Nadanie Profesor Małgorzacie Książek-Czermińskiej tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Gdańskiego

Senat Uniwersytetu Gdańskiego na posiedzeniu w dniu 2 marca 2023 nadał prof. dr hab. Małgorzacie Książek-Czermińskiej tytuł profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego. Wniosek Rady Wydziału Filologicznego, który zreferowała dziekan Wydziału, dr hab. Urszula Patocka-Sigłowy, prof. UG, podkreślając zasługi Profesor Czermińskiej dla badań literaturoznawczych, działalności naukowej oraz dla samego Uniwersytetu, został przyjęty jednogłośnie.

We wniosku o nadanie Profesor Małgorzacie Czermińskiej tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego napisano, iż nie do przecenienia jest Jej działalność badawcza i dydaktyczna:

Panią Profesor można postrzegać jako kontynuatorkę nauczycielskiej pasji Marii Janion. Prowadzone przez profesor Czermińską wykłady, konwersatoria, seminaria magisterskie i doktoranckie ujawniały jej niezwykłą intelektualną i nauczycielską energię i stawały się dla ich uczestników miejscem intensywnego intelektualnego rozwoju. Profesor Czermińska wypromowała ponad 200 magistrów i 29 doktorów. […] Nie chodzi tutaj tylko o imponującą liczbę, lecz przede wszystkim o to, że pod jej opieką powstało nowe pokolenie badaczek i badaczy otwarte na różnorakie języki współczesnej humanistyki, podejmujące spektrum rozmaitych zagadnień, z różnych pozycji metodologicznych.

Uniwersytet docenia także niezwykły dorobek naukowy Profesor Czermińskiej, której publikacje na stałe wpisały się do kanonu literaturoznawczego. Ujawniają one bowiem głębokie zanurzenie w tradycji, zarówno literackiej i kulturowej, jak i metodologicznej, pojmowanej jednak jako coś autentycznie żywego, podlegającego ciągłej pracy „odnawiania znaczeń”.

Jej dorobek jest bardzo wysoko ceniony w środowisku akademickim w Polsce i zagranicą. Zasięg oddziaływania i osobowość Pani Profesor niezwykle trafnie podsumował recenzent tytułu honorowego profesora Uniwersytetu Gdańskiego, prof. dr hab. Ryszard Nycz z Uniwersytetu Jagiellońskiego:

Małgorzata Czermińska jest osobą, która nie tylko łączy bezkonfliktowo tradycję z nowatorstwem, odpowiedzialność z ryzykiem poszukiwania, pryncypialne stanowisko etyczne z przyzwoleniem na wolność wyboru innemu, ale też potrafi podtrzymywać przyjazno-merytoryczne kontakty z ludźmi najbardziej odmiennych orientacji, którzy by się pewnie sami bezpośrednio nigdy ze sobą nie spotkali. Stara się bowiem – jak się domyślam – odnajdywać w ludziach, tekstach, teoriach, w sferze naukowej, społecznej, obywatelskiej, to, co wartościowe i pozytywne, co może budować wspólną przestrzeń dialogu czy nawet merytorycznego sporu, eliminującą jednak samą możliwość personalnych konfliktów, przejawy demagogii, nie mówiąc już o mowie nienawiści. Doprawdy, trudno o rzadszy, bardziej wartościowy, ale i bardziej potrzebny osobowościowy wzór w dzisiejszych czasach.

Uroczyste nadanie tytułu profesora honorowego Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się podczas Święta Uniwersytetu Gdańskiego 20 marca 2023.

Środowisko uczniów Pani Profesor, skupione w dużej liczbie w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowuje także wystawę poświęconą swojej Mistrzyni zatytułowaną „Profesor Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Osoby – tematy – pasje”, której otwarcie odbędzie się 24 marca 2023 w Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego.

Tekst i fot. dr Anna Malcer-Zakrzacka

Galeria zdjęć z wręcznienia tytułu Profesora Honorowego Uniwersytetu Gdańskiego Profesor Małgorzacie Czermińskiej

Zdjęcie w galerii
Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 3. Marzec 2023 - 12:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: poniedziałek, 27. Marzec 2023 - 18:47; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka