Sztuka kreatywnego pisania. Nowy kierunek od roku akademickiego 2023/24

Od roku akademickiego 2023/2024 Wydział Filologiczny UG ma w planach rekrutację na nowy kierunek pod nazwą Sztuka kreatywnego pisania. Prowadzone w Instytucie Filologii Polskiej trzyletnie studia stacjonarne I stopnia (licencjackie) to propozycja dla studentów chcących realizować swoje ambicje pisarskie, rozwijać swoją kulturę literacką oraz umiejętności w zakresie tworzenia tekstów artystycznych, użytkowych, krytycznych.

W RAMACH STUDIÓW OTRZYMASZ:

 • możliwość uczestnictwa w zajęciach warsztatowych z twórcami specjalizującymi się w różnych rodzajach i gatunkach literackich;
 • kompletny kurs literatury polskiej i światowej od antyku po współczesność;
 • wiedzę o podstawowych zagadnieniach z dziejów filozofii i estetyki europejskiej, a także znajomość elementarnych pojęć i koncepcji kulturoznawczych;
 • wiedzę teoretyczną i praktyczną konieczną do orientacji na rynku kultury popularnej;
 • znajomość specyfiki rynku nowych mediów oraz reguł rządzących budowaniem własnej marki autorskiej w mediach społecznościowych;
 • wiadomości z zakresu ogólnopolskiego i regionalnego rynku wydawniczego, marketingu książki a także  życia literackiego niezbędne dla kompleksowego planowania własnej ścieżki twórczo-zawodowej;
 • podstawową wiedzę z zakresu edytowania i przygotowania tekstów do druku.
 • znajomość prawa wydawniczego i autorskiego;
 • możliwość dyskutowania własnych utworów z wykładowcami i studentami, angażowania się we wspólne projekty artystyczne i publikacyjne.

SZTUKA KREATYWNEGO PISANIA POZWOLI CI UZYSKAĆ:

 • pogłębione kompetencje w zakresie tworzenia, redagowania, publikowania tekstów artystycznych, krytycznych i użytkowych;
 • umiejętność analizy, interpretacji oraz oceny utworów literackich i innych tekstów kultury;
 • przygotowanie do aktywnego i profesjonalnego poruszania się w środowisku nowych mediów a także  realizacji projektów w mediach społecznościowych;
 • umiejętności w zakresie edytorstwa oraz składu komputerowego.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Absolwent Sztuki kreatywnego pisania posiada kompetencje właściwe do podjęcia pracy w charakterze autora aktywnego na rynku wydawniczym, publicysty kulturalnego, redaktora w wydawnictwach komercyjnych i naukowych,  tradycyjnych i sieciowych mediach kulturalnych, copywritera, animatora kultury w instytucjach zajmujących się popularyzacją literatury.

z

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 20. luty 2023 - 10:59; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 14. Kwiecień 2023 - 11:50; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka