. Zagadnienie przedstawiła dr Beata Karpińska-Musiał (CDDiT na UG) oraz dr hab. Grzegorz Olszański, prof. UŚ (ISM UŚ).
  3. Kształceniu indywidualnym nauczycieli ISN. Nowym spojrzeniu na kształcenie kadr. Prelegentem był Pan dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ.
  4. Tutoringu przyszłości – Virtual Lecturer. Wpływie sztucznej inteligencji na tutoring mówił Pan Prof. dr. Piotr Arłukowicz (UG).
  5. Organizacji i funkcjonowaniu sekretariatu studiów międzydziedzinowych. Temat przedstawiły Panie mgr. Marta Zaforemska i Anna Kużniak z UŚ.

W spotkaniu uczestniczyli również studenci z MISHiS UG, którzy dzielili się swoimi uwagami i refleksjami dotyczącymi komunikacji między studentem, wydziałem a MISHiS oraz przedstawiali swoje propozycje, jak można byłoby usprawnić działanie np. sekretariatu czy uniknąć trudności komunikacyjnych w bieżącym „życiu MISHiS”.

Seminarium było bardzo owocne i przyniosło wiele nowych pomysłów i inspiracji do dalszego rozwijania studiów międzydziedzinowych na obydwu uniwersytetach i w Polsce.

prof. dr hab. Sławomir Leśniak

Galeria zdjęć z seminarium:

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 18. Maj 2023 - 08:09; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: czwartek, 18. Maj 2023 - 09:48; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka