JAPONISTYKA 日本学科. Nowy kierunek studiów od roku akademickiego 2023/24

JAPONISTYKA 日本学科

Już wkrótce zaprosimy kandydatów na nowy kierunek studiów I stopnia (licencjackich) Japonistykę. Studia będą prowadzone w trybie stacjonarnym w Instytucie Rusycystyki i Studiów Wschodnich na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2023/24.

Studia trwają 3 lata (6 semestrów)

Studia na Japonistyce obejmują intensywną naukę języka japońskiego od podstaw pod kierunkiem wykwalifikowanych lektorów, a także warsztaty tłumaczeniowe (pisemne i ustne) oraz naukę języka biznesowego. Na japonistyce nauczymy Ciebie również drugiego języka obcego na poziomie akademickim. Zapewnimy realizację przedmiotów filologicznych i kulturoznawczych oraz zapoznamy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu historii, antropologii, krajoznawstwa japońskiego, a także politycznych i gospodarczych stosunków międzynarodowych. Na najlepszych studentów gdańskiej japonistyki czekają stypendia do japońskich uniwersytetów.

ZDOBĘDZIESZ WIEDZĘ MERYTORYCZNĄ Z ZAKRESU:

 • · skutecznego komunikowania się w środowisku międzykulturowym
 • · współczesnej kultury japońskiej
 • · geografii Japonii
 • · językoznawstwa
 • · historii i literatury japońskiej
 • · azjatyckich modeli gospodarczych
 • · międzynarodowych stosunków ekonomicznych i finansowych

ZDOBĘDZIESZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU:

 • · komunikacji w języku japońskim na poziomie JLPT N2
 • · analizowania procesów kulturoznawczych, historycznych, geopolitycznych oraz formułowania ocen i wyciągania wniosków
 • · analizy i interpretacji japońskiej kultury tradycyjnej i popularnej
 • · budowania oraz kształtowania relacji w japońskich uwarunkowaniach społeczno-kulturowych i biznesowych
 • · skutecznego wykorzystywania instrumentów komunikacji interpersonalnej w języku japońskim

z

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:

Po studiach japonistycznych uzyskasz możliwość zawodowego funkcjonowania w polsko-japońskich i europejsko-japońskich relacjach gospodarczych, kulturowych, medialnych i naukowych. Nasi absolwenci mają możliwość zatrudnienia w instytucjach kultury, firmach handlowych, reklamowych, agencjach informacyjnych, mediach, w obsłudze ruchu turystycznego, izbach gospodarczych, biurach tłumaczeń, urzędach państwowych, ambasadach i placówkach konsularnych, dyplomacji i zapleczu instytucji politycznych, kancelariach prawniczych, poszukujących osób posiadających nie tylko kompetencje w zakresie języka japońskiego oraz wybranego języka obcego, lecz także mających wiedzę i praktyczne umiejętności realizacji zadań gospodarczych, politycznych, a także marketingowych.

Fot. Jacek Splisgart

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: środa, 15. luty 2023 - 13:12; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka Ostatnia zmiana: piątek, 14. Kwiecień 2023 - 11:57; osoba wprowadzająca: Anna Malcer-Zakrzacka